ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אנה רטנר נגד ישיר חברה לביטוח :


בפני כבוד ה שופטת טלמור פרס

תובעים

  1. אנה רטנר
  2. ליאוניד רטנר
  3. ארתור רטנר (המנוח)

נגד

נתבעת
ישיר חברה לביטוח

החלטה

לאור הסכמת התובעת, ניתנת בזאת לנתבעים רשות להתגונן. נוכח סכומה של התביעה, תידון התביעה בסדר דין רגיל.

התצהיר שצורף לבקשת הרשות להתגונן ישמש ככתב ההגנה בתיק.

כתב תשובה יוגש בהתאם למועד הקבוע בתקנות.

ישיבת קדם משפט תתקיים ביום 10.4.2019 בשעה 9:30, בפניי.

על בעלי הדין להתייצב באופן אישי. במקרה של תאגיד, יתייצב נציג מוסמך מטעמו הבקיא בפרטי הסכסוך ומוסמך לקבל החלטות בעניין סיום התיק.

לקראת קדם המשפט, אני מורה כדלקמן:

בעלי הדין ישלימו את ההליכים המקדמיים, לרבות גילוי מסמכים הדדי ועיון בהם, תשובות לשאלונים, אם יוחלפו ופרטים נוספים, אם יידרשו. הליכים אלה יסתיימו בתוך 90 ימים מהיום.

בקשת מי מהצדדים בעניינים אלה תוגש בתוך התקופה האמורה גם אם תינתנה אורכות הדדיות על ידי הצדדים, ובסמוך לאחר היווצרות העילה לבקשה.

בעניין בקשות ביניים יפעלו הצדדים בהתאם להוראות תקנה 241 לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד-1984 לרבות בדבר המצאת הבקשות והתגובות לצד שכנגד.

ככל שלא תוגש תשובה לבקשה במועד הקבוע בתקנות או שנקצב על ידי, יהא המבקש רשאי לעתור למתן החלטה, תוך שיצרף אישור בדבר המצאתה למשיב. ככל שהמבקש לא יעשה כן – ישקול בית המשפט מחיקת הבקשה.

ככל שיוגשו לתיק מסמכים בני 20 עמ' או יותר, או שיכללו תמונות, יוגשו מסמכים אלו לבית המשפט בשני עותקים פיזיים: האחד - עותק לצורך סריקה, והשני - עותק כרוך שנספחיו ממוספרים ומסומנים ב"דגלונים", עליו מצוין כי הוא מיועד לתיוק בתיק הנייר.

ב"כ בעלי הדין יבואו ביניהם בדברים ואם יעלה בידיהם להגיע להסדר, לרבות הסדר דיוני, יודיעו אותו בכתב קודם המועד שנקבע.

המזכירות תסב את התיק לסדר דין רגיל.

ימי הפגרה לא יבואו במנין הימים הקבועים בהחלטתי.

מזכירות בית המשפט תשלח עותק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, ז' תשרי תשע"ט, 16 ספטמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אנה רטנר
נתבע: ישיר חברה לביטוח
שופט :
עורכי דין: