ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ליאת חנן נגד המוסד לביטוח לאומי :

03 ספטמבר 2018
בפני: כבוד השופטת דניה דרורי

התובעת:
ליאת חנן
ע"י ב"כ: עו"ד שי עבדי

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד חן רויטל

החלטה

בהמשך להודעת הנתבע מיום 2.9.18, ולהסכמת הצדדים מיום 8.7.18 בדבר מינויו מומחה-יועץ רפואי בתחום הגינקולוגיה, אני קובע ת כדלקמן:

1. מינוי מומחה רפואי
פרופ' אייל שיינר, מתמנה בזאת לשמש מומחה יועץ רפואי (להלן – המומחה), לשם מתן חוות דעת רפואית בשאלות המפורטות להלן בהחלטה זו והמתייחסות לתובעת, וזאת תוך 30 ימים מקבלת החלטה זו.
המומחה ייתן את חוות דעתו בדרך שבה ניתנת חוות דעת של מומחה לפי פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א – 1971 (להלן – פקודת הראיות), ובכלל זה יפרט בחוות-דעתו את פרטי השכלתו וניסיונו, וכן יצהיר כי ידוע לו שחוות דעתו ניתנת במקום עדות בבית הדין על המשתמע מכך.

2. מסמכים רפואיים
להחלטה זו מצורפים מסמכים כמפורט להלן:
א. תיקה הרפואי של התובעת בקופת חולים כללית.
ב. תיקה הרפואי של התובעת בבית חולים כרמל- חיפה.
ג. כרטיס מעקב הריון ( צורף להודעת התובעת מיום 22.7.18).
ד. חומר רפואי שצורף לכתבי הטענות.

3. העובדות המוסכמות:
א. התובעת ילידת 1989.
ב. התובעת עבדה במועדים הרלוונטיים לתביעה כמורה בבית ספר יסודי.
ג. התובעת הגישה לנתבע תביעה לגמלת שמירת הריון ביום 25.1.17.
ד. התובעת עבדה בפועל עד יום 19.12.16.
ה. הנתבע דחה את תביעתה של התובעת לתשלום גמלת שמירת הריון עבור התקופה שמיום 19.12.16 ועד למועד הלידה, מן הטעם שהיעדרותה של התובעת מהעבודה לא התחייבה ממצב רפואי הנובע מההיריון והמסכן את התובעת או את עוברה.
ו. תאריך הלידה היה ביום 27.3.17.

4. השאלות:
טרם פירוט השאלות, תשומת ליבו של המומחה מופנית להוראות סעיף 58(1) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה – 1995 (להלן – החוק), המגדיר את המונח "שמירת הריון":

""שמירת הריון" – היעדרות מעבודה בתקופת ההיריון המתחייבת בשל אחד מאלה:
(1) מצב רפואי הנובע מההריון והמסכן את האישה או את עוברה, הכל בהתאם לאישור רפואי בכתב;
(2) ..."

המומחה מתבקש להשיב על השאלות הבאות:
א. המומחה מתבקש לציין מהו המצב הרפואי ממנו סבלה התובעת
בתקופה מיום 19.12.16 ועד יום 27.3.17.
ב. האם המצב הרפואי, בהתאם לתשובה לשאלה א', הוא מצב הנובע מההיריון ואשר היה בו כדי לסכן את התובעת ו/או את עוברה, כאמור בסעיף 58 לחוק?
ג. ככל שהתשובה לשאלה ב' היא חיובית, והתקיים סיכון לתובעת ו/או לעוברה, האם המצב הרפואי כאמור חייב היעדרות של התובעת מהעבודה, ואם כן – לכמה זמן?

5. אם וככל שמי מהצדדים היה או עודנו בקשר עם המומחה, לגבי תובענה זו או הפגיעה מושא התובענה, לרבות חוות דעת שקיבל מהמומחה, יגיש הודעה בכתב לבית דין זה וישירות לצד שכנגד, תוך 7 ימים ממועד קבלת החלטה זו.
מובהר כי על הצדדים להימנע מלפנות ישירות למומחה.
אין בהוראה זו כדי לפגוע בחובה המוטלת על המומחה לדווח על כל מצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים במתן חוות דעתו.

6. התיק יובא לעיוני ביום 5.11.18.

המזכירות תמציא העתק החלטה לצדדים ולמומחה, בדואר רשום +אישור מסירה.

ניתנה היום, כ"ג אלול תשע"ח, (03 ספטמבר 2018), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: ליאת חנן
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: