ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אבראר בדוי נגד אל-ויסאם סוכנות לביטוח בע"מ :

לפני כבוד הרשמת לובנא תלחמי סוידאן

התובעת
אבראר בדוי
ע"י ב"כ: עו"ד סלאח קאסם

-

הנתבעת
אל-ויסאם סוכנות לביטוח בע"מ, ח.פ. 514100627
ע"י ב"כ: עו"ד אמיר זעאתרה

פסק דין

1. במסגרת הדיון שהתקיים לפניי ביום 20/6/18 הודיעו ב"כ הצדדים כדלקמן:

"לאחר ששמענו את דברי בית הדין, אנו מסכימים שיינתן בתיק פסק דין לפשרה, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, ללא נימוקים, וזאת לאחר הגשת סיכומים אליהם יצורפו מסמכים.
הצדדים יחליפו ביניהם את כל המסמכים הרלוונטיים, תוך 7 ימים מהיום, ובין היתר הנתבעת תעביר לתובעת את כל תלושי השכר הנוגעים לתקופת ההעסקה הרלוונטית וכן, הודעות הטקסט אשר ברשותה והרלוונטיים למחלוקות שבתיק.
התובעת תגיש סיכומים תוך 21 ימים מהיום.
הנתבעת תגיש סיכומים תוך 14 ימים מיום קבלת סיכומי התובעת.
הצדדים רשאים לצרף לסיכומיהם מסמכים .
הצדדים מסכימים שימי הפגרה נכללים במניין הימים.
אנו מבינים שבמסגרת סמכותו של בית הדין בהתאם לסעיף האמור, בית הדין יכול לפסוק כל סכום אשר ייראה בעיניו כצודק, הכל בהסתמך על כתבי בי-דין שהוגשו בתיק, המסמכים שהוצגו בפני בית הדין והדברים שנאמרו היום וזאת לאחר הגשת סיכומים אליהם יצורפו מסמכים.
אנו מבינים מבית הדין שסיכויי ערעור על פסק דין לפשרה הינם קלושים מאשר בערעור על פסק דין הניתן בדרך הרגילה.
עם מתן פסק הדין לא יהיה לצד כלשהו טענות או תביעות כנגד הצד השני או מי מטעמו, בגין תקופת העבודה וסיומה ופסק דינו של בית הדין יהווה סילוק מלא, סופי ומוחלט של כל תביעות התובעת".

להודעה זו של ב"כ הצדדים ניתן תוקף של החלטה.

2. סיכומי התובעת הוגשו ביום 22/7/18 ואילו סיכומי הנתבעת הוגשו ביום 22/8/18 .

3. לפיכך, לאור הסכמת הצדדים כי בית הדין יפסוק לפשרה ולאחר שעיינתי בכל החומר שבתיק, לרבות סיכומי הצדדים והמסמכים אשר צורפו להם, ובהתאם לסמכותי לפסוק לפשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, ללא נימוקים, הנני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע ת את הסכומים הבאים:
א. סך של 2,000 ₪ בגין פיצויי פיטורים.
ב. סך של 4,000 ₪ בגין יתר רכיבי התביעה.
הסכומים הנקוב ים לעיל ישול מו לתובע ת תוך שלושים יום מיום קבלת פסק הדין, אחרת יישא ו הפרשי הצמדה וריבית כחוק, זאת החל מ היום ועד ליום התשלום המלא בפועל.
בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.
4. במידה ומי מהצדדים יבקש לערער על פסק דין זה, עליו להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה בנצרת וזאת תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין.

ניתן היום, ח' תשרי תשע"ט, (17 ספטמבר 2018), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: אבראר בדוי
נתבע: אל-ויסאם סוכנות לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: