ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שולמית פרסיאדו נגד יצחק שבח :

לפני כבוד השופטת שלומית בן יצחק

התובעת:

שולמית פרסיאדו

נגד

הנתבע:

יצחק שבח

פסק דין

הנתבע סיפק לתובעת שירותי נגרות וריהוט לדירתה. הצדדים חלוקים בשאלת טיב העבודה והריהוט שסופקו וכפועל יוצא, גם באשר לנזקי התובעת. זו העמידה תביעתה על סך 33,400 - הסכום המקסימלי שניתן לפסקו בהליך תביעה קטנה בעת הגשת התביעה.

במהלך הדיון שהתקיים ביום 25.1.2018 הסכימו הצדדים על מינויו של מומחה שיכריע במחלוקת שנפלה ביניהם, ובין הייתר הסכימו כי: "חוות הדעת תומצא לתיק בית המשפט ולצדדים, ויינתן פסק דין על סמך החומר הקיים ללא צורך בדיון נוסף. ואולם, ככל שבית המשפט יראה שיש מקום לקיים דיון, יהא רשאי להחליט כן, או שאחד הצדדים יבקש לחקור את המומחה ומובהר כי הדבר כרוך בעלויות כספיות נוספות".

חוות דעתו של המומחה הוגשה לתיק בית המשפט. עולה ממנה כי הנזק שנגרם לתובעת נאמד על סך של כ-46,000 ₪, סכום החורג מגבול סמכותו העליון של בית המשפט לתביעות קטנות למתן סעד כספי . כן עולה ממנה כי האחריות לנזקי התובעת מקורה בעבודות הנתבע (למעט כיוונן של דלתות ארונות הילדים) . בין היתר צוין כי חיבורי הריהוט אינם ישרים ומדויקים; כי תפרי הריהוט עקומים, כי קיימים הפרשי עומק בין הידיות, כי המגירות אינן ישרות וכי בריהוט קיימים פגמים וחורים.

הנתבע, אשר ביקש לחקור את המומחה על חוות דעתו, לא הפקיד הסכום הנדרש להבטחת הוצאות המומחה, על אף ארכה שנתנה לבקשתו, ועל אף שהובהר כי בהעדר הפקדה כאמור, ובהתאם להסכמת הצדדים מיום הדיון – יינתן פסק הדין על יסוד האמור בחוות הדעת. משלא הופקד הסכום או הוגשה כל בקשה נוספת מטעם הנתבע, לאחר שעיינתי בחוות הדעת ובתמונות שצורפו לה, בפרוטוקול הדיון וביתר מסמכי התיק, אני קובעת, כי דין התביעה להתקבל, באשר הוכח, במידה הנדרשת, כי הנתבע סיפק לתובעת ריהוט בלתי פגום השונה מהותית מהמוזמן. הנזק שנגרם לתובעת שמקורו במעשי הנתבע עולה על סך 33,400 ₪, סכום התביעה (כמפורט בסעיף 6 לחוות הדעת).

על הנתבע לשלם לתובעת תוך 30 יום סך 33,400 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה (29.6.2017) ועד למועד התשלום המלא בפועל. כן ישלם הנתבע לתובעת, תוך 30 ימים גם כן , הוצאות משפט בסך 850 ₪ ומחצית מעלות שכר טרחת המומחה – 2,000 ₪ בצירוף מע"מ.

ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתל אביב וזאת תוך 15 יום.

ניתן היום, כ"א אב תשע"ח, 02 אוגוסט 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שולמית פרסיאדו
נתבע: יצחק שבח
שופט :
עורכי דין: