ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יוסי [יוסף] חסאן נגד המוסד לביטוח לאומי :

לפני:
כבוד השופט יעקב אזולאי

המערער:
יוסי [יוסף] חסאן
ע"י ב"כ: עו"ד גיא סקוב

-

המשיב:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד איהאב סעדי

פסק דין

1. בפני ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) מיום 19.03.2017, אשר קבעה למערער דרגת נכות זמנית בשיעור 20% מיום 01.01.2016 ועד ליום 31.03.2016; ודרגת נכות יציבה בשיעור 0% החל מיום 01.04.2016.

2. עיקר טענות ב"כ המערער:

א. הוועדה לא התייחסה לכאב הכרוני ממנו סובל המערער, ולכך שהוא מטופל במרפאת כאב לאורך כל התקופה. הוועדה לא נתנה דעתה לכך שהמערער נזקק לטיפול בקנאביס רפואי.
ב. הוועדה לא נימקה כיצד הגיעה לממצאים של הבדיקה הקלינית.
ג. הוועדה לא התייחסה כדבעי לחוות הדעת מאת ד"ר תבור, למעט קביעה לקונית כי קיים שוני בממצאים.

3. עיקר טענות ב"כ המשיב:

א. לא נפל פגם משפטי בהחלטת הוועדה. החלטת הוועדה מפורטת ומנומקת. הוועדה ערכה למערער בדיקה קלינית, והעדיפה ממצאי הבדיקה הקלינית על ממצאי בדיקות ההדמיה. מדובר בקביעה רפואית שבשיקול דעת הוועדה.
ב. הוועדה התייחסה לחוות הדעת מאת ד"ר תבור ונימקה החלטתה שלא לקבל את חוות הדעת, מאחר וממצאיה שונים ממצאיו.
ג. באשר לאי התייחסות הוועדה לעניין הקנאביס, האישור התקבל לאחרונה, וזה לא עמד בפני הוועדה.

דיון והכרעה:

4. החלטת הוועדה הרפואית לעררים ניתנת לערעור בפני בית הדין האזורי לעבודה בשאלה משפטית בלבד, וזאת בהתאם לאמור בסעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה - 1995. עוד נפסק, כי קביעת דרגת נכות היא בסמכותה של ועדה רפואית ולא בסמכות בית הדין.

5. בית הדין, במסגרת סמכותו לדון ב"שאלה משפטית" בלבד, בוחן האם הוועדה טעתה בשאלה שבחוק, חרגה מסמכותה, הסתמכה על שיקולים זרים או התעלמה מהוראה המחייבת אותה.

ראה: עב"ל 10014/98 הוד - המוסד, פד"ע לד' 213.

היינו, בית הדין נעדר סמכות לדון ולהכריע בהיבט הרפואי של קביעת הנכות.

6. מעיון בפרוטוקול עולה כי הוועדה שמעה את תלונות המערער, והתייחסה לממצאי בדיקות הדמייה שעמדו בפניה, וציינה:

"CT מותני 5/4/16 בלט דיסק עם לחץ קל על חוליה L2-L3 בלט דיסק L3-L4 עם לחץ קל על השק . בלט דיסק L4-L5 מרכזי פרומינלי דו"צ עם לחץ על השק L5-S1 בקע על בסיס רחב מרכזי אזורי עם לחץ על השק. CT צווארי מ 3.8.16 בלטי דיסק אחוריים מרכזיים קלים L3-L4 / L4-L5. MRI ע"ש מותני מ 16/1/17 פקלטוזיה מרכזית הלוחצת קלות עם קידמת הגב L5-S1. בדיקת EMG מ29/12/16 בדיקה תקינה ."

הוועדה ערכה למערער בדיקה קלינית, וציינה בממצאיה:

"ההליכה ללא צליעה ללא מכשירי עזר. ע"ש צווארי ללא ישור הלורדוזיס טווח תנועות סיבוב 80 מעלות דו"צ, ישור 30 מעלות, כיפוף עד בית החזה, הטיה 30 מעלות לכל צד. ע"ש מותני ללא ישור בלורדוזיס בכיפוף מגיע עם קצות האצבעות עד שלוש... את כל התנועות מבצע בגב התחתון ללא הפעלת פרקי ירכיים למרות ש S/C/R בישיבה 90 מעלות דו"צ. כח גס, תחושה טונוס והחזרים תקינים ב 4 הגפיים. "

7. הוועדה בפרק סיכום ומסקנות סיכמה את מסקנותיה בהאי לישנא:

"הוועדה דוחה את הערר. בבדיקות לא נמצאו הגבלות תנועה או ליקויים נוירולוגיים המקנים אחוזי נכות. לא נמצאה קורלציה קלינית לממצאים בבדיקות CT וה- MRI. וקיים מתאם מלא בין בדיקת ה-EMG לבדיקה הקלינית. הועדה משאירה על כנה את החלטת הועדה מדרג 1 נכות זמנית בשיעור 20% מ 1/1/16 ועד 31/3/16. הוועדה עיינה בחוו"ד ד"ר תבור חובב מ 23/11/16 ואינה מקבלת מסקנותיו טווח התנועות המצויינות בחוות דעתו שונים מאלו שנמצאו ע"י הוועדה כפי שצוין בפרוטוקול ועל כן מסקנות הועדה שונות ממסקנותיו. הוועדה לא מצאה שינויים בתחושה ברגל שמאל כמצויין בבדיקתו "

8. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובפרוטוקול הוועדה, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הערעור להידחות, ואפרט.

מעיון בפרוטוקול עולה כי הוועדה ה קשיבה לתלונות המערער, ערכה למערער בדיקה קלינית מקיפה תוך שתיארה את ממצאי בדיקתה , וכן התייחסה לבדיקות ההדמיה שהוצגו בפניה. הוועדה בחרה להסתמך על ממצאי הבדיקה הקלינית שנמצאה תקינה, ותאמה לממצאי בדיקת ה- EMG. הוועדה הייתה מודעת לממצאי בדיקות ה-CT וה- MRI , וביחס אליהן קבעה כי לא נמצאה התאמה בין ממצאיהן לממצאי הבדיקה הקלינית.

בהתאם להלכה הפסוקה לממצאי הבדיקה הקלינית של הוועדה עדיפות על ממצאי בדיקות ההדמיה (ראה : בר"ע 46484-12-10 סלמון אדרי נ' המל"ל ) , לאור האמור, לא מצאתי פגם משפטי בהחלטת הוועדה שנסמכה על ממצאי הבדיקה הקלינית שערכה למערער, שנמצאה תקינה ותואמת לממצאי בדיקת EMG.

אף טענת המערער כי הוועדה לא התייחסה כדבעי לחוות הדעת מאת ד"ר תבור, דינה להידחות. הוועדה עיינה בחוות הדעת מאת ד"ר תבור, ודחתה את האמור בה , תוך שנימקה החלטתה בכך שממצאיה שונים מהממצאים שבחוות הדעת. בהתאם לפסיקה, די בעובדה שהממצאים בבדיקה הקלינית של הוועדה שונים מאלה שנמצאו על ידי המומחה כדי לצאת ידי חובת ההנמקה.

מקבל אני את טענת ב"כ המשיב כי לא נפל פגם משפטי באי התייחסות הוועדה לכך שהמערער נזקק לטיפול ב קנאביס רפואי, שכן מעיון בפרוטוקול עולה כי נושא זה לא הועלה בפרק תלונות המערער , ואף לא צויין בחוות הדעת מאת ד"ר תבור. נראה כי הטיפול בקנאביס רפואי הוסדר במועד מאוחר למוע ד התכנסות הוועדה, ומשכך הועדה לא נדרשה לנושא זה.

לאור כל האמור לעיל, ומשלא עולה פגם משפטי בהחלטת הוועדה, דין הערעור להידחות.

9. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור תוך 30 יום לנשיאת בית הדין הארצי לעבודה, לסגנה או לשופט שנתמנה לכך על ידי הנשיאה.

ניתן היום, ט"ו אלול תשע"ח, 26 אוגוסט 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יוסי [יוסף] חסאן
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: