ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין משיח קאטפיין נגד קואופ ישראל - רשת סופרמרקטים בע"מ :


בפני
כבוד הרשם שמעון רומי

מבקש / חייב

משיח קאטפיין

נגד

משיבה / זוכה
קואופ ישראל - רשת סופרמרקטים בע"מ – ח"צ 520038852

החלטה

הזוכה הגישה לביצוע כנגד החייב 5 שקים בסכום כולל של 170,000 ₪ (קרן).

עפ"י בקשת הביצוע החייב חתום בחתימת מושך, השקים הוצגו לפירעון אך לא כובדו.

החייב הגיש התנגדות הנסמכת בתצהירו והעובדות השייכות הן אלו:

ביום 13/9/2017 נפרץ רכבו של המצהיר ונגנבו ממנו בין היתר 5 פנקסי שקים, פנקסי חשבונות וחשבונות מספקים שונים. באותו יום הגיש תלונה במשטרת זכרון יעקב (נספח א' של הבקשה).
החתימות על ההמחאות אינם חתימות המבקש.
המבקש מצהיר כי מעולם לא חתם על ההמחאות נשוא ההתנגדות.
בעבר, מצהיר המבקש, היו יחסי מסחר בין הצדדים בתיק זה אלא שהסתיימו בספטמבר 2017, ומאז אין הוא רוכש סחורה מן המשיבה.

לימים הועבר התיק לבימ"ש זה בשל טענת המבקש לחוסר סמכות מקומית אותה העלה בבימ"ש השלום בהרצליה.

המבקש עמד לחקירה נגדית ביום 26/3/2018.
ראשית הדיון הוקדש לטענות שונות שהעלה המבקשת בעניין תניית בוררות ובהחלטה שניתנה על ידי בעמוד 3 לפרוטוקול נקבע, כי הסמכות המקומית והעניינית לדון בהתנגדות מסורה לבימ"ש זה.
ביהמ"ש ביקש מב"כ המשיבה להציג את השקים המקוריים והאחרון השיב, כי הם אינם ברשותו אך בידו תצלום קריא.
המבקש אישר, כי הוא חתום על התצהיר עליו נחקר ואישר גם את האמור בסעיף 13 לתצהירו (הפסקת יחסי המסחר בין הצדדים).
המבקש העיד, כי לא קיבל העתקים מחשבוניות של המשיבה.
העד אישר, כי הוא חתום על ההודעה שמסר למשטרה בדבר גניבת השקים. חלק נכבד מן הדיון הקדיש ב"כ המשיבה לשוני בין חתימותיו השונות של החייב, אולם אינו מוצא לנכון לעסוק בכך מעבר להחלטה שכבר ניתנה.
המבקש העיד, כי באותו יום בו מסר תלונה במשטרה הלך עם התלונה (נספח א' להתנגדות) ומסר אותה בבנק. לפי מיטב ידיעת המבקש, לא הגיעו שקים אחרים מאותם 5 הנזכרים בתלונתו למשטרה.
במענה לשאלת ביהמ"ש שב המבקש והעיד, כי את השקים נשוא ההתנגדות לא מסר למשיבה ואינו חתום עליהם, בחתימתו.
בבקשת הביצוע כך עולה משאלת ביהמ"ש בעמוד 12 שורה 5 לפרוטוקול, נטען כי לא היה צורך במשלוח הודעת חילול כיון ששטר החוב הוא לפירעון מידי.
ב"כ המשיבה נשאל ע"י ביהמ"ש מדוע כך נרשם וב"כ המשיבה ציין, כי המשיבה התלבטה האם לפעול נגד המבקש מכוח חוזה כלפיו היה ערב צד ג' עם ערבות או אך ורק כנגד החייב עצמו ובסופו של דבר הוחלט להגיש את 5 השקים לביצוע כנגד החייב.
ב"כ המבקש העיר, כי עילות התביעה כמוהן ככתב התביעה ומרגע שכתב התביעה אינו תואם את המצב בפועל לאשורו, הרי ברורה הסתירה בין עילות התביעה לבין המסמכים בהם אוחזת המשיבה וזהו פגם מהותי.

סיכומי הצדדים הוגשו והמבקש הודיע, כי מוותר הוא על זכות המענה לסיכומי המשיבה.

סיכומי המבקש פותחים בעמוד וחצי של הקדמת מילים ואח"כ מונה את 7 הדנים העיקריים של הסיכומים ולגופו של עניין:

פנקסי השקים מהם נמשכו השקים נשוא ההתנגדות נגנבו מן המבקש כעולה גם מאישור המשטרה שצורף להתנגדות.
המבקש העיד, הן בתצהירו וחזר על כך בחקירה הנגדית כי השקים נשוא ההתנגדות לא נחתמו על ידו ולא נחתמו בהרשאתו.
פרטי השטר לא מולאו ע"י המבקש.
ההמחאות נשוא ההתנגדות לא נמסרו ע"י המבקש למשיבה.
המבקש שב ומסכם, כי בגין השקים נשוא ההתנגדות לא קיבל כל תמורה מן המשיבה.
המשיבה נמנעה מלפרט בין העובדות המשמשות עילה לתביעתה, האם מסרה הודעת חילול בגין השקים, וכל שציינה כי לא היה צורך במשלוח הודעת חילול שכן מדובר בשטר חוב לפירעון מידי וזאת בניגוד להוראות סעיף 47 לפקודת השטרות המחייב מתן הודעת חילול ומפטיר מושך שלא קיבל הודעת חילול.

סיכומי המשיבה הוגשו על גבי 15 עמודים פותחים (בסעיף 2) בעובדה שאינה באה לידי ביטוי בבקשת הביצוע, לפיה, בקשת הביצוע עניינה אך ברבע מחוב כולל בר תביעה בתיק זה.
אדגיש כבר עתה, כי בתיק זה אין חוב גדול יותר מהחוב המפורט בבקשת הביצוע ואין ממש בקביעות המשיבה בסיכומיה, כי בתיק זה יש חוב גדול בהרבה מן הנתבע בו.
עוד עובדה שזכרה לא עולה מבקשת הביצוע או מן הדיון שבפני, היא, כי התביעה בתיק זה אינה בגין מוצרים שנרכשו לאחר ספטמבר 2017 וכי הימנעות הנתבע מהגשת בקשות ראיות לתשלום בגין ה"תקופה הרלבנטית" פועלת לחובתו.
טעות בידי המשיבה הסבורה, כי "הוכיחה זאת למעלה מן הדרוש כי למבקש סופקה סחורה בידי המשיבה...".
לא זכור לי כי התקיים בפני הליך הוכחות כלשהו.

בחנתי את מכלול הכתבים ודעתי היא, כי יש ליתן למבקש הרשות להתגונן מפני התובענה ממכלול האמור להלן:

לא נשלחה הודעת חילול למבקש בטרם הוגשה בקשת הביצוע להוצל"פ.

העובדות המשמשות עילה לבקשה עוסקות בשטר חוב, שעה שבפועל הוגשו לביצוע 5 שקים.

5 השקים הנ"ל כעולה מנספח א' של ההתנגדות נטענים ע"י החייב להיות שקים שנגנבו ממנו, אינם חתומים על ידו ואינם חתומים ע"י אחר עפ"י הרשאתו.

עניינים אלו לא הוכחו כי לא היה הליך של הוכחות, אולם הם גם לא נסתרו ולו לכאורה בדיון שהיה בפני.

נתונה לנתבע הרשות להתגונן.

נוכח שווי התובענה (גבוה מ- 75,000.00 ₪) תתברר התובענה בסדר הדין בה הוגשה.

תצהיר הנתבע יהא לכתב ההגנה, כמתחייב מהוראות תקנה 211 בתקסד"א.

החלטה זו תועבר למנ"ת, על מנת שייקבע דיון בפני שופט/ת.

בהוצאות ההתדיינות עד כה בסך 5,000.00 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום בפועל יישא מי אשר יצא מבית משפט השלום בחדרה וידו על התחתונה.

ניתנה היום, כ' אב תשע"ח, 01 אוגוסט 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: משיח קאטפיין
נתבע: קואופ ישראל - רשת סופרמרקטים בע"מ
שופט :
עורכי דין: