ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עומר קדורה נגד מאץ-מור ניהול מסעדות בע"מ :

לפני כבוד השופט עמית משה סובל-שלום ת"א

המבקש:
עומר קדורה

נגד

המשיבה:
מאץ-מור ניהול מסעדות בע"מ

החלטה

1. בקשתו של המבקש, הזוכה בתיק הוצל"פ 503837-07-16 ליתן לו רשות ערעור על החלטתו מיום 2.7.18 של כבוד רשם ההוצל"פ אוהד אשר לעניין עדכון החוב בתיק ההוצל"פ.
בתיק ההוצל"פ הוגש לביצוע פס"ד שניתן ע"י בית הדין האזורי לעבודה לאחר שעבר הליך של ערעור בפני ביה"ד הארצי לעבודה.

2. המחלוקות שבין הצדדים כבר נדונו בפניי בתאריך 29.1.18 במסגרת תיק רע"צ 30972-01-18 ובמהלך הדיון הגיעו הצדדים להסכמה מפורטת על אופן שיערוך וחישוב מחדש של החוב בתיק ההוצל"פ.
ההסכמות אושרו על ידי בפסק דין ואף ניתנו ללשכת ההוצל"פ הנחיות ברורות כיצד לחשב את החוב, על בסיס ההסכמות.

3. בדיון היום נבחנו השאלות שבמחלוקת, אחת לאחת, ונשמעו עמדות ב"כ הצדדים.
ב"כ המבקש אישר כי קרן החוב על פיו נפתח תיק ההוצל"פ הינו הסכום הנכון של 158,855 ₪ וב"כ המשיבה אישרה את סכום הקרן.
למרות האמור וההצהרה הברורה בדבר חוב הקרן, טען ב"כ המבקש בהמשך כי לסכום האמור יש להוסיף 20,000 ₪ שנפסקו כהוצאות משפט.
ב"כ המשיבה הציגה את התחשיב של החוב לפי סעיפים 63 ו-64 לפסק הדין ולפיו החוב הינו 185,885 ₪ בתוספת 20,000 ₪ ובסה"כ 205,885 ₪. מסכום זה יש להפחית את הסך של 47,000 ₪ שקבע בית הדין הארצי לעבודה ולכן עומד החוב ע"ס 158,885 ₪ קרן, בדיוק כפי שנפתח תיק ההוצל"פ.
אין ספק כי נכון תחשיבה של ב"כ המשיבה התואם את מה שנקבע בפסק הדין מיום 29.1.18 וכפי שאף אישר ב"כ המבקש בתחילת הדיון.

4. המבקש טען כי בהתאם לפסק הדין של בית הדין לעבודה יש לחשב הפרשי הצמדה וריבית על סכום הקרן החל מיום 5.9.11 בעוד הרשם קבע את 30.6.16 כמועד לתחילת השערוך.
מעמדת ב"כ המשיבה עולה כי מקובל עליה לשערך את הקרן (למעט ההוצאות) מיום 5.9.11 ואף מפנה לבקשה שהגישה בעניין זה ללשכת ההוצל"פ.
את הסך של 20,000 ₪ הוצאות, יש לשערך לשיטתה של ב"כ המשיבה מיום שנפסקו 30.6.16.
טוענת ב"כ המשיבה כי השערוך בתיק ההוצל"פ נערך בהתאם.
ב"כ המבקש מאשר את שני המועדים לתחילת השערוך, אך טען כי בפועל נערך בתיק ההוצל"פ שערוך של שני הסכומים מיום 30.6.16.

5. הריני שב וקובע כי את סכום הקרן יש לשערך מיום 5.9.11 ואת סכום ההוצאות מיום 30.6.16.
ב"כ המבקש רשאי לבדוק מול מזכירות ההוצל"פ האם החישוב נערך עפ"י האמור לעיל וככל שנערך למועדים אחרים, על מזכירות ההוצל"פ לעדכן בהתאם.

6. באשר לחיוב בריבית פיגורים, דינה של הטענה להידחות.
המשיבה הפקידה בבית הדין הארצי לעבודה את מלוא החוב הפסוק ובית הדין הורה על עיכוב ביצוע.
בתקופת עיכוב הביצוע עד למועד מתן פסק הדין ע"י בית הדין הארצי לעבודה, אין חיובי ריבית פיגורים שכן סכום פסק הדין הופקד ובית הדין הורה על עיכוב ביצוע.
ריבית פיגורים מוטלת על חייב סרבן שאינו פורע החוב לאחר פתיחת תיק ההוצל"פ, ואין זה המקרה.
אשר על כן, נדחית הטענה לחיוב בריבית פיגורים.

7. טענה נוספת של המבקש, שיש לחייב בריבית פיגורים את הסך של 53,000 ₪ שבית הדין הורה להעביר למבקש החל מיום 9.5.11 ועד למועד שהתקבל בפועל 23.2.18, לרבות תקופת העיכוב של הכספים בקופת בית הדין הארצי לעבודה.
המשיבה טוענת כי כל סכום פסק הדין הופקד על ידה בבית הדין הארצי לעבודה, בעת הגשת הערעור ובקשה עיכוב ביצוע ובית הדין הורה על עיכוב ביצוע.
בתאריך 8.1.18 התקיים דיון בערעור והערעור התקבל חלקית ונקבע שסך של 47,000 ₪ יופחת מסכום פסק הדין וסך של 53,000 ₪ (מהכספים המופקדים בבית הדין) יועבר למבקש.
בשל פרוצדורה בגזברות של בית הדין ללא שום קשר למשיבה, הועברו הכספים ביום 23.2.18 למרות שהופקדו עוד בשנת 2016 והמבקש לא ביקש לקבל הכספים קודם להחלטת בית הדין.

8. מקובלת עלי גירסת המשיבה.
המשיבה הפקידה הכספים בקופת בית הדין וניתן צו עיכוב הליכים.
המבקש לא עתר לקבלת הכספים אליו במקום הפקדתם בבית הדין. רק ביום 8.1.18 הורה בית הדין להעביר למבקש 53,000 ₪ שהיו מופקדים עוד משנת 2016.
אין למשיבה שליטה על ההליכים הבירוקרטים בבית הדין להעברת הכספים ואין היא צריכה לשאת בריבית או בהצמדה לתקופה שמיום 8.1.18 ועד 23.2.18 ובוודאי שלא מיום 9.5.11 עת היה ביצועו של פסק הדין מעוכב.
האמור בסעיף 4 להסכמות מיום 29.1.18 איננו מתייחס למועד חיובי ריבית אלא עניינו טכני, הקטנת הקרן בתיק ההוצל"פ במועד בו יקבל המבקש מבית הדין את הסך של 53,000 ₪.
טענת המבקש לעניין זה נדחית.

9. הבקשה למתן רשות ערעור נדחית.
המבקש ישלם למשיבה הוצאות הבר"ע בסך 2,500 ₪.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, כ"ה אב תשע"ח, 06 אוגוסט 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עומר קדורה
נתבע: מאץ-מור ניהול מסעדות בע"מ
שופט :
עורכי דין: