ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יוסף אטיאס נגד שומרה חברה לביטוח בע"מ :

2
בפני
כבוד השופט שלמה פרידלנדר

מבקש
יוסף אטיאס
ע"י עוה"ד מאיר אטיאס וירון דיין

נגד

משיבה
שומרה חברה לביטוח בע"מ
ע"י עוה"ד ברק טל, ליאור גלברד ומזי אוחיון

החלטה

לפניי בקשה לאישור תובענה ייצוגית בטענה כי חברת הביטוח המשיבה מפחיתה באופן שרירותי ושיטתי, בתואנה של אשם תורם, את תגמולי הביטוח שהיא משלמת לצדדים שלישיים שמבוטחיה פגעו בהם, תוך חציית צומת, באשמם של המבוטחים .
עניינה של התביעה האישית של המבקש הוא בתאונת דרכים בצומת, שבה נגרם נזק רכוש למכוניתו של המבקש, באשמו של מבוטח המשיבה. חרף זאת, המשיבה פיצתה את המבקש באופן חלקי בלבד, תוך ניכוי 30% בגין אשמו התורם של המבקש, לטענתה.
לא מצאתי יסוד לבקשה. תשובת המשיבה מפרטת כדבעי את כל הנימוקים התומכים במסקנה זו, ולפיכך אסתפק באימוצם; למעט אלו מהם המפקפקים בחובת מבטח לנמק מכתבי דחייה, ובסמכות ל תובעו בתובענה ייצוגית, בהקשר של תביעות צדדים שלישיים לפי סעיף 68 בחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981 [תשובת המשיבה, סעיפים [65-59]. מבלי לפגוע בכלליות האמור, אטעים מקצת הנימוקים העיקריים.
אין שחר לתביעה האישית של המבקש. צפייה בסרטון שצירף המבקש מעלה בבירור כי המבקש נסע ישר לפנים ברמזור ירוק, והתנגש במכוניתו של מבוטח המשיבה ש פנה שמאלה בצומת, באור אדום, וחצה את מסלול נסיעתו של המבקש. מתקבל רושם ברור כי הרמזור מול המבוטח התחלף לירוק, אך לא בכיוון נסיעתו – שמאלה – אלא לנוסעים ישר בלבד, בעוד שגם ממול, בכיוון ההפוך, היה לנוסעים, ובהם המבקש, אור ירוק לנסיעה ישר. נראה, אפוא, כי המבוטח טעה לחשוב שהרמזור שהתחלף לירוק מתייחס גם אליו, ובניגוד למכוניות שמאחוריו – התחיל לחצות את הצומת במסלול קשתי החוצה את נתיבו של המבקש. לקראת סוף הקשת פגע המבקש באחורי מכוניתו של המבוטח.
בסרטון רואים בבירור כי מכונית המבוטח, שנסעה באור אדום, הייתה היחידה לחצות את הצומת בניצב לכיוון נסיעתו של המבקש, ותנועתה הקשתית הייתה ארוכה וממושכת. מכונית המבקש, שנעה לעבר הצומת, נסעה בריווח ניכר מזו שחצתה את הצומת לפניה. כלומר, תנועתה של מכונית המבוטח הייתה מאוד גלויה מול עיניו של המבקש, והוא היה יכול להבחין בה על נקלה, וגם ל לבלום בניסיון למנוע את התאונה , לו היה ערני למתרחש לפניו בצומת בטרם חצה אותה.
סביר היה לנתח כך את התאונה, עוד בטרם צפייה בסרטון, על יסוד מיקום הפגיעה של החרטום של מכונית המבקש באחוריה של מכונית המבוטח; דבר המגלה כי המבוטח כבר כמעט והשלים את חציית הצומת בעת שהמבקש נכנס אליה.
בנסיבות אלה, החלת הלכת ע"א 553/73 שלמה אליהו נ' חנחן (1.5.1975) על ידי המשיבה, שהפחיתה את הפיצוי ששילמה למבקש בגין אשמו התורם, הייתה סבירה לחלוטין.
אין יסוד לטענה כי ההפחתה הייתה שרירותית. מכתב המשיבה היה מנומק. המבקש לא סתר בתגובתו לתשובה את טענת המשיבה כי הסרטון טרם הוצג לה באותה עת, ולפיכך התבססה רק על ניתוח מיקום הפגיעה כמבואר לעיל. מכל מקום, החלטת המשיבה הייתה לא רק מנומקת – אלא גם סבירה, והצפייה המאוחרת בסרטון רק מחזקת את עמדתה .
אעיר כי השתמשתי במונח "סבירה", ולא במונח "נכונה", משום שהלכת חנחן אישר ה חלוקה של 20%-80% בין נהגים שהתנגשו בצומת, כאשר האחד נכנס לצומת שלא כדין, והאחר לא הבחין בו ולא ניסה למנוע את ההתנגשות. השאלה אם בענייננו שיעור אשמו התורם של המבקש צריך לעמוד על 30%, כטענת המשיבה, או על שיעור אחר שבין 20% ו-30%, היא שאלה שראוי להשיב עליה לאחר שמיעת עדות מפורטת של המבקש, ולפיכך אין מקומה בהחלטה זו. מכל מקום, הפחתה בשיעור של 30% אינה בלתי סבירה בעיניי על פניה, בנסיבות שסקרתי לעיל. בוודאי שלו הסתפקה המשיבה בהפחתה בשיעור 20%, בעקבות הלכת חנחן – לא היה עולה בדעתי להתערב בכך, לו דנתי ב תביעתו האישית של המבקש כשלעצמה.
אשוב לעניין הבקשה לאישור תובענה ייצוגית. ביסוד הבקשה לא מונחת כל תשתית עובדתית המגלה דפוס של החלטות שרירותיות אצל המשיבה . בוודאי ששרירות נטענת בחברות ביטוח אחרות, כנטען, אינה רלבנטית לתביעה נגד המשיבה דנן. נראה כי ביסוד הבקשה, וביסוד פסקי דין שעליהם היא מסתמכת, עומדת, למעשה, הסתייגות מהלכת חנחן. אולם הלכה זו מחייבת; ובכל הכבוד גם אני הקטן סבור שהיא נכונה וראויה. הצומת הוא מקום מועד לתאונות, וחשוב מאוד להיכנס אליו בזהירות. הטעות שאותה עשה, להתרשמותי, המבוטח – שטעה לחשוב כאילו הרמזור שהתחלף לירוק מכוון אליו – היא טעות נפוצה . חשוב מאוד שכל נהג הנכנס לצומת יהיה מודע להיתכנותה ולשכיחותה, וייזהר מפניה למרות שהאור בכיוון נסיעתו ירוק. כפי שלמדנו מ-ד"נ 15/64 בש נ' היועץ המשפטי לממשלה (31.1.1965) – הטלת אחריות בנזיקין אינה משקפת אשמה סובייקטיבית, אלא אשם אובייקטיבי הנגזר גם משיקולי מדיניות של עידוד זהירות. דבר זה רלבנטי גם לאשם תורם. לפיכך איני רואה טעם טוב לכרסם בהלכת חנחן (הגם שאין להגזים ביישומה, ולקבוע שיעור גבוה מדי של אשם תורם, המדלל את אשמו העיקרי של הנהג שנכנס לצומת באור אדום). מצאתי טעם בטענת המשיבה כי אין מדובר בהיעדר הנמקה מצדה אלא בהיעדר הסכמה להנמקה מצד המבקש. זו כמובן אינה עילה לתובענה ייצוגית.
כטענת המשיבה, שאלת קיומו של אשם תורם ייחודית לכל תאונה ותלויה בנסיבות כל עניין ובשיקול דעתו של השופט הדן בעניין. לפיכך אינה מתאימה לתובענה ייצוגית גם מטעם זה .
לאור המקובץ, ומשאר טעמי המשיבה, שאותם אני מאמץ כאמור, למעט האמור בסעיפים 65-59 בתשובתה – הבקשה נדחית.
המשיבה רשאית להגיש בקשה לשומת הוצאות ושכ"ט עו"ד עד יום 20.9.18.
תזכורת פנימית ליום 22.9.18.

ניתנה היום, י"ז אלול תשע"ח, 28 אוגוסט 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יוסף אטיאס
נתבע: שומרה חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: