ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אפרים סופר נגד ורד עידן :

לפני כבוד השופט אודי הקר

התובע:

אפרים סופר
ע"י ב"כ עו"ד דוד חשן

נגד

הנתבעת:

ורד עידן
ע"י ב"כ עו"ד יעקב בלטר

פסק דין

בהתאם להודעה המתוקנת על הסכמה דיונית שהגישו הצדדים ביום 15.4.18, הצדדים הסמיכו את בית המשפט להכריע במחלוקת שנפלה ביניהם על דרך הפשרה וללא נימוקים. זאת בהתאם להוראת סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, ועל יסוד כתבי הטענות והטיעונים שנשמעו באולם וסיכומים בכתב שיגישו הצדדים .
ביום 15.4.18 ניתנה להסכמת הצדדים תוקף של החלטה וקצבתי לצדדים מועדים להגשת סיכומיהם. בהתאם להחלטתי זו היה על התובע להגיש סיכומיו עד ליום 6.5.18 ועל הנתבעת היה להגיש סיכומיה עד ליום 27.5.18.
התובע הגיש סיכומיו קודם למועד שקצבתי לו (ביום 17.4.18) ואילו הנתבעת לא הגישה סיכומיה עד עתה, חרף חמש ארכות שניתנו לה והגם שטענה עוד ביום 24.8.18 כי סיכומיה מוכנים וכי אלו לא הוגשו אך בשל תקלה בסריקתם. לאור החלטותיי הקודמות בתיק, פסק דין זה ניתן בהעדר סיכומי הנתבעת ועל בסיס החומר המצוי בתיק, לרבות כתבי בי דין שהגישו הצדדים וטענותיהם בדיונים שהתקיימו לפניי – ובכלל זה הדיון מיום 30.1.17 בו נחקרה הנתבעת במסגרת בקשתה למתן רשות להגן.
אקדים ואציין, כי גם במהלך ניהול התיק הנתבעת לא עמדה במועדים שקצב לה בית המשפט ואף במועדים שהיא קצבה לעצמה בבקשותיה השונות לדחיית מועדים. בית המשפט התחשב פעם אחר פעם בבקשותיה של הנתבעת ובמצבה ואיפשר לה דחיות רבות על מנת שתזכה ליומה בפניו, תוך שהובהר כי ריפוי הפגמים שבהתנהלותה יעשה בדרך של פסיקת הוצאות. לעניין זה יש להתחשב בצפייתו וזכותו של התובע לקיים הליך יעיל ומהיר (ובענייננו הליך המתנהל בסדר דין מהיר) בהתאם להוראות תקנות סדר הדין האזרחי.

לאחר שעיינתי בחומר המצוי בתיק, שמעתי את הצדדים לפניי, שבתי ובחנתי את כתבי הטענות וצרופותיהם, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע סכום כולל של 52,500 ש"ח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד למועד התשלום בפועל .
בהחלטתי זו נתתי דעתי, בין היתר, לכך שטענות הקיזוז של הנתבעת נטענו בעלמא מבלי שהוכחו, לכך שחרף טענותיה בדבר מצב ה מושכר בחרה הנתבעת להאריך את תקופת השכירות, לכך שניתן פסק דין לפינויה של הנתבעת מהמשוכר (עליו לא הוגש ערעור), לכך שהנתבעת מודה שהמשיכה להתגורר במושכר לאחר יום 27.8.15 (לפחות עד ליום 10.1.16) , לסבירות הפיצוי המוסכם הקבוע בהסכם השכירות ולעדותה הנתבעת בדיון מיום 30.1.17.
בנוסף לסכום האמור תישא הנתבעת בהוצאות התובע בסך של 960 ש"ח ובשכר טרחת עו"ד בסך של 10,000 ש"ח - זאת בשים לב להתנהלות הנתבעת כמפורט לעיל, מחד, ולעובדה שהצדדים הסכימו להסמיך את בית המשפט להכריע בתיק על פי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט, מאידך.
הסכום ישולם בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית כדין.

ניתן היום, ג' תשרי תשע"ט, 12 ספטמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אפרים סופר
נתבע: ורד עידן
שופט :
עורכי דין: