ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נפתלי עזרא נגד המוסד לביטוח לאומי :

01 אוגוסט 2018
לפני:
כבוד השופט מוסטפא קאסם
נציג ציבור (עובדים) מר אמנון סבח
נציג ציבור (מעסיקים מר יעקב בר-אל

התובע:
נפתלי עזרא

-

הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי

החלטה

1. התובע סובל מליקוי בעמוד השדרה אשר לטענתו נגרם עקב תנאי ואופי עבודתו, וזאת על דרך המיקרוטראומה (להלן: "הליקוי").
תביעת התובע להכיר בליקוי כנובע מתנאי עבודתו ולשלם לו דמי פגיעה נדחתה ע"י הנתבע, על בסיס הנימוק לפיו אין כל קשר סיבתי בין תנאי עבודתו לבין הליקוי הנטען.

מכאן התביעה שבפנינו.

2. בהתאם להחלטתנו מיום 8.5.18 אנו ממנים בזאת מומחה רפואי לעניין הקשר הסיבתי בין הליקוי מ מנו סובל התובע לבין תנאי עבודתו, וזאת על בסיס התשתית העובדתית כדלקמן –

א. התובע יליד שנת 1955.
ב. התובע עבד בשירותי "ביצי הר מירון", וזאת במשך כשבע וחצי שנים.
ג. עבודת התובע כללה פעולות של העמסה ופריקה של עגלות המיועדות להובלות ביצים (להלן: "העגלות"), כמו גם עבודות נהיגה של משאית לצורך הובלתם של אותם העגלות.
ד. העבודות הקשורות לעגלות כללו את הפעולות הבאות –
התובע נהג בבקרים להעמיס למשאית עגלות ריקות בעלות 4 גלגלים, וזאת תוך כדי הוצאת העגלות מתוך מחסן ודחיפתן במרחק של 20 מטר לכיוון המשאית והעלאתן באמצעות משטח הרמה המותקן בחלקה האחורי של המשאית. התובע נהג להעמיס כעשרים וחמשה עגלות שמשקלן בין 70-90 ק"ג. בחלק מזמן העבודה, התובע לא העמיס בעצמו את העגלות, אשר הועמסו למשאית על ידי עובדים אחרים.
לאחר העמסת העגלות הריקות, התובע נסע במשאית למושבים, שם פרק את העגלות הריקות, והעמיס במקומם עגלות מלאות בביצים, וכך חזר חלילה בשניים עד שלושה מחזורים, שבמהלכם העמיס העביר ופרק בממוצע בין 50-60 עגלות. התובע נהג לדחוף את אותן העגלות באמצעות ידיו במרחק בין 10-20 מטר, וזאת הן בדרכים ישירות והן בדרכי כורכר. עגלה מלאה שוקלת בין 350-400 ק"ג.
ה. לעיתים רחוקות, מפאת מחלות של העופות, התובע לא העמיס עגולת כמתואר לעיל, ובמקום זאת נהג להעביר למשטחים ביצים מתוך עגלות השייכות למושבים, וזאת על ידי הרמת והעברת התבניות של הביצים מתוך העגלות אל המשטחים. התובע נהג להעביר כ – 140 תבניות למשטחים, ולאחר מכן דוחף את המשטחים באמצעות מגבהה לכיוון משטח ההרמה של המשאית.
ו. עבודות הנהיגה כללו נהיגה במשאית, וזאת למרחקים בין מושב חזון בדרום ועד מושב מרגלית בצפון. התובע נסע הן בדרכים משובשות (בין המושבים), והן בדרכים סלולות בין הערים. התובע נהג במשאית מסוג "סקניה" מאובזרת בכיסא הידראולי ובולם זעזועים.
ז. התובע עבד 6 ימים בשבוע, משעה 07:00 עד שעה 17:00.

3. אשר על כן, לצורך דיון בשאלת הקשר הסיבתי – רפואי בין הליקוי ממנו סובל התובע לבין תנאי עבודתו כמתואר לעיל, אנו ממנים מטעמו של בית הדין את ד"ר ציון עידו, כמומחה רפואי בתחום האורטופדיה.
שכר טרחתו של המומחה ישולם ע"י בית הדין כמקובל.

4. כבוד המומחה מתבקש להשיב על השאלון המצורף להחלטה זו מוקדם ככל שניתן, ובמידת האפשר תוך 30 יום ממועד קבלת עותק החלטה זו.

5. עם קבלת חוות הדעת היא תועבר לצדדים, והם יקבלו ארכה בת 21 יום לבקש להפנות למומחה שאלות הבהרה ביחס אליה, ותינתן ארכה בת 15 יום להגיב לבקשה כזו, ככל שתוגש.
ככל שלא תוגשנה בקשות להפנות למומחה שאלות הבהרה, יקבלו הצדדים ארכה נוספת בת 15 יום להגיש סיכומיהם או להשלים סיכומים שהוגשו, שאם לא כן יחשבו כמסכימים למסקנה העולה מחוות הדעת ולמתן פסק דין בהתאם.

6. יש לשגר למומחה את החומר הבא –
תיק כללי ומקצועי (ידני וממוחשב) מקופת חולים מכבי– נ/1.
חומר רפואי שצורף לכתב התביעה – ת/1 (ב - ת/1 קיימת חוות דעת רפואית מטעם התובע. כבוד המומחה אינו קשור למסקנות שבחוות הדעת, ובאשר לעובדות יש ללמוד מההחלטה).

7. להמשך טיפולה של המזכירות.

ניתנה היום, כ' אב תשע"ח, (01 אוגוסט 2018), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

מר אמנון סבח
נציג ציבור עובדים

מוסטפא קאסם שופט

מר יעקב בר-אל
נציג ציבור מעסיקים

שאלון למומחה רפואי

מהן המחלות או הליקויים מהם סובל התובע בעמוד השדרה?

האם ניתן לקבוע, בסבירות של מעל 50%, קיומו של קשר סיבתי בין עבודת התובע לליקויים מהם הוא סובל?
גם החמרת מצב הליקויים עקב העבודה משמעה קיום קשר סיבתי בין השניים.

ככל שהתשובה לשאלה הקודמת הינה בחיוב, וקיים לדעת המומחה קשר סיבתי בין העבודה לליקויים, הוא מתבקש להשיב לשאלה הבאה בדבר אופן קרות הליקויים, דהיינו:
האם בעיקרו של דבר ניתן לומר, כי הליקויים של התובע עקב עבודתו נגרמו על דרך של פגיעות זעירות כך שכל אחת מהן הסבה לו נזק זעיר בלתי הדיר עד שהצטברות הנזקים הזעירים הללו זה על גבי זה גרמה גם כן לליקויים (כדוגמת טיפות מים המחוררות את האבן עליה הן נוטפות).

ככל שהמומחה ישיב לשאלה הקודמת בחיוב, הוא מתבקש להשיב לשאלה הבאה בדבר השפעת העבודה על הליקויים ביחס לגורמים האחרים, דהיינו – האם לעבודת התובע השפעה משמעותית על הליקויים של התובע?
(השפעה משמעותית על פי הפסיקה הינה בשיעור של 20% ומעלה).


מעורבים
תובע: נפתלי עזרא
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: