ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אגין בזיה נגד מנורה חברה לביטוח בע"מ :

בפני
כבוד ה רשמת בכירה זהבית אלדר

תובעים

אגין בזיה

נגד

נתבעים

  1. מנורה חברה לביטוח בע"מ
  2. צור ברק דניאל

פסק דין

לפניי תביעה בגין נזקי רכוש שנגרמו לרכבו של התובע בתאונת דרכים שאירעה ביום 24.6.17, בגבעת ברנר, לאחר הפנייה שמאלה לתחנת הדלק. (להלן:" התאונה").

לטענת התובע, התאונה ארעה עת ביקש התובע לעקוף את רכבו של הנתבע 2 (להלן:" הנתבע"), כשזה עמד בצד הנתיב בו נסע התובע . לטענת התובע זיהה כי הנתבע משוחח ברכבו בטלפון הנייד, ולפיכך עקף אותו מצד שמאל, ולאחר שעבר אותו והשלים את העקיפה, פנה הנתבע שמאלה ופגע ברכבו של התובע בחלקו הימני האחורי.

מנגד, ט ען הנתבע בכתב ההגנה כי התאונה אירעה עת נסע לאיטו בטרם פנייה שמאלה, ורכב התובע אשר הגיח מאחוריו עקף את רכבו בפראות ופגע בו בצדו הקדמי השמאלי. באופן דומה תיאר הנתבע את נסיבות התאונה בטופס ההודעה לנתבעת 1 מיום 25.6.17 (נ/2).

המחלוקת היא באשר לאחריות לתאונה.

על פי הוראת תקנה 15(ב) לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל"ז – 1976, משמדובר בתובענה בהליך של תביעות קטנות, יהיה פסק הדין מנומק באופן תמציתי.

בדיון שהתקיים שבפניי העידו התובע, הנתבע וכן העד מר עדן ימיני (להלן:"העד"), אשר שהה עם הנתבע ברכבו במועד התאונה. התובע והנתבע הדגימו בפניי את התאונה באמצעות רכבי הדגמה.

לאחר ששמעתי את עדויות הצדדים, עמדתי על נסיבות התאונה, מיקום כלי הרכב ומיקום הפגיעות, צפיתי בסרטון התאונה שהציג בפניי הנתבע, ועיינתי פעם נוספת בראיות ובתמונות שצורפו לכתבי הטענות וכן באלה שהוצגו בדיון – מצאתי לקבל את התביעה בחלקה.

הנתבע הציג בפניי באמצעות הטלפון הנייד שלו סרטון המתעד כפי הנטען את התאונה, אותו קיבל לטענתו ממצלמות האבטחה של תחנת הדלק. התובע טען כי אינו מזהה את רכבו בסרטון מאחר ולא ניתן לראות את המספר המופיע ע"ג לוחית הרישוי של הרכב, הגם שהרכב הנראה בסרטון זהה לרכבו. בנוסף טען התובע כי לא ניתן לראות בסרטון את הרגעים שלפני התאונה בהם נטען על ידו כי התובע עמד בצד נתיב הנסיעה. כן לא מופיע על גבי הסרטון מועד ושעת התאונה.

חרף השגות התובע בכל הנוגע לאי זיהוי רכבו בסרטון באמצעות מספר הרישוי, מצאתי לקבל את טענת הנתבע כי מדובר בסרטון המתעד את אירוע התאונה נשוא התביעה שלפניי;
הנתבע אישר כי מדובר ברכבו. הרכב הנוסף המעורב בתאונה זהה לרכבו של התובע (אף בצבעו). התאונה הנראית בסרטון מתרחשת בתחנת הדלק כפי טענת שני הצדדים. נסיבות התאונה כפי שהינן עולות מהסרטון מתיישבות עם מוקדי הנזק של כל אחד מהרכבים, כפי הנטען וכפי שעולה מחוות דעת השמאי שהוגשה על ידי כל אחד מהצדדים.

בסרטון שהוצג בפניי נראה הנתבע נוסע ברכבו ונכנס לתחנת הדלק, כאשר מרגע הפנייה לתוך שטח תחנת הדלק, ו כן בהמשך הנסיעה בכניסה לתחנת הדלק נראה רכבו של התובע נוסע אחרי רכב הנתבע . לאחר כניסת הרכבים כאמור לתחנת הדלק נראה התובע עוקף את רכבו העומד של הנתבע, כאשר לקראת סיום העקיפה והשלמתה, חותך הנתבע את רכבו שמאלה , נכנס לנתיב נסיעתו של התובע ופוגע עם חלקו הקדמי השמאלי בחלקו האחורי הימני של רכב התובע.

הדברים האמורים הנראים בסרטון, אינם עולים בקנה אחד עם עדותו של הנתבע לפניי, לפיה התובע צץ לפתע ,הגיע במהירות גבוהה מאוד והפתיע אותו. כפי שניתן לראות בסרטון, התובע נסע מרגע הפנייה לתחנת הדלק ואף בהמשך הנסיעה בתוך תחנת הדלק מאחורי רכבו של הנתבע. לשאלת בית המשפט אישר הנתבע כי הרכב הנראה בסרטון נוסע מאחוריו מרגע הפנייה לתחנת הדלק, הינו רכבו של התובע (עמ' 5 לפרוטו' שורות 29-30). כמו כן הדברים אינם מתיישבים עם טענתו של הנתבע כי הסתכל במראות לפני שביצע את הפנייה שמאלה, שהרי כפי הנראה בסרטון, ככל שהיה מסתכל במראות טרם הפנייה סביר כי היה מבחין ברכב התובע שנסע מאחוריו. בנקודה זאת יצוין כי אף אם כפי טענת הנתבע אותת טרם הפנייה שמאלה, הרי שאין באמור כדי לגרוע ו/או להפחית מחובתו לוודא כי הדרך פנויה טרם ביצע את הפנייה שמאלה.

בנוסף, ניתן לראות בסרטון כי רכב התובע עוקף את רכב הנתבע כאשר זה נראה עומד ומשתהה, כפי טענת התובע. עובדה זו מתיישבת עם עדותם של עדן והנתבע שה עידו כי הגיעו לתחנת הדלק על מנת לאכול במ סעדה ועובר לתאונה חיפשו מקום חנייה.
כפי דבריו של הנתבע: "מולנו היתה תחנת דלק לתדלוקים ומשמאל ראינו שיש מקומות חניה, חיפשנו בזווית עין איפה יש חנייה. בשנייה שאני מתחיל לפנות שמאלה, אני קולט שפגעתי ברכב התובע". (עמ' 3 לפרוטו' שורות 25-26). עדן אף אישר בעדותו כי לפני שהנתבע פנה שמאלה רכבו עמד: "בהתחלה היינו בעמידה, התחלנו את הפנייה. אני מאמין שעמדנו שניות..". (עמ' 4 לפרוטו' שורה 24).

כפי שעולה מהאמור, הנתבע ביצע פנייה שמאלה, מתוך נתיב ימני יותר, לכביש שאינו פנוי. מוקד הפגיעה של רכב ה תובע אשר ניזוק בחלקו האחורי מלמד כי הפנייה שמאלה שביצע הנתבע היא הגורם המשמעותי לתאונה.

מנגד, ומאחר ואין חולק כי התאונה אירעה במצב בו התובע מבקש לעקוף את רכבו של הנתבע, מה שמחייב משנה זהירות, מצאתי כי קיימת חלוקת אחריות בין הצדדים.

בשולי הדברים, אוסיף לציין כי לא נדרשתי לצורך הכרעתי לקבוע מסמרות בשאלה האם הנתבע שוחח בטלפון הנייד אשר ברשותו עובר לתאונה ובקרותה ,ואם לאו.

בנסיבות המתוארות , בחלוקת האחריות שבין הנהגים אני מוצאת להטיל על התובע אחריות של 20% לתאונה ועל הנתבע 2 אחריות של 80%.

אשר על כן, אני מחייבת את הנתבעים לשלם לתובע סך של 5,008 ₪, בתוספת 400 ₪ הוצאות משפט.
כן יישאו הנתבעים בשכרו של העד עדן ימיני בסך 250 ₪.

התשלומים ישולמו תוך 30 ימים שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום בפועל.

ניתן להגיש בקשת רשות ערעור על פסק הדין בתוך 15 ימים ממועד קבלתו, לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד.

המזכירות תמציא את פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, כ"ה אב תשע"ח, 06 אוגוסט 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אגין בזיה
נתבע: מנורה חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: