ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מרדכי גולן נגד דיגיטל אלקטריק בע"מ :

בפני
כבוד ה רשם בכיר נדים מורני

תובעים

1.מרדכי גולן
2.גילה גולן

נגד

נתבע בתיק 22492-08-17

דיגיטל אלקטריק בע"מ

נתבע בתיק 50742-17-17 צ.י. טכנוקור בע"מ

פסק דין

1. ביום 03.04.2017 התובע מס' 1 (להלן: "התובע" ) רכש באמצעות הרשת מחברת דיגיטל אלקטריק בע"מ (להלן: "חברת דיגיטל") מדיח כלים מדגם בוש תמורת סך של 2,465 ₪ (להלן: "המדיח").

2. התובע אף רכש מחברת צ.י. טכנוקור בע"מ הרחבת אחריות למדיח לשנתיים נוספות תמורת 200 ₪ (להלן: "חברת טכנוקור").

3. חברת טכנוקור הינה חברה שנותנת שירות בקבלנות ליבואן המדיח שהוא חברת דיגיטל והיא מקושרת ללקוחות מכוח היותה נותנת שירות ליבואן ואין מחלוקת שהיא הרחיבה את האחריות למדיח בשנתיים נוספות.

4. התובע טען שהמדיח התקלקל והועבר לחברת טכנוקור לתיקון ביום 02.07.2017.

5. במהלך בדיקת המדיח במעבדה של חברת טכנוקור התברר כי הכרטיס הראשי של המדיח האחראי על תפקודו נמצא תקול ויש צורך בהחלפתו.

6. חברת טכנוקור פנתה ליבואן (חברת דיגיטל) וביקשה לקבל כרטיס חדש לצורך החלפתו ונמסר לה ע"י היבואן שהחלק הדרוש אינו נמצא במלאי במחסני היבואן וכי הוא מטפל בהטסת החלק הנ"ל לארץ.

7. כאשר ראה התובע שהמדיח לא מתוקן תוך זמן סביר הוא ואשתו הגישו ביום 23.07.2017 שתי תביעות קטנות ע"ס של 5,000 ₪ כל אחת, הראשונה, כנגד חברת טכנוקור בתיק
50742-07-17, והשנייה, כנגד חברת דיגיטל בתיק 22492-08-17.

8. הדיון בשני התיקים הנ"ל אוחד בהסכמה והתקיים דיון ביום 25.07.2018.

9. התובע טען בעדותו כי ביום 31.08.2017 הנתבעות פנו אליו והודיעו לו שהמדיח תוקן ועומד לרשותו, אולם, הוא סירב לקבלו.
התובע הסכים לקבל את המדיח המתוקן לאחר מכן בהתאם להמלצת בית המשפט מיום 27.09.2017 שניתנה בתיק מס' 22492-08-17.

10. התובע הודה בעדותו כי לאחר הגשת התביעה הנתבעות הציעו לו לקבל מדיח חדש אחר תוצרת סימנס , ואף נטען בפניו שהמדיח האחר יותר יקר מהמדיח נשוא התביעה, וכי לאחר בדיקת שהוא בצע הוא סרב להצעה וביקש מדיח ז הה לשלו שלא היה נמצא במלאי.

11. התובע העיד כי המדיח כיום בסדר, ואין לו טענות לגביו, ואישר כי הציעו לו הארכות לתקופת האחריות תמורת ויתורו על התביעות והוא לא הסכים.

12. התובע העיד כי ע"פ חוק הגנת הצרכן מי שנותן שירות למדיח מחויב לתקנו תוך 10 ימים, אחרת הנפגע זכאי לקבל פיצוי בסך של 10,000 ₪ ללא הוכחת נזק וזו סיבה אחת להגשת התביעות, והסיבה השנייה, הינה מכוח הוראת החוק המחייבת את היבואן להחזיק חלקי חילוף למוצרים המיובאים על ידו למשך 7 שנים.
התובע העיד כי לאחר שבוע מיום מסירת המדיח לתיקון נמסר לו שאין כרטיס במלאי ויש להזמינו מחו"ל.
התובע אישר בעדותו כי הוא לא ביקש לבטל את העסקה ולקבל את כספו בחזרה וכי המדיח שהוצע לו הינו תוצרת סימנס והוא ביקש מדיח זהה לשלו, של חברת בוש.

13. מר יואב פורגס מטעם חברת טכנוקור אישר את הדברים שנאמרו ע"י התובע והעיד כי הכרטיס הגיע לחברת טכנוקור מטעם היבואן רק בסביבות ה – 25.08.2017 ובסמוך לאחר מכן, המדיח תוקן ואשר שהתיקון של המדיח נעשה כעבור 60 יום פחות או יותר מיום מסירת המדיח לתיקון.

14. מר יצחק ליפשיץ מטעם היבואן העיד כי במידה והבעיה היתה מגיעה לידיעתו בוודאי היה מוצא לה פתרון.
מר ליפשיץ העיד שקורות בעיות, קורה שלעיתים כרטיס חסר או חלק אחר שחסר מטיסים אותו מחו"ל ומנסים למצוא פתרון לבעיה עד שמגיע החלק החסר.
מר ליפשיץ העיד שאם היבואן היה מתבקש להחזיר לתובע את כספו הוא היה מחזירו, אולם, לא נתקבלה דרישה כזו.

דיון והכרעה:

15. בהתאם להוראת תקנה 2(א) לתקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), התשס"ו-2006 (להלן: "התקנות"), יצרן (יבואן) של טובין שנמכרו לצרכן יתקנו כל קלקול שנתגלה בטובין במהלך תקופת האחריות בלא תמורה.

16. תקנה 10(א) לתקנות קבעה את המועד לביצוע התיקון והוא לא יאוחר מתום שבוע ימים מהיום שבו נקרא לעשות כן או מתום עשרה ימים מהיום שבו נמסרו הטובין לתחנת השירות.

17. תקנה 6(ג) לתקנות דנה במקרה שהיצרן אינו ממלא את הוראות התיקון וקובעת שהיצרן: "יספק לצרכן טובין חדשים, זהים או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך, או ישיב לו את התמורה ששילם בעדם, לפי בחירת היצרן".

18. במקרה שבעניינו אין מחלוקת שהנתבעים לא מילאו את המוטל עליהם ולא תיקנו את המדיח במועד הקבוע בתקנות.

19. אין מחלוקת גם שהנתבעים הציעו לתובעים מדיח אחר תוצרת סימנס וכי התובע סירב להצעה זו.
התובעים טענו שסוג ואיכות המדיח שהציעו לתובע יותר יקר ומהמדיח נשוא התביעה והתובע לא הצליח להוכיח אחרת.

20. תרופת התובע למקרה זה היא לקבל מוצר מסוג ואיכות דומים ושווי ערך או לקבל בחזרה את התמורה שהוא שילם בעד המדיח והכל לפי בחירת היצרן.
התובע העיד שהוא דרש מהנתבעים השבת כספו ששולם עבור המדיח, דבר שלא הוכח.

21. בסופו של דבר המדיח תוקן והוחזר לתובעים לקראת סוף חודש ספטמבר 2017 כפי שצוין לעיל.

22. הוראות התקנות אינן מזכות את התובע בקבלת פיצוי כלשהו עקב אי תיקון המדיח במועד והזכות היחידה המוענקת לו היא לקבל מוצר אחר דומה ושווי ערך או לקבל את כספו בחזרה.
התובע לא הסכים לקבל מדיח אחר שהוצע לו ואף לא דרש מהנתבעים לקבל את כספו בחזרה ועל כן אין לו להלין אלא על עצמו.
במהלך הדיון נשאל התובע אם הוא מוכן להחזיר את המדיח ולקבל את כספו בחזרה והשיב בשלילה וטען שהוא מרוצה מאוד מהמדיח לאחר תיקונו וכי הוא תובע פיצוי לדוגמא בסך של 10,000 ₪ לפי הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק"), וזאת מאחר והמדיח לא תוקן במועד הקבוע בתקנות ומאחר ולא היה אצל היבואן את החלק המקולקל לאספקה מידית ונאלץ להביאו מחו"ל.

פיצויים לדוגמא:

23. עניין הפיצויים לדוגמא ע"פ החוק מוסדר בהוראת סעיף 31א(א) לחוק.
ע"פ הוראת הסעיף הנ"ל בית המשפט רשאי לפסוק בכל הפרת עסקה בין עוסק לצרכן פיצויים שאינם תלויים בנזק בסכום שלא יעלה על 10,000 ₪ וזאת במקרים המפורטים בהמשך לאותו סעיף.
סעיף המשנה הרלוונטי לענייננו הוא סעיף 31א(א)(8) של החוק הקובע:
"ביקש צרכן מיצרן טובים או מעוסק, שיתקן קלקול שנתגלה בטובין שנמכרו לו או שיספק חלקי חילוף לשם תיקון הטובין... והיצרן או הצרכן, לפי העניין, לא תיקן כל קלקול כאמור במהלך תקופת האחריות בלא תמורה או לא סיפק חלקי חילוף כאמור עד תום תקופת האחריות..."

24. במקרה שבעניינו אין מחלוקת שהמוצר תוקן תוך 60 יום ובמסגרת תקופת האחריות כפי שאין מחלוקת שהיבואן ייבא את החלק החסר מחו"ל אשר בסופו של דבר נתקבל בתקופת האחריות והמדיח תוקן.

25. לאור האמור, במקרה שבעניינו אין מקום לפסוק לתובעים פיצויים לדוגמא.

26. בנוסף, בהתאם להוראת סעיף 31(ב) של החוק:
"לא תוגש נגד עוסק תביעה לפיצויים לדוגמא לפי סעיף קטן (א) אלא לאחר שהצרכן שלח או מסר בקשה לפי אותו סעיף קטין, בכתב..." .
במקרה בעניינו לא נטען ע"י התובעים ולא הוכח שהם שלחו בקשה בכתב בהתאם להוראת החוק הנ"ל.

27. לאור האמור לעיל, אני מורה על דחיית התביעה.

28. אינני עושה צו להוצאות כנגד התובעים מאחר והנתבעים לא עמדו במועד הקבוע בתקנות לתיקון המדיח.

29. המזכירות תמציא העתק מפסק דין זה לצדדים בדואר רשום.

ניתן היום, כ"ו אב תשע"ח, 07 אוגוסט 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מרדכי גולן
נתבע: דיגיטל אלקטריק בע"מ
שופט :
עורכי דין: