ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מישל הרוש נגד ע"י ב"כ עו"ד ח' אוחנה :

לפני
כבוד ה שופט יהודה ליבליין

המבקש

מישל הרוש

נגד

המשיבה
ע"י ב"כ עו"ד ח' אוחנה
עיריית אשדוד

החלטה

לפני בקשת מר מישל הרוש (להלן – " המבקש"), כי יוארך לו המועד להישפט, בחלוף המועד הקבוע בחוק, וזאת בגין 3 דוחות ח ניה, שנרשמו לו בגין עבירות שביצע לכאורה, בניגוד לחוק העזר אשדוד (העמדת רכב וחנייתו), התשנ"א- 1991.

כנימוק לבקשת הארכה, צירף המבקש העתק מפניותיו השונות למשיבה וכן, מסמכים המעידים על מצבו הרפואי והכלכלי. המבקש טוען כי מצבו הכלכלי והנפשי קשה, וכי מדובר בדו"חות של חבר והוא ביקש להסב את הדו"חות אליו וכן, כי הדו"חות לא טופלו על ידו כי וון שלא הגיעו אליו בפועל. בנסיבות אלה, עותר המבקש ל הארכת המועד להישפט.

דין הבקשה להידחות.

די לצורך כך בעובדה, כי צורפו פניות שונות של המבקש למשיבה, מהם ניתן ללמוד שאין דבר בטענתו, כי לא היה מודע לקיומם של הדוחות.
כך, בגין דו"ח מספר 2144806 הוגשה על-ידו ביום 10.12.2016 בקשה לביטול הדוח אשר נדחתה בהחלטת תובע ת ביום 23.2.2017 .
בגין שני הדוחות הנוספים שמספרם 1063601 ו-2211308 הוגשה על-ידו ביום 23.1.2017 בקשה לביטול הדוחות ו החלטת תובעת, לאשר תשלום דו "ח אחד מתוך השניים, ניתנה ביום 30.1.2017.
יש לציין, כי עפ"י מכתב מחלקת הפיקוח מחודש 9/2017 המבקש לא פעל עפ"י מכתב התובעת, ועל-כן הודע לו שהליכי הגבייה בעניינו ימשכו כסידרם.

על המבקש היה להגיש בקשה לבית להישפט, בגין הדוחות הנ"ל במועד הקבוע בחוק, דהיינו בתוך 30 יום לאחר קבלת החלטת התובעת.
בקשת המבקש הוגשה בחודש 6/2018, דהיינו לאחר שחלפה עברה למעלה משנה מאז ניתנו החלטות התובעת.

טענת המבקש, היא כי לא קיבל לידיו את הדוחות, איננה רלבנטית עוד מרגע שהוגשו על-ידו בקשות לביטול הדוחות, ומרגע שניתנו החלטות התובעת.
גם אם המבקש לא היה מועד לקיומם של הדוחות בסמוך לאחר רישומם, והמבקש לא הוכיח זאת, הרי שהוא בוודאי היה מודע להם עת הגיש את בקשותיו לביטול הדוחות, והחלטות התובעת נשלחו לכתובת אותה רשם המבקש על בקשותיו, ואין כל טענה בפי המבקש, כי לא קיבל את החלטות התובעת.

היות והמבקש החמיץ את המועד הקבוע להגשת בקשה להישפט, אזי ניתן להאריך את המועד להישפט, אם שוכנע בית המשפט כי התקיימו נסיבות שבעטיין לא הוגשה הבקשה במודע או מנימוקים מיוחדים אחרים.

המבקש צרף לבקשתו תיעוד רפואי, אך בתיעוד שצורף אין הסבר המצדיק אי הגשת הבקשה להישפט, ובוודאי שאין בו כדי להצדיק אי הגשת הבקשה מהלך של למעלה משנה.

המבקש טוען בנוסף למצב כלכלי קשה, אך גם נימוק זה איננו נימוק המצדיק ארכה לאחר שחלפה למעלה משנה מאז ניתנו החלטות התובעת, ונימוק זה יוכל לכל היותר להוות בסיס לבקשה להפחתת תוספות פיגורים שנצברו בגין הדוחות.

לאור כל האמור לעיל, משלא מצאתי כל נימוק אשר יצדיק מתן ארכה, אני דוחה את הבקשה להארכת המועד להישפט.

המזכירות תסגור את התיק ותודיע לצדדים.

ניתנה היום, י"ג אלול תשע"ח, 24 אוגוסט 2018, בהעדר הצדדים.

יהודה ליבליין, שופט


מעורבים
תובע: מישל הרוש
נתבע: ע"י ב"כ עו"ד ח' אוחנה
שופט :
עורכי דין: