ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פריבילגיה בע"מ נגד ש. שלמה בע"מ :


לפני כבוד השופטת צילה צפת, סגנית נשיא

מבקשת

פריבילגיה (פס) בע"מ
ע"י ב"כ פירט, וילנסקי, מזרחי, כנעני - עו"ד

נגד

משיבה

ש. שלמה (ניהול ציים) בע"מ
ע"י ב"כ גיסין ושות' - עו"ד

החלטה

הצדדים לתובענה הגישו בקשה לאישור הסדר פשרה.
בהתאם לסעיף 18 לחוק התובענות הייצוגיות, התשס"ו- 2006, ותקנה 12 לתקנות תובענות ייצוגיות, התש"ע- 2010, ניתנות ההוראות הבאות:
יש להוסיף לסעיף 11 לנוסח ההודעה בדבר הגשת הבקשה לאישור הסדר פשרה (צורף כנספח מס' 2) , את פרטי ההתקשרות עם ב"כ הצדדים (מספרי טלפון או כתובות דוא"ל).
ההודעה לאחר תיקונה תפורסם בתוך 7 ימים ממתן החלטה זו, על חשבון המשיבה, בשני עיתונים יומיים נפוצים. עותק מן הפרסומים יועבר לבית המשפט.
ההודעה המתוקנת כמפורט, בצירוף העתק מהבקשה, מההסדר ומהתובענה, תשלח במקביל ליועץ המשפטי לממשלה, למנהל בתי המשפט וכן לממונה על הגנת הצרכן.
היה ותוגשנה התנגדויות לאישורו של הסכם זה לפי סעיף 18(ד) לחוק תובענות ייצוגיות או לחלקו (להלן: "התנגדות" או "התנגדויות"), הצדדים יגיבו להתנגדויות לפי סעיף 18(ה) לחוק תובענות ייצוגיות, וזאת בתוך 14 יום מיום קבלת ההתנגדויות.
היה ולא תוגשנה התנגדויות להסכם הפשרה, יגישו הצדדים לבית המשפט בקשה למתן פסק דין, על פיו מודיעים הצדדים לבית המשפט אודות אלו:
פרסום המודעה הראשונה לפי סעיף 25(3) לחוק תובענות ייצוגיות;
העדרן של התנגדויות לפי סעיף 18(ד) לחוק תובענות ייצוגיות;
קיומן או העדרן של הודעות הימנעות לפי סעיף 18(ו) לחוק תובענות ייצוגיות.
ת.פ 1/12/18

ניתנה היום, ג' תשרי תשע"ט, 12 ספטמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: פריבילגיה בע"מ
נתבע: ש. שלמה בע"מ
שופט :
עורכי דין: