ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אורית שמואל נגד לשכת הבריאות המחוזית חיפה :

בפני
כבוד ה שופטת סימי פלג קימלוב

מבקשים

אורית שמואל

נגד

משיבים
לשכת הבריאות המחוזית חיפה

החלטה

רקע
לפני בקשה דחופה ביותר לביטול צו הפסקה מנהלי לפי סעיף 20 לחוק רישוי עסקים התשכ"ח – 1968 ( להלן " חוק רישוי עסקים").

המבקשת, בעלים ומנהלת מפעל לייצור בצק ומוצרים מזון אחרים בשם " מאפיית מנחת הארץ" ברכסים (להלן: "בית העסק"). לטענת המבקשת בבקשה, ביום 12.8.18 ביקרו בבית העסק מטעם המשיבה וכנגד בית העסק הוצא צו הפסקה מנהלי על פי סעיף 20 לחוק רישוי עסקים המצווה על בית העסק או כל אדם אחר הפועל מטעמו, להפסיק באופן מיידי את הפעלת המאפייה אשר נמצאת בבעלות המבקשת.

ביום 16.8.18 התקיים בפני דיון במעמד הצדדים אליו התייצבה הגב' פולינה פיטרי יוסף – מנהלת שירות המזון בלשכת הבריאות.

טענות הצדדים
טוענת המבקשת באמצעות עורך דינה כי כל אימת שנדרשת המבקשת לתקן ליקוי ספציפי לאחר שנערכת ביקורת בבית העסק שלה, היא פועלת מיידית לתיקון הליקויים. כך לטענתה, כשנה וחצי עובר לצו שבניתן בעניין בית העסק, נערכה ביקורת ואף נערך שימוע וכל הליקויים תוקנו ואף נערכה ביקורת נוספת לאחר קיום השימוע. זאת ועוד, טוענת המבקשת כי הצו מושא הבקשה, אינו עונה על הרף הראייתי הדרוש על מנת הצדיק הוצאת צו וכי לא עונה על הדחיפות ועל והסכנה המיידית לשלום הציבור וכי הליקויים שנתגלו הינם מזעריים וניתנים לתיקון בנקל וללא צורך בהוצאת צו. בנוסף, טוענת המבקשת כי לא נערך לה שימוע בטרם יוצא הצו, דבר שמשמיט את הקרקע מחוקיות הצו. לטענת המבקשת לא הופעל עיקרון המידתיות כאשר המשיבה לא שקלה אפשרויות אחרות או אמצעים פחות דרסטיים לשם השגת התוצאה הנדרשת והמיידית.

המבקש טענה בבקשה וכן לאחר מכן בדיון שהתקיים בפני, כי פעלה לתיקון הליקויים ולפיכך, אין עוד כל צורך בצו האמור.

בדיון שהתקיים בפני חזר בא כוח המבקשת על טענותיו וציין כי בוצעה הדברה במקום ברגע שהתקבל הצו המנהלי נסגרו דלתות וחלונות ואוטמו ונעשו תיקונים לסגירה של דלתות וחלונות. כמו כן צוין כי נהלי העבודה רועננו ומנהלת העבודה פוטרה. לטענת ב"כ המבקשת נערכה ביקורת נוספת עובר לדיון.

ב"כ המבקשת ציין בטיעוניו כי ביום 12.8.18 נערכה ביקורת במקום העסק וכי הממצאים העידו על רמה תברואתית נמוכה. כמו כן הוצגו תמונות בפני. לטענת ב"כ המשיבה הצו המנהלי ניתן ללא עריכת שימוע וזאת נוכח העובדה שמממצאי הביקורת עלה כי יש סכנה וודאית לבריאות הציבור. שימוע נערך למבקשת ביום 14.8.18 בנוכחות עורך דינה ולאור הצהרות המבקשת, נאותה המשיבה לערוך ביקורת חוזרת. לטענת ב"כ המשיבה בביקורת החוזרת, נמצא כי לא נעשה תיקון משמעותי שיש בו כדי לשנות מהחלטת המשיבה וכי בית העסק היה אמור להמציא למשיבה דו"ח תיקונים וכזה לא הומצא לה. זאת ועוד, במהלך הביקורת צפו עורכי הביקורת בהתנהלות שיש בה כדי ללמד כי מדובר בדפוסי עבודה לקויים וחוסר הבנה בסיסי כיצד יש לתחזק את בית העסק. עוד ציין ב"כ המשיבה כי בעבר ניתנו התראות למבקשת ובמקרים מסוימים אף תיקנה את הליקויים ואולם במצבו של בית העסק כיום והעובדה שהציבור חשוף לסכנה, לא היה מנוס מהוצאת צו בהתאם. ככל שהמבקשת תמציא דו"ח תיקונים על פי הליקויים שנמצאו בבית העסק וככל שעילת הסגירה תוסר, ניתן יהיה בטל את הצו.
העידה בפני הגב' פולינה פיטרי יוסף מנהלת שירות המזון המחוזית בלשכת הבריאות בחיפה ומשמשת בתפקידה 9 שנים. הגב' פיטרי יוסף סיפרה את הדברים הבאים:

"ביום 10.7.18 המפקחת ערכה ביקורת במאפייה, דיווחה לי שממצאי הביקורת לא תקינים, רואים שהמצב במגמת החמרה מבחינת מצב המפעל, תשתיות סיכמנו שנשלח כפי שאנו עושים דו"ח למפעל ונחכה לתגובתם. אותה מפקחת היתה גם בביקורת ב – 12.8 איתי, היא ציינה שגם בביקורת ביולי לא היו ממצאים כפי שמצאנו בביקורת, חלה החמרה. שלחנו דו"ח לא קיבלנו תשובה, לכן בהזדמנות הראשונה יצאנו לביקורת משותפת איתי והממצאים הביאו להוצאת צו מנהלי. לא לקחנו דגימות מהמזון. לדגימות יש משקל קטן יחסי לעומת המצב שאנו רואים. דגימה תעיד על משהו ספציפי. דגימה טובה להוכחה נוספת, במפעל שמתנהל תקין מקבלים הוכחה נוספת. במפעל לא תקין הבדיקה של מוצרי המזון אפילו אם יצא תקין, לא מעידה על תקינות. הסוגיות העיקריות פורטו בצו ההפסקה המנהלי. בביקורת החוזרת, רוב הסיבות נשארו כפי שהן. כן רואים שלא ישבו בחיבוק ידיים. מה שנעשה הן מבחינת טיפול בתשתיות, ניקיון, תיקון ליקויים תברואתיים, זה לא נעשה כמו שצריך, זה רחוק מהמצב שמפעל שמייצר מזון יכול להתנהל בו. הניקיון לא בוצע באופן יסודי וזה נדרש. גם במשטחים של המזון, תבניות בהן שוכב מוצר חשוף, גם מכונות עבודה. זה לא נקי. לגבי התשתית, הפגמים במפעל בכל נושא התשתיות, כאלה שגם גורמים למפגעים תברואתיים. אני לא מתייחסת לאסתטיקה אלא לבעיות, למשל שבר בקיר למטה, בביקורת ראשונה יצאו משם תיקנים, אני מציגה באמצעות הטלפון הנייד סרטון, שבו רואים שבסדק בקיר יש תיקנים, זה מפגע תברואתי מסכן. גם פגמים בציפוי הרצפה יש מקומות שגם גורם למים עומדים. מים עומדים זו סכנה להתרבות חרקים".

עוד הדגישה הגב' פיטרי יוסף כי בביקורת הראשונה כל הדלתות היו פתוחות וכי כל השטח היה חשוף ומצאו חתוך בתוך אזור המאפייה מתחת לעגלות. העדה סיפרה כי ב15 שנה שהיא משמשת בתפקידה לא נתקלה במקום שבו נמצא בעל חיים בשטח של ייצור המזון. זאת ועוד, נמצאו ממצאים של היגיינה לקויה ועמדות שטיפת הידיים היו מזוהמות. באשר ללבוש העובדים הרי שבגדי העובדים היו שחורים בניגוד לדרישות משרד הבריאות לבגדים בהירים. במסגרת עדותה של העדה הוגשו דוחות שנערכו (מש/2 ו – מש/3).

דיון והכרעה
צו הפסקה מנהלי לפי סעיף 20 לחוק רישוי עסקים, הינו סעד מנהלי זמני שתוקפו ל – 30 יום ומטרתו להגן על אינטרסים חיוניים כגון שמירה על שלום הציבור. הרף הראייתי הנדרש להוצאת צו על פי סעיף זה ביחס לעילת הסגירה, צריך להיות גבוה ועל בית המשפט להשתכנע כי היה צורך דחוף בהפעלת ה סמכות המנהלי, קל וחומר כאשר מדובר בהפסקה של עיסוק המעסיק עובדים . על בית המשפט הדן בבקשה לפי סעיף 22 לחוק, לבחון את סבירות ההחלטה המנהלית. לפיכך, עלי לבחון כי קיימת עילה להפסקת העיסוק בתחומי בית העסק וכי הצו היה דרוש לשם מניעת פגיעה ממשית ומוחשית באינטרס ציבורי חשוב.

לאחר ששמעתי טענות הצדדים, עיינתי בחומר שהוגש לי ודוחות הביקורת ותמונות שוכנעתי כי קיימת תשתית ראייתית להוצאת הצו שניתן. אציין, כי לא הונחה בפני כל חוות דעת מקצועית סותרת לדו"ח שהוגש על ידי המשיבה. ב"כ המבקשת טען כי גם אם הדברים אשר נמצאו בביקורות השונות נכונים, אזי אין סכנה ממשית לשלומו ובריאותו של הציבור. אינני סבורה כך .

ביום 11.7.18 הוגש דו"ח מבדק למפעל מזון אשר נערך על ידי הגב' שקלובסקי מרינה – מרכזת הפיקוח על המזון במשרד הבריאות. במהלך הבדיקה השתתפו נציגי המפעל הגב' אורית שמואל- בעלת העסק והגב' אסנת מישקובסקי – מנהלת עבודה . הביקורת נערכה ביום 10.7.18 ומטרתה היתה לבדוק מצב תברואתי – טכנולוגי בעסק ותיקון ליקויים מביקורת קודמת. במהלך הביקורת נערך סיור באולם היצור, במחסן לאחסון חומרי גלם, במחסן לאחסון חומרי אריזה, במחסן לאחסון חומרי ניקוי וחיטוי, באזור שטיפת עגלות ומגשי האפייה, בחדרי שירות העובדים (חדר הלבשה, חדר אוכל ושירותים), בחנות העסק ובחצר העסק. הדו"ח מפרט את ממצאי הבדיקה בל אחד מהאזורים שנבדקו כמפורט. לסיכום הביקורת צוין כי רמת הניקיון בעסק ירודה מאד. עוד נרשם בסיכומו של הדו"ח : "לאור ההתרשמות נראה שאינכם מרגישים מחויבים למילוי הדרישות וההבטחות. המצב הקיים בעסק מצביע על חוסר הבנה בחשיבות ניהול תקין של עסק ליצור מזון ועבודה בתנאים המבטיחים את בטיחות המזון. יש חובה להשקיע בריענון הדרכת העובדים, הכנה והתאמת הוראות עבודה וניקיון תקינים. אין כל הצדקה להמשיך יצור מוצרי מאפה בתנאים הקיימים בעסק. הנושאים הקשורים לתחזוקת המבנה, ניקיון יסודי ושגרתי נדונו עמכם לא פעם".
ביום 12.8.18 הוגש דו"ח נוסף לאחר שנערכה ביקורת פתע באותו יום. אל עורכת המבדק הצטרפה הגב' פולינה פיטרי – יוסף – מנהלת שירות המזון במחוז ומר ראיד דיראוי – מפקח מזון בכיר. בביקורת השתתפה הגב' אוסנת מישקובסקי – מנהלת עבודה. בדו"ח צוין כי המפעל מתנהל בצורה לקויה ובתנאים ירודים ביותר. נמצאו שאריות מזון, עובש, לכלוך רב מצטבר בכל חלקי העסק, על הרצפה, על הקירות והציוד. זאת ועוד, נמצא כי מצב התשתית ירוד ביותר ונמצאו שברים והתקלפות ברצפה ובקירות. נמצאו חרקים חיים רבים (תיקנים, נמלים, זוחלים אחרים ומעופפים) בשל שטח המאפייה. נמצא חתול שוכב מתחת לעגלות עם מגשי אפיה באזור התנורים. היגיינת העובדים לקויה. חדר השירות במצב תברואתי ירוד ביותר והעובדים ללא כיסוי ראש כנדרש, ללא בגדי עבודה בהירים. קיימת כניסה חופשית של אנשים שאינם שקורים למפעל ישירות לשטח הייצור. אין בעסק גורם מקצועי ובקיא בדרישות ובתנאים לייצור מזון בטוח לצריכה. ממצאים אלה, כך צוין בדו"ח עלולים לסכן את בריאות הציבור באופן מיידי. נוכח הממצאים שנמצאו החליטה המשיבה להוציא צו הפסקה מנהלי מיידי והמבקשת הוזמנה לשימוע ביום 14.8.18 כאמור.

ביום 15.8.18 נערכה ביקורת חוזרת וזאת לאחר שהמבקשת הצהירה כי תבצע פעולות לתיקון הליקויים. בביקורת החוזרת השתתפה הגב' פיטרי יוסף ומר ראית דיראוי וכן נציגים מטעם המבקשת והמבקשת בעצמה. בדו"ח זה נכתב כי בעת הביקורת נמצא שההצהרות שניתנו במעמד השימוע אינן נכונות ומרבית הליקויים לא תוקנו או תוקנו חלקית בלבד באופן שלא מאפשר חידוש פעולות ייצור במפעל. נמצא שפעולות ניקיון מבוצעות בסמוך למוצרים לא ארוזים ובאופן העלול לפגוע באיכותם ובטיחות הצרכנים. נמצא שהשטח אינו נקי ולא ניתן לעבוד בו. הליקויים פורטו בהרחבה בדו"ח שהוגש לבית המשפט וממנו עולה כי גם אם פעולות נעשו על ידי המבקשת אין בהן כדי להביא למסקנה כי חל שינוי משמעותי. כך למשל נמצאו שלוליות מים על הרצפה, מדפים ומקפיא במחסן. נמצאו חרקים רבים חיים בכל רחבי בית העסק. עגלות נמצאו במצב תברואתי ירוד מאד בחצר האחורית של העסק ובשטחי הייצור. נמצאו תיקנים וצרצרים בכניסה למלתחות , בכניסה למחסן אריזות ובכניסה לשירותים. באזור הייצור נמצאו חלק גדול מהמכונות מלאים בלכלוך מבפנים ועם שאריות קמח ובצק. באזור התנורים נמצאו תיקנים ונמלים על מכונות האריזה וליד התנורים. במקרר מוצר בתהליך, בוצעו פעולות ניקיון ושטיפת קירות ורצפה בזמן שבו מאוחסנות עגלות עם מוצר בתהליך חשוף, דבר שמהווה סכנה לזיהום. כל התבניות והעגלות נמצאו במצב תברואתי ירוד. בחדר התפיחה נמצאו תיקנים ועכביש והרצפה היתה רטובה. כל אלה רק מקצת מהליקויים שנמצאו ביום 15.8.18.
מצאתי כי ישנה תשתית ראייתית להוצאת הצו. התמונות שהוגשו לעיוני יחד עם הדוחות מחזקים את המסקנה כי מצב בית העסק בשלב זה אינו מאפשר את ביטול הצו ואני סבורה כי החלטת המשיבה ושיקול דעתה היו סבירים בנסיבות העניין. נתתי דעתי לטיעוני המבקשת כי מדובר בפרנסתה וכי מדובר בבית עסק אשר לו עובדים והותרת הצו על כנו תביא לפגיעה אנושה בפרנסתם של העובדים, אך אני סבורה כי באיזון בין האינטרסים והעובדה כי על פי חוות הדעת המקצועיות שהוגשו לעיוני, מדובר בשלב זה בסכנה לשלום הציבור ובריאותו, הרי שנכון עשתה המשיבה כאשר הוציאה את הצו באופן מיידי . עוד אציין, כי אני דוחה את טענת המבקשת כי לא ניתן לה זכות שימוע בטרם הוצא הצו ולפיכך הצו אינו תקין. במצב הדברים, כאשר למבקשת ניתנו התראות ואזהרות ונערכו ביקורות מספר בבית העסק, והמשיבה ידעה כי עליה לנקוט בפעולות משמעותיות על מנת להביא את בית העסק לרמה הנדרשת, הרי שכאשר נוכחה המשיבה כי נשקפת סכנה לשלום הציבור היה עליה לנקוט כפי שנקטה. למבקשת ניתנה הזדמנות טרם הדיון שהתקיים בפני להשמיע טענותיה והיא אף מימשה זכות זו וניתנה לה ההזדמנות לתקן את כל הליקויים שנמצאו ואולם בביקורת החוזרת שנערכה ב – 15.8.18 נמצא כי מרבית הליקויים, אם לא כולם לא תוקנו. לפיכך, אין מנוס מהותרת הצו על כנו ודחיית בקשת המבקשת.

יחד עם זאת ככל שכל הליקויים שנמצאו על ידי המשיבה בדוח הביקורת יתוקנו במהלך תקופת הצו, תוכל המבקשת לפנות למשיבה על מנת שזו תבצע ביקורת חוזרת, וככל שלא תתקיים עוד עילה להותרת הצו, הרי שניתן יהיה לבטלו עוד בטרם יפוג תוקף הצו.

המזכירות תמציא העתק החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, י"ג אלול תשע"ח, 24 אוגוסט 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אורית שמואל
נתבע: לשכת הבריאות המחוזית חיפה
שופט :
עורכי דין: