ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ישיר חברה לביטוח נגד אושר מסעוד וחניש :

לפני כבוד השופטת עידית קצבוי

התובעות:

1.ישיר חברה לביטוח
2.רחל נשיא

נגד

הנתבעים:

1.אושר מסעוד וחניש
2.שלמה חברה לביטוח בע"מ

פסק דין

1. לפניי תביעה בסדר דין מהיר, לתשלום סכום של 38,800 ₪ בגין נזקי רכוש שנגרמו, על פי הנטען, לרכב התובעת 2 בעטיה של תאונת דרכים מיום 5.10.16 (37,520 ₪ בגין נזקי התובעת 1 ו- 1,280 ₪ בגין הפסדי התובעת 2).
(להלן : "התאונה").

2. ביום 6.9.18 התקיים בפניי דיון בו נשמעו עדויות בעלי הדין שהיו מעורבים כנטען בתאונה: התובעת 2 והנתבע 1 . כן נשמעה עדותה של הגב' דינה פורטנוי מטעם הנתבעת.

3. הואיל ומדובר בתביעה בסדר דין מהיר, ינומק פסק הדין באופן קצר ותמציתי, בהתאם לקבוע בתקנה 214 ט"ז(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984:

4. אין מחלוקת על כי התאונה אירעה בעקבות נפילת קרטונים ממשאית, מה שהביא לבלימתן של מספר מכוניות באופן פתאומי במהלך נסיעתן בכביש 4. כתוצאה מכך אירעו מספר תאונות והתובעת שנהגה כאמור ברכבה הייתה מעורבת באחת מהן ורכבה נפגע מאחור.
לטענת התובעת, בשל בלימת המכוניות שנסעו לפניה, בלמה גם היא את רכבה , ולאחר מספר שניות רכב הנתבעים אשר לא שמר על מרחק כנדרש פגע ברכבה. כתוצאה מהפגיעה עף רכבה , אשר נסע בנתיב השמאלי, לצד ימין של הכביש עד למעקה הבטיחות.
הנתבעים טענו בכתב ההגנה מספר טענות: בראש ובראשונה טענו כי דין התביעה להידחות בשל "גור ם זר מתערב" לאור נפילת הקרטונים מהמשאית.
טענות נוספות שהעלו הנתבעים מתייחסות לנסיבות התאונה. על פי טענות ב"כ הנתבעים בסיכומיו התובעת לא הרימה את נטל ההוכחה באשר לנסיבות התאונה ובעיקר לא הצליחה להוכיח כי התובע הוא שפגע בה וכי נסיבות התאונה היו כמפורט בעדותה, דהיינו כי היא נסעה במסלול השמאלי ורכב הנתבע פגע בה מאחור.

לאחר ששמעתי את טענות הצדדים ואת העדויות, עמדתי על נסיבות קרות התאונה, מיקום הפגיעות, ועיינתי בכל אשר הובא בפניי, מצאתי לנכון לקבל את התביעה, וזאת מהנימוקים הבאים:

1. מצאתי את גרסתה של התובעת לאופן קרות התאונה מסתברת יותר מגרסת הנתבע, וזאת לאור המפורט להלן -
א. גרסתה של התובעת הייתה קוהרנטית ועקבית. הן בהודעתה במשטרה, הן בהודעתה לחברת הביטוח הן בבית המשפט. התובעת דבקה בטענה לפיה נסעה בנתיב השמאלי של המסלול הימני של הכביש, ולאחר שבלמה בעקבות בלימת מכוניות אחרות לפניה, התנגשה בה מכונית אחרת אשר העיפה אותה לצד הימני של הכביש. יתר על כן, התובעת לא ניסתה ל"שכלל" את גרסתה ולטעון כי ראתה שהנתבע הוא שפגע בה, אלא ציינה מפורשות כי בעת התאונה לא ראתה מי פגע בה, ורק לאחריה פנה אליה הנתבע עצמו והודה כי פגע בה.

ב. הלכה למעשה, גרסת הנתבעת לפיה התובע הוא שפגע בה נתמכת גם בעדותו של הנתבע עצמו אשר הודה במסגרת עדותו בבית המשפט כי הוא שפגע בתובעת (ראו עמוד 4 שורה 19 לפרוטוקול הדיון). בנסיבות אלו לא ברורה עמדת הנתבעת בסיכומיה לפיה פגיעתו של הנתבע בתובעת הינה בבחינת השערה בלבד.

ג. גם באשר לנסיבות פגיעתו של רכב הנתבע בתובעת אני מבכרת את גרסת התובעת על פני גרסת הנתבעות. בראש ובראשונה משום שכאמור לעיל גרסה זו הייתה עקבית וקוהרנטית. התובעת טענה באופן ברור ועקבי כי נסעה בנתיב השמאלי במסלול הימני של הכביש וכי רכב התובע שפגע בה מאחור לאחר שבלמה העיף אותה לצד הימני של הכביש. הנתבע לעומת זאת לא הציג גרסה ברורה באשר לאופן קרות התאונה, ותיאור התאונה על ידו היה בלתי עקבי.
כך למשל בכתב ההגנה לא פורטה גרסה ברורה של הנתבע. בסעיף 8 לכתב ההגנה מצוין כי "ביום 5.10.16 נסע רכב הנתבעים בכביש 4 מדרום לצפון בנתיב הימני כשלפתע אירעה מלפנים תאונת שרשרת עקב קרטונים שנפלו ממשאית, במסגרתה פגעו רכבים אחד בשני כאשר לא ניתן לדעת מי פגע במי קודם".
לעומת זאת הודעתו של הנתבע במשטרה דווקא מתיישבת עם גרסת התובעות משהנתבע מספר כי התאונה אירעה כשהוא נסע בנתיב השמאלי ופגע ברכב שלפניו כאשר הלה בלם בפתאומיות.
לעומת זאת במהלך עדותו בבית המשפט טען הנתבע לראשונה כי פגע ברכב שלפניו לאחר שזה סטה מהנתיב הימני לנתיב השמאלי. הנתבע לא ידע להסביר מדוע לא בא זכרה של גרסה זו בהודעות קודמות שלו- אם לקצין הרכב ואם למשטרה . הנה כי כן- מול גרסתה העקבית של התובעת הציג הנתבע גרסה משתנה ועמומה. לא יהא זה מיותר לציין בשלב זה כי גם בעדותה של העדה מטעם הנתבעים, הגב' דינה פורטנוי, לא מצאתי משום תמיכה לגרסת הנתבע דווקא. הגב' פורטנוי לא ידעה להגיד איזה רכב פגע בה ולא ידעה לשפוך אור על הפגיעה ברכבה של התובעת.

ד. גרסת התובעת נתמכת גם במוקד הנזק שנגרם לרכבה. מתמונת רכבה של התובעת (ת/1) מיד לאחר התאונה אפשר להיווכח כי רכב התובעת קיבל פגיעה חזקה מאחור. פגיעה זו מתיישבת יותר עם הגרסה לפיה רכב הנתבע פגע ברכב התובעת מאחור לאחר שבלמה במסלול נסיעתו, מאשר עם הגרסה לפיה התובעת סטתה למסלו לו ורק אז פגע בה הנתבע. לעניין זה לא יהיה זה מיותר לציין כי הנתבע עצמו לא זכר במעמד עדותו אלו נזקים נגרמו לרכבו (ראו עמוד 6 שורות 1-7 לפרוטוקול).

5. לאור כל המפורט לעיל אני מקבלת את גרסת התובעת לפיה רכב הנתבע הוא שפגע בה מאחור לאחר שבלמה את רכבה בנתיב נסיעתו בעקבות בלימתם של רכבים אחרים. משקיבלתי את גרסת התובעת לאופן קרות התאונה, מצאתי כי יש לראות בנתבע כמי שאחראי לנזקי רכבה של הנתבעת בהתאם להוראת תקנה 49 לתקנות התעבורה, המחייבת נהג לשמור על מרחק שיאפשר לו לעצור בכל עת את הרכב ולמנוע תאונה.

6. מטעמים דומים אני דוחה את טענת הנתבעות באשר ל"גורם זר מתערב" .
סעיף 64(2) לפקודת הנזיקין אכן קובע, כי כאשר אשמו של אחר היה הסיבה המכרעת לנזק, מתנתק הקשר הסיבתי שבין אשמו של המזיק לבין תוצאות הנזק, על אף שהקשר הסיבתי עובדתי מתקיים.
אלא שעצם התערבותו של גורם זר אינה מנתקת לבדה את הקשר הסיבתי בין התרשלות המזיק לבין התרחשות הנזק. השאלה הנשאלת בפסיקה לעניין זה היא האפשרות לצפות את התערבותו של הגורם הזר (ראו ע"א 576/81 בן שמעון נ' ברדה פ"ד ל"ח (3) (
בלימה פתאומית של רכבים בנתיב הנסיעה אינה מהווה אירוע בלתי צפוי אשר יש בו כשלעצמו לנתק את הקשר הסיבתי. מדובר באירוע נצפה וסיכון השייך לקבוצת הסיכונים הטבעיים שטומנת בחובה הנסיעה בכביש. עצם הוראתה של תקנה 49 המחייבת כאמור לשמור על מרחק שיאפשר עצירה בכל עת מעידה אף היא על חובתו של נהג לצפות התרחשותם של אירועים אשר יחייבו אותו לעצור בפתאומיות. בענייננו לא יהא זה מיותר לציין כי חרף נפילת הקרטונים מהמשאית הצליחו חלק מכלי הרכב שנסעו מאחוריה לבלום, בהם התובעת עצמה. גם בכך יש להעיד על כי נהיגה זהירה יותר של הנתבע בהתאם להוראות התקנות יכולה הייתה למנוע את התרחשות התאונה נשוא פסק דין זה.

7. סיכומו של דבר- מצאתי את הנתבע אחראי לנזקי התובעת בעקבות תאונת הדרכים מיום 5.10.16. משאין מחלוקת על שיעור הנזק, מצאתי לנכון לחייב את הנתבעות בתשלום סך של 38,800 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד לתשלום בפועל, אגרת בית משפט כפי ששולמה, שכר עדים כפי שנפסק במהלך הדיון ושכ ר טרחת עורך דין בסך של 4,600 ₪.

הסכום הכולל ישולם בתוך 30 ימים.

המזכירות תמציא את פסק הדין לב"כ הצדדים.

ניתן היום, כ"ט אלול תשע"ח, 09 ספטמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ישיר חברה לביטוח
נתבע: אושר מסעוד וחניש
שופט :
עורכי דין: