ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הסתדרות העובדים הכללית החדשה נגד טבע מדיקל בע"מ :

לפני: כבוד השופט יוחנן כהן
נציג ציבור (עובדים) – מר ישראל עמי שי
נציגת ציבור (מעבידים) – גב' ציפי בר נוי
המבקשת:
הסתדרות העובדים הכללית החדשה
ע"י ב"כ עו"ד אלעד מורג

-
המשיבות:
1. טבע מדיקל בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד חיה ארמן
2. מדינת ישראל – משרד הבריאות
באמצעות פרקליטות מחוז דרום – עו"ד מירן ספר

החלטה

1. עסקינן בהחלטה אשר עניינה בקשת הסתדרות העובדים הכללית החדשה (להלן: המבקשת) למתן צווים זמניים המורים לחברת טבע מדיקל בע"מ (להלן: טבע מדיקל או החברה) להימנע מסגירת המפעל באשדוד ומפיטורי עובדי החברה, וכן לקבוע כי עד להחלטה אחרת בהליך, לא יזומנו העובדים לשימוע לפני פיטורים ולא ינקט כל צעד שמטרתו לקדם פיטורים אלה.

תמצית העובדות כפי שעולות מטענות הצדדים ומהחומר שהוגש לבית הדין

2. טבע מדיקל, מאוגדת כחברת בת של טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ והיא זו שמנהלת את הפעילות העסקית של אתר טבע באשדוד. טבע מדיקל פועלת בישראל שנים רבות ועוסקת בתחום שיווק ואספקת ציוד רפואי קבוע ומתכלה לבתי חולים ולקופות חולים בישראל. במפעל טבע מדיקל באשדוד מועסקים כ-165 עובדי טבע, מתוכם כ-130 עובדים מיוצגים ובהם: 85 עובדי ייצור, כ-20 עובדי מעבדה, 20 עובדי הנדסה ואחזקה וכ-5 עובדי לוגיסטיקה. באתר טבע מדיקל באשדוד ממוקם גם המרכז להכנות רוקחיות.

3. המבקשת מהווה ארגון העובדים היציג במפעל טבע מדיקל באשדוד.

4. על רקע המשבר העסקי והפננסי החמור אליו נקלעה טבע, הודיעה טבע במהלך חודש 12/17 על הוצאה לפועל של תוכנית רה-ארגון שמטרתה להבטיח לטבע עתיד בר-קיימא, שבמסגרתה נכלל המפעל באשדוד. מטרת התוכנית היא להביא לצמצום משמעותי מאוד בבסיס עלויות החברה על מנת לשפר את מצבה של טבע לצורך ייצובה, הגדלת רווחיה ותזרימי המזומנים שלה, עמידה בהתחייבויותיה וצמיחה בטווח הארוך.

5. במסגרת התוכנית, הודיעה טבע על פיטורי כ-14,000 עובדים בכל העולם עד לסוף שנת 2019 ועל סגירה או מכירה של אתרי ייצור שונים שהיא מפעילה בכל העולם.

6. הפעילות באתר המפעל באשדוד במקור התמקדה בייצור שקיות בלבד, פעילות אותה רכשה טבע מחברת בקסטר, כיום היא יצרנית שקיות העירוי מהגדולות בעולם. לפעילות מפעל טבע מדיקל צורפה פעילות ה-OTC אשר הועברה לאתר באשדוד ממפעל ירושלים על מנת לחזק את האתר באשדוד ולהוריד את העלויות אשר הכבידו על יכולתו של האתר להפוך לרווחי.

7. במהלך השנים 2013-2014, נרכשו מכונות אוטומטיות בטכנולוגיה מתקדמת לייצור שקיות וגם זאת במטרה לייעל את הייצור באופן שישפר את רווחיות האתר.

8. במהלך השנים בשיחות שהתקיימו בין נציגי החברה לנציגים בכירים של משרד הבריאות, שיקפה טבע את ההפסדים הרבים הנגרמים לה כתוצאה מהמשך הפעילות באתר אשדוד.

9. לאור מצבה הקשה של טבע, נבחנו, החל מהחודשים 11-12/17 כל אתרי הייצור שלה בעולם, מבחינת סל מוצרים, יעילות ורווחיות, בחינת הכדאיות כללה בדיקה של כל עלויות המוצר הסופי אל מול השוק. כל מפעל נבחן בנפרד, לפי אותם מדדים.

10. עם השלמת בחינת פעילות המפעל באשדוד, נמצא, כי אין היתכנות כלכלית למכירתו כיחידה יצרנית משום שפעילות השקיות המהווה מעל 50% מהפעילות במפעל ושבייצורה מועסקים כ-80 עובדים, היא הפסדית באופן הגורר את כלל המפעל להפסדים. עוד נמצא, כי אף אין היתכנות כלכלית למכירת פעילות האנטיספטיקה וה-OTC בלבד, שכן פעילויות אלו אינן בהיקף המצדיק את העלויות הקבועות הכרוכות בניהול האתר.

11. לפיכך, ולנוכח ההפסדים הקשים שספגה טבע אשר סיכנו את עתידה הוחלט כדלקמן:

א. ייצור מוצרי ה-OTC יועבר לייצור במפעל חלופי של טבע שכבר קיימת לו היכולת הטכנולוגית והתפעולית לייצור מוצרים אלו, במסגרת קו ייצור קיים.

ב. פעילות ייצור השקיות היא הפסדית מחד ומהווה החלק הארי מפעילות המפעל מאידך. לפיכך, טבע תפסיק עוד בשנת 2018 את ייצור השקיות ובמקום זה תייבא את המוצר במישרין מהיצרן המוביל בעולם בתחום וזאת ככל שלא תימכר לקונה פוטנציאלי.

12. במהלך חודש 12/17 הודיעה הנהלת טבע לעובדי המפעל באשדוד על כוונתה לכלול את המפעל במסגרת תוכנית רה-ארגון הגלובאלית שעורכת טבע. באותו מעמד הודיעו נציגי הנהלת טבע לעובדים כי המפעל יעמוד למכירה.

13. בעקבות פרסום החברה בדבר העמדת האתר למכירה ובמקביל לביצוע הבדיקות בדבר היתכנות מכירת המפעל, פנו מספר רוכשים פוטנציאליים והביעו התעניינות ראשונית ברכישת המפעל, אולם, אף אחד מאותם רוכשים פוטנציאליים לא התקדם להנחת הצעה קונקרטית לרכישת המפעל וחלקם אף לא היו בעלי יכולת ראלית להפעלה וניהול של מפעל בתחום הפרמצבטיקה.

14. מעת שבחינת אפשרות מכירת האתר התבררה כלא ראלית, בהיותה חסרת היתכנות כללית ומשלא נמצא קונה, החליטה טבע על סגירת האתר, כעולה ממכתבו של מר אריה רבינוביץ - מנהל משאבי אנוש בטבע מיום 16.4.18.

15. החברה יזמה הליך עדכון גם מול ממשלת ישראל ובכלל זה מול משרד הבריאות.

16. ביום 9.4.18 הודיעו נציגי הנהלת טבע לעובדי המפעל על ההחלטה על סגירתו של המפעל וזאת לאחר שהתחוור לטבע כי לא קיימת היתכנות כללית לעסקה ולא נמצא רוכש. בד בבד , הודיעו נציגי ההנהלה שלא יפוטרו עובדים עד למועד הגל הראשון בסוף חודש 6/18 וכי טבע תמשיך ותבדוק אפשרות מכירת המפעל ותפעל למצות עד תום את אפשרות המכירה כולל מגעים עם הקונים הפוטנציאליים הרלוונטים, אולם זאת במקביל להמשך פעולות הכרחיות למימוש החלטת טבע לסגור את המפעל במועד שנמסר לעובדים, כעולה ממכתבו של מר אריה רבינוביץ מיום 16.4.18.

17. קונים פוטנציאליים שפנו לטבע נדרשו לחתום על הסכם סודיות וזאת בשל מידע שהועבר לעיונם בנוגע לפעילות המפעל.

18. לאחר הודעת החברה על סגירת המפעל, פנתה ההסתדרות בבקשת צד לצווים ארעיים במעמד צד אחד וכן לצווים זמניים וקבועים.

טענות הצדדים

19. טענות המבקשת בבקשתה:

א. התנהלות טבע בעניין מפעל אשדוד נעשית בכחש, בעורמה ובחוסר תום לב. הודעת החברה על סגירת המפעל התקבלה בתדהמה מוחלטת על ידי העובדים וההסתדרות, שכן לאורך החודשים האחרונים שבה ההנהלה והדגישה בפניהם, כי בדעתה להותירו פעיל ולמכרו למשקיע. לצד מצגים אלה, רכשה ההנהלה לאחרונה אף ציוד חדש למפעל.

ב. למבקשת נודע כי יש רוכשים פוטנציאליים המעוניינים ברכישת המפעל, אך טבע, אשר שמה לה למטרה ברורה לחסל את המפעל, לא ניהלה איתם משא ומתן למכירה לפני הודעתה על סגירת המפעל.

ג. במסגרת המפעל כלולה "היחידה הרוקחית" שהיא חיונית למדינה ועיסוקה ייצור טיפולים כימותרפיים ומזון לפגים. בשל חיוניותה של היחידה הרוקחית, בכוונת טבע להשאירה בקונצרן טבע באופן מצומצם, תוך העברתה למפעל בכפר סבא ומשמעות של צעד זה, הוא שיהא קשה יותר למכור את המפעל באשדוד וכן כי אף עתידם של העובדים ביחידה הרוקחית אינו מובטח כיום, שכן העברה לכפר סבא, אינה מאפשרת לכל העובדים להמשיך בעבודתם.

ד. את שקיות האינפוזיה ותכשירי האנטיספטיקה מספק המפעל באשדוד באופן ייחודי ובלעדי בארץ למערכת הבריאות. אין למוצרים הללו ספק אחר, ואין להם קונה משמעותי אחר בארץ.

ה. מערכת ההטבות הנדיבה שהנהיגה המדינה כלפי המפעל, מכוח היותו מעסיק של אלפי עובדים, מקימה למפעל חובת תום לב מוגברת ביחסי העבודה כלפי המדינה וכלפי העובדים. בנסיבות אלו, המהלך של טבע, להוציא את הייצור מהארץ, להשליך מאות עובדים לאבטלה, ולהוסיף ולספק למדינה את אותם תוצרים המיוצרים בחו"ל, הינו חסר תום לב ודורשת התערבות המדינה כרגולטור.

ו. בשיחה שהתקיימה ביוזמת הנהלת טבע, בסוף חודש 12/17, הודיע מר דוד לוסטיג – סמנכ"ל משאבי אנוש במפעל ליו"ר הוועד – מר אלכסנדר שטיימן כי הכוונה היא למכור את המפעל כיחידה אחת ומעבר לכך לא נאמר דבר על ידי מר לוסטיג ובהמשך ביום 21.1.18 הודיע מר לוסטיג ליו"ר הוועד בפגישה נוספת כי אין עדכון נוסף. משמע, הנהלת טבע הוליכה את העובדים שולל, ב"הרדמה", ובהמשך הודיעה על סגירת המפעל בארץ.

ז. טבע התחייבה בפני עובדיה ובפני ההסתדרות כי לא תסגור את המפעל אלא תפעל למכירתו, אך בפועל, פעלה בניגוד להצהרותיה. התנהלותה של טבע חוטאת לחובת תום הלב המוגברת ביחסי העבודה. הודעת טבע באופן חד צדדי כי בכוונתה לסגור את המפעל באשדוד וזאת מבלי שהקדימה לכך משא ומתן עם ההסתדרות ובחינת האפשרויות האחרות, נעשתה בניגוד למתחייב על פי דין.

ח. מאזן הנזקים נוטה בבירור לטובתה של המבקשת וככל שלא ינתן ינזקו עשרות עובדים באופן בלתי הפיך ומטה לחמם יכרת.

טענות החברה בתגובתה

20. א. החלטת טבע על סגירת המפעל התקבלה בלית ברירה וכמוצא אחרון. החלטת טבע
לסגירת המפעל לא התקבלה כלאחר יד אלא לאחר בחינה יסודית ומדוקדקת של מצב הדברים ותוך כוונת טבע לקיים תהליך רגיש ומטיב עם העובדים ונציגותה.

ב. בעקבות פרסום החברה בדבר העמדת האתר למכירה ובמקביל לביצוע בדיקות בדבר היתכנות מכירת האתר, פנו מספר רוכשים פוטנציאליים והביעו התעניינות ראשונית בלבד ברכישת המפעל, אולם אף אחד מהם לא התקדם להנחת הצעה קונקרטית לרכישת המפעל כשמרביתם ממילא אינם בעלי יכולת ראלית להפעלה וניהול של מפעל בתחום הפרמצבטיקה.

ג. לא ניתנה לעובדים ולנציגותה כל הבטחה כי המפעל בהכרח ימכר ולא יסגר ובכל מקרה טבע לא סגרה את שעריה בפני רוכשים פוטנציאליים. כבר באמצע חודש 12/17 הודיעה הנהלת טבע לעובדי המפעל באשדוד על כוונתה לכלול את המפעל במסגרת תוכנית הרה-ארגון שעורכת טבע. באותו מעמד הודיעו נציגי הנהלת טבע לעובדים כי המפעל יעמוד למכירה, אולם אם לא ימצא לו קונה הוא עלול להיסגר.
אף בפגישת נציגי הנהלת טבע עם נציגי ההסתדרות, לרבות יו"ר ההסתדרות, מסרה ההנהלה, כי המפעל באשדוד ימכר או יסגר וטענת ההסתדרות כי טבע הבהירה כי "סכנת פיטורים אינה מרחפת", אינה אמת.

ד. לפיכך, וכפי שהודיעה טבע עוד ב-12/17, מעת שבחינת אפשרות מכירת האתר התבררה כלא ריאלית, בהיותה חסרת היתכנות כלכלית ומשלא נמצא קונה, הוחלט על סגירת האתר, כעולה ממכתבו של מר אריה רבינוביץ – מנהל משאבי אנוש מיום 16.4.18.

ה. בניגוד לטענת ההסתדרות, החלטת סגירת המפעל התקבלה משיקולים עניניים מוצדקים ובתום לב ולא במטרה לפגוע בעובדים או בעתידם ואף לא על מנת להתחמק מקיום חובותיה של החברה כלפיהם.

ו. החלטת טבע על סגירת המפעל היא החלטה אותנטית הנובעת מכורח המציאות, נוכח היעדר יכולת לעמוד בהפסדים הכרוכים בהפעלת המפעל באשדוד.

ז. החברה נתנה הודעה מוקדמת של מספר חודשים בטרם כל כוונה והחלטה, מילאה את חובת ההידברות בנוגע לסגירת המפעל ומנהלת הידברות על השלכות החלטתה.

ח. טבע שיתפה פעולה באופן מלא והעבירה את כל המסמכים שנדרשה להעביר על ידי ההסתדרות והמדינה ובכל מקרה לא מנעה במכוון ובחוסר תום לב מידע לא מהמדינה ולא מההסתדרות.

ט. מאזן הנוחות נוטה בבירור לטובת דחיית הבקשה. היעתרות לסעדים הזמניים המבוקשים בבקשה תפגע אנושות ביכולתה של טבע לבצע את תוכנית הרה-ארגון שנועדה להבריא את טבע, במועד שנקבע לכך והכל כאשר טבע התחייבה, כאמור, כי במקביל תפעל למיצוי המגעים עם כל רוכש פוטנציאלי וכל דחייה במועד ביצוע החלטת הסגירה תגרור אחריה המשך הצטברותם של הפסדים כבדים נוספים.

טענות המדינה בתגובתה

21. טענות סף

א. בקשת הצד אינה מציגה כל עילה משפטית להגשת בקשת צד בסכסוך קיבוצי כנגד משרד הבריאות ואין בה פירוט באשר למעשה ו/או מחדל של משרד הבריאות בהקשר של סגירת המפעל בישראל כנטען בבקשת הצד.

ב. למעלה מכך, אף אין לבית הדין סמכות לפסוק את הסעד המבוקש כנגד המדינה בסעיף 12.5 לבקשת הצד, וזאת על פי סעיף 24 לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט – 1969 , אשר קובע את גבולות סמכותו של בית הדין, ובגדר גבולות אלו אינו מצוי הסעד היחיד המבוקש כנגד המדינה בבקשה זו.
ג. ישנו מצב של חוסר יריבות בין המבקשת לבין משרד הבריאות.

ד. יש לדחות את הבקשה כנגד משרד הבריאות על הסף, אך להותיר את משרד הבריאות כצד נדרש בהליך.

ה. לגופו של עניין, טענה המדינה כי עמדתה הינה כי יש ליתן בשלב זה צו מניעה זמני לסגירת המפעל, וזאת עד למיצוי החלופות האפשריות האחרות העומדות בפני המפעל, שאינן סגירתו.

ההליכים בתיק

22. ביום 24.4.18 הוגשה הבקשה מושא ההחלטה.

23. ביום 29.4.18 התקיים דיון בבקשה, בתום הדיון ניתנה החלטה כלהלן:

"1. לאחר שבית הדין שמע בקשב את טענות ב"כ הצדדים לנוכח העובדה כי ב"כ המדינה ביקש שהות של 5 ימים כדי להגיש את עמדת המדינה, סבור בית הדין כי יש לאפשר לצדדים להיכנס לשיח ומו"מ ענייני גלוי ובתום לב בכל השאלות שבמחלוקת על מנת לנסות להגיע להסדר בכל הנוגע לשאלת סגירת המפעל.

2. בענייננו, ההסכם הקיבוצי החל על החברה אינו כולל הסדרה בדבר אופן סגירת המפעל או מכירתו, ועל כן יש חשיבות גדולה לקיים הידברות עם נציגות העובדים במיוחד לאור ההשלכות של סגירת המפעל על העובדים ועל פרנסתם.

3. בית הדין סבור כי פיטורי העובדים (חלק מהעובדים) כבר בחודש יוני הוא בעייתי מבחינת לוח הזמנים הקצר, כאשר המבקשת טוענת כי לא נהגו עמה באופן גלוי בכל הנוגע לשאלת סגירת המפעל ואפשרות מכירתו.

4. בית הדין סבור כי יש מקום לדחות את הקץ ולא לשלוח בזמן הקרוב הזמנות לשימוע אלא לדון עם ועד העובדים ולהיוועץ עמו בדבר אופציות ואפשרויות עתידיות כדי להביא להגנה ראויה על זכויות העובדים ולא לפתרון כואב של פיטוריהם בתוך כחודש ימים.

5. יחד עם זאת, בית הדין ער גם למצב הכלכלי הקשה אליו נקלעה חב' טבע, משבר כבד בו שרויה החברה המתמודדת כיום עם המצב העסקי והפיננסי הקשה והמורכב בתולדותיה ושקיומו אינו שנוי במחלוקת. אין זה סוד כי החברה נאלצה לבצע צעדים כואבים, כגון פיטורי 110 עובדים בטבע טק ברמת חובב, בהסכמה ביחד עם ההסתדרות, וצעדים כואבים נוספים אשר נועדו להבראת החברה הנמצאת בחובות אדירים.

6. הדברים נכתבים כדי להבהיר כי גם לחברה יש פררוגטיבה לבצע צעדים כואבים נוכח מצבה הקשה ביותר.

7. תגובת המדינה לבקשה תוגש עד ליום 3.5.18.

8. אנו קובעים את הדיון בבקשה הזמנית ליום 7.6.18 בשעה 10:00 וזאת ככל שהצדדים לא יגיעו להסדר. ביום זה יישמעו ראיות וטענות במלואן ותינתן החלטה בכל הסעדים שהתבקשו על ידי המבקשת בבקשתה".

24. ביום 4.6.18 הוגשה הודעת דיווח מטעם ההסתדרות על המשא ומתןן שנוהל, שלא נשא פרי, ובקשה להעברת מידע.

25. ביום 6.6.18 התקיים דיון לפני בית הדין, במסגרתו הועלתה האופציה של התערבות המדינה בניסיון לסייע, ובית הדין התייחס לבקשות בנושא העברת מידע למדינה ולהסתדרות. על רקע דברים אלה, בתום הדיון ניתנה ההחלטה הבאה:

"1. לאחר עיון בעמדות הצדדים ושמיעת הדברים היום באולם בית הדין, התרשמנו כי עדיין קיים סיכוי להמשך המשא ומתן להגיע לפתרון בכל הנוגע לשאלת סגירת מפעל טבע מדיקל באשדוד ונפרט.

2. בעיקר לוקחים אנו בחשבון כי תיתכן מעורבות של המדינה אשר לדברי ב"כ משרד הבריאות בוחנת בימים אלה לסיוע לשיקומו בהמשך הפעלתו של המפעל.

3. ערים אנו לטענות המשיבה 1 בדבר ההפסדים המשמעותיים ההולכים ומתמשכים וכן בנוגע להלך הרוחות בימים אלה במפעל. עם זאת, משמדובר בגורלו של המפעל והמשך תעסוקתם של כ-150 עובדים יש ליתן לצדדים שהות נוספת למיצוי המשא ומתן תוך מעורבות פעילה של המדינה בניסיון לערב גורמים רלוונטיים והכל תוך כדי המשך משא ומתן בין הצדדים עצמם.

4. חשוב להדגיש, כי אנו מתרשמים מתוך תגובת המדינה כי מדובר באותם נושאים "מעורבים" אשר ההחלטות הניהוליות שמתקבלות בעניינן הן בעלות השפעה או השלכה משמעותית לא רק על העובדים אלא על ציבור במדינת ישראל בכללותו.

5. לעניין זה נפנה לעמדת משרד הבריאות ביחס לסגירת המפעל תוך שמשרד הבריאות מנמק את החשיבות של ייצור עצמאי של מוצרים שמיוצרים במפעל טבע מדיקל דווקא בישראל ולא בחו"ל במיוחד לצרכים של שעת חירום או בתקופות בהן עשוי להיות קושי בייבוא של תכשירים לתוך ישראל ועל כן עמדת המדינה לעת הזו היא כי קיים צורך לשמור על המפעל בישראל.

6. צודקת גם ב"כ טבע בכך שהיא לא מבינה בדיוק איזה דרישות לגילוי מסמכים יש למדינה. לטענתה, אכן נערכו מפגשים אולם טבע שיתפה פעולה באופן מלא והעבירה כל שנדרשה.

7. ב"כ המדינה טענה שממידע שהגיע אליה לא כל המידע הועבר ובנושא זה יש עמימות וחוסר פירוט מצד המדינה. בית הדין סבור כי ככל שיש דרישה למידע או למסמכים הדבר צריך להיעשות ברחל בתך הקטנה ולא בצורה עמומה.

8. על כן, על המדינה להעביר בכתב דרישה מפורטת, מנומקת וברורה אלו מסמכים אלו מידעים לא קיבלה ודרושים לה לצורך בחינת המשך פעילותו של המפעל.

9. ביום 28.5.18 פנה ב"כ ההסתדרות בדרישה לגילוי ועיון במסמכים. לטענתו, יש צורך במידע זה על מנת לבדוק אופציה שעלתה בעניין ההתייעלות. המידע שעל המעסיק למסור להסתדרות במקרה שלפנינו הוא חשוב ואנו נעתרים לבקשה. בשים לב להערת ב"כ טבע רק המסמכים המצויים בידיה יועברו לב"כ ההסתדרות.

10. אנו סבורים כי יש צורך לקיים דיון נוסף אולם בנוכחות הגורמים המוסמכים מטעם המדינה וכן הגורמים המוסמכים מטעם המפעל על מנת שבית הדין יתרשם ממקור ראשון בדבר אותם ניסיונות להמשך תפעולו של המפעל שכן מתוך התרשמותו של בית הדין, מצד משרד הבריאות יש טענות מסוימות שהמפעל טוען שהם לא באמת נכונות ועל כן על ד"ר אוסנת לוקסנבורג תתייצב לדיון הבא וכן מר אבינועם ספיר מנכ"ל טבע מדיקל.

11. אנו קוראים לאותם גורמים מוסמכים ליתן דעתם לטפל בסוגיית סגירת המפעל בצורה מהירה ביותר שכן יש גם צדק בטענות טבע כי נגרמים לה נזקים משמעותיים באחזקת המפעל, הוצאת משכורות ואף מתח רב ביחסי העובדים וטבע.

12. על כן, טיפול מהיר נדרש על מנת שהנושא יסתיים.

13. על כן, קובעים דיון במעמד הצדדים בנוכחות אותם גורמים ליום 28.6.18 שעה 09:30.

14. הצדדים ידווחו על המשך המשא ומתן עד ליום 22.6.18 בשעה 15:00".

26. הדיון אשר נקבע ליום 28.6.18 נדחה מטעמיו של בית הדין, ליום 19.7.18. בהחלטה מיום 27.6.18 נקבע כי עד למועד הדיון ישלימו הצדדים כל המגעים בנושא המשך פעילות המפעל או סגירתו.

הודגש בהחלטה כי ככל שלא יסתייע עד המועד הנ"ל להגיע להסכמות, ידון בית הדין בהליך לגופו של עניין ולא יינתנו דחיות נוספות.

עוד הובהר, כי צו המניעה שניתן ביום 29.4.18 יעמוד על כנו, עד למתן החלטה אחרת.

27. בהמשך, הגישה טבע מדיקל בקשה לחשיפת דו"ח רו"ח מטעם המדינה. לאחר קבלת עמדת ההסתדרות והמדינה קבענו כי תמצית הדו"ח של רואה החשבון יועבר לכל הצדדים (החלטה מיום 4.7.18).

28. לאחר קבלת בקשה מטעם המדינה בקשר לאופן ביצוע ההחלטה המורה על חשיפת הדו"ח, קבענו בהחלטה מיום 12.7.18 הדברים הבאים:

"1. בהתאם לאמור בבקשה מטעם המדינה, נכון ליום 11.7.18, אין בנמצא דו"ח ואף תמצית דו"ח של רואה חשבון. בשלב זה מצויה טיוטה ראשונית בלבד של עבודת משרד רואה חשבון אשר אינה מתאימה להעברה לצדדים, ומסירת המידע בשלב מוקדם זה, בו טרם גובשה החלטה כלשהי, עלולה לפגוע בתהליך הבירור וגיבוש המדיניות. כך נטען.

2. ברם, המדינה אינה מתנגדת לחשיפת תמצית הטיוטה הראשונית של הדו"ח וזאת במעמד צד אחד בפני בין הדין בלבד.

3. לאחר שעיינתי בעמדות הצדדים ובבקשת המדינה, מצאתי לשנות החלטתי המורה על חשיפת הדו"ח, המדינה תעשה כל המאמצים להגיש עד ליום 17.7.18 תמצית דו"ח רואה חשבון, לעיון בית הדין בלבד ובמעטפה סגורה.

4. ככל שלא יהיה בידי המדינה להמציא תמצית דו"ח עד ליום 17.7.18, תוגש במעטפה סגורה לעיון בית הדין בלבד תמצית הטיוטה הראשונית כפי שמצויה היום בידי משרד הבריאות.

5. בית דין ישמע טענות הצדדים בהיבט של חשיפת הדו"ח/טיוה ויכריע בבקשת טבע בנושא זה".

29. ביום 18.7.18 הגישה המדינה הודעה בדבר הגשת ניתוח דוחות כספיים, המדינה הבהירה כי הדוחות נותנים תמונה מדויקת ועדכנית יותר באשר למצב לאשורו מבחינה פיננסית של מפעל טבע מדיקל באשדוד. ניתו ח הדוחות הכספיים הוגש לבית הדין במעטפה סגורה וכן הועבר עותק לטבע מדיקל.

המדינה עדכנה את בית הדין ביום 18.7.18, בדבר העובדה שאין בידיה להציע בשלב זה פתרון שימנע את סגירת המפעל, שכן לאחר שנערכו בדיקות חשבונאיות מעמיקות בדבר מצבו הכלכלי של המפעל, ולאור הנתונים הפיננסיים שהוצגו, ולאור עמדת טבע כפי שהובהרה למשרד הבריאות, אין בידי המדינה להציע בשלב זה פתרון שיוכל למנוע את סגירת המפעל, זאת בין השאר, בשים לב לתנאים שטבע הגדירה, הנלווים לסגירת המפעל, ובכללם – כוונתה להמשיך לייבא, נכונותה לרכוש את תוצרת המפעל במחירי יבוא וכן כוונתה למכור את הקרקע עליה מוצב המפעל.

30. בדיון שהתקיים לפני בית הדין, ביום 19.7.18, נדרש בית הדין לשאלת חשיפת הדוחות הכספיים, בשים לב לבקשת טבע מדיקל להוציא את הדוחות מתיק בית הדין, להלן החלטת בית הדין:

"1. ביום 18.7.18 הוגשה הודעת עדכון מטעם המדינה, בדבר חשיפת דוחות כספיים. המדינה ביקשה להגיש את הדו"ח על מנת להתרשם מהתמונה המלאה והעדכנית וסברה כי יהיה זה נכון להגיש לעיונו של בית הדין את ניתוח הדוחות הכספיים ולא את הטיוטה הראשונית של דו"ח רואה החשבון.

2. לאחר שבית הדין שמע את טענות הצדדים, ובפרט לאחר ההפסקה בדיון, מצא כי לאור בקשת טבע, להוציא את הדו"ח מתיק בית הדין, יש מקום להיעתר לה ונפרט.

3. ראשית, בכל הנוגע לבקשה לחשיפת דו"ח רואה החשבון מטעם המדינה, אין צל של ספק שהמטרה לחשיפת הדו"ח היתה מלכתחילה רק במישור היחסים שבין טבע והמדינה בלבד, בעוד שלגבי ההסתדרות נתבקשו מסמכים אחרים.

4. צודקת ב"כ טבע כי הנתונים המופיעים בדו"ח הכספי אינם נוגעים ליחסי העבודה ומשכורות העובדים.

5. כמו כן, יש רגישות למידע העסקי שנמסר למשרד רואה החשבון והיקפו, ושעל בסיסו נערך הדו"ח. הסכמת טבע לחשיפת המידע ניתנה על מנת לאפשר למדינה בחינת האפשרויות הנוגעות למימון, נוכח מצבו הפיננסי של המפעל באופן כללי ולא לכל מטרה אחרת.

6. בקשות העיון והגילוי שהתבקשו ע"י ההסתדרות כאמור, היו שונות מלכתחילה ומצאנו כי אין כל הצדקה לכך שהיקף הנתונים שהוא חסר תקדים שנמסר למשרד רואה החשבון מטעם המדינה, ייחשף להסתדרות...

7. בשולי הדברים, נציין כי הנתונים שהועברו למשרד רואה החשבון, כללו את כל פעילות החברה ולא רק את פעילות מפעל טבע מדיקל באשדוד, ואלו בוודאי שאינם נוגעים לבקשתה של ההסתדרות ואינם רלוונטיים למחלוקת בהליך שבכותרת.

8. למען הסר ספק, היות ויש תמימות דעים בין טבע ובין המדינה כי כעת אין בחשיפת הדו"ח כדי לקדם או להוסיף להליך, בשלב בו הוא נמצא, מצאנו לקבל הבקשה ולהורות על הוצאת הדו"ח מתיק בית הדין וכך נעשה".

31. בדיון שהתקיים ביום 19.7.18 שטחו הצדדים שוב את טענותיהם, העיד נציג ההסתדרות – מר אליעזר בלו; מטעם טבע מדיקל העידו מר יוסי אופק – מנכ"ל טבע מדיקל, מר אריה רבינוביץ – מנהל משאבי אנוש בטבע, וגב' חני פרידמן – מנהלת מפעל טבע מדיקל באשדוד; מטעם משרד הבריאות העיד מר דורפמן בוריס – ראש חטיבת רגולציה, מדיניות שווקים והסדרה של המערך הביטוחי במשרד הבריאות.

32. בתום הדיון הנ"ל ושמיעת סיכומי הצדדים, קבענו כי דין הבקשה לסעדים זמניים להידחות וקבענו כי החלטה מפורטת תועבר לצדדים בהמשך.

דיון והכרעה

33. החלטה על סגירת המפעל הינה החלטה המצויה בתחום סמכותו הבלעדי של המעסיק, כפי שנפסק בעס"ק 400005/98 הסתדרות העובדים הכללית החדשה – הסתדרות עובדי המדינה נ' מדינת ישראל, פ"ד לה 103 (2000):

"המפעל הינו קניינו של המעסיק ובידיו ההחלטה כיצד לנהוג ברכושו. לשון אחרת, המעסיק מנהל את מפעלו; זה תפקידו, זו אחריותו וזו אף זכותו. מכאן סמכותו של המעסיק להחליט על היקף עסקיו ועל תקציבו השוטף. ברי, כי בעל "מפעל" רשאי להחליט על סגירתו, ולחלופין על הרחבתו" (ההדגשה הוספה – י.כ.).

34. בתיק זה נעשו ניסיונות לא מועטים על מנת להגיע לפתרון בסוגיית מכירת/סגירת המפעל, כעולה מהחלטות בית הדין המפורטות לעיל.

35. ברם, סופו של יום, ביום 18.7.18 הוגשה הודעת משרד הבריאות שנתמכה בעדות של מר בוריס דורפמן, כי אין פתרון שימנע את סגירת המפעל. להלן השיקולים שגרמו למשרד הבריאות להגיע למסקנה שאין בידו להציג פתרון שימנע את סגירת המפעל, כעולה מעדות מר דורפמן:

"כמו שכבר אמרנו בהודעה הקודמת, אנחנו רצינו שקו הייצור ימשיך להתקיים, היינו נכונים גם לבחון חלופות שאנחנו מסייעים למפעל להתקיים בין אם במישרין או בעקיפין, אבל כמובן גם לנו יש מגבלות. זאת אומרת אנחנו לא יכולים לשלם במישרין או בעקיפין כל סכום שהוא. לכן נכנסנו לתהליך בחינה של הדוחות והפעילות של המפעל. אחרי שבחנו את פעילות המפעל וגם השוק כפי שהוא עתיד להיות ולא רק כפי שהוא היום, זה נדון פה בשוק העתידי כשהמפעל בין אם יהיה בידיים של מישהו, במקביל יהיה ייבוא לא רק של מתחרים של טבע, אלא גם ייבוא של טבע ויש לזה משמעויות על היקף הסיוע או תמיכה שתידרש. כמו כן, לחברת טבע יש עניין לפנות את הקרקע משיקולים עניניים שיש לה שווי גבוה ואין לי שום התנגדות לזה. ההבנה שלנו היא שהחלופה היחידה שיכולה להתקיים זה ספק אחר שיקים פעילות לייצור. אותו ספק יצטרך להתמודד עם זה שעלות הייצור גבוהה מאשר עלות הייבוא כפי שנאמר פה. צריך להתחרות לא רק עם יבואנים שיש היום אלא גם עם חברת טבע. לכן יש לזה השלכות מן הסתם על היקף הסיוע שיידרש מהמדינה".
(עמ' 30 לפרוטוקול מיום 19.7.18, ש' 7-18).

36. במהלך שמיעת העדויות נוכחנו כי ההסתדרות השתמשה, במסגרת הבקשה, בסיסמאות ריקות מתוכן, והעלתה טענות בעלמא, טענות אשר לא נמצא להן כל מסד ראייתי.

כך למשל, טענה ההסתדרות בבקשה, כי המפעל הוא הספק היחידי עליו נשענת מערכת הבריאות לצורך אספקת אינפוזיות (סעיפים 21 ו-25 לבקשה).

הוכח כי לא כך הדבר. הוכח שמדובר במפעל שמייצר רק אחוז מסוים מצרכי המשק, ויבוא היה תמיד, בין על ידי טבע ובין על ידי המתחרים של טבע. עניין זה עלה מפורשות גם מעמדת המדינה (ר' עדות מר דורפמן שצוטטה לעיל, וכן עדות מר אופק בעמ' 25, ש' 17-22).

המבקשת פירטה בבקשה לסעדים זמניים טעמים שלטענתה מצדיקים מניעת סגירת המפעל, כגון הטענה ש"היחידה הרוקחית" הפועלת במסגרת המפעל, הינה חיונית למדינה ובכוונת טבע לצמצמה. הוברר כי גם כאן ההסתדרות האדירה טענותיה משהתברר כי היחידה הרוקחית אינה רלוונטית לסגירת המפעל (ר' עדותו של נציג ההסתדרות – מר בלו, עמ' 20 לפרוטוקול מיום 19.7.18, ש' 4-9).

37. הוכח בפנינו שטבע מדיקל דואגת לספק את צרכי המשק לרבות לשעת חירום, וכך עלו הדברים בעדותו של מר אופק:

"ש. האם יש כיום בידי טבע מלאים של התמיסות שיש כוונה לסגור את פסי הייצור שלהם?
ת. בוודאי. אתם מדווחים על זה לפרטים.
ש. לכמה זמן הצפי?
ת. אנחנו התחייבנו להמשך לתמיד.
ש. מעבר למהלך החדש או המהלך שאותו אתם מובילים, אספקה בהווה, כמה זמן יש מלאים בידי טבע?
ת. טבע חברה אחראית מאוד וכשתכננו את סגירת המפעל דאגנו שיהיו מלאים הן של מפעל אשדוד, הן לייבוא חליפיים מוצרים זהים ואנחנו בקשר הדוק עם נציגים של משרד הבריאות. כל פריט בודד ללא שום בעיה.
ש. מכל זה האם אפשר לחלץ נתון של פרק זמן מסוים שהיום יש בידי טבע מלאים מובטחים לצורך אבטחת אספקה שוטפת?
ת. התשובה היא כן. יש מלאים. יש אצלכם דוחות מסודרים של כל מצב בנפרד. זה ממשיך הלאה. יש מוצרים של שבעה חודשים יש כאלה של שמונה חודשים ויש גם ייבוא בהמשך. אנחנו מתואמים עם גורמי משרד הבריאות ברמה מאוד מדויקת".
(עמ' 27 לפרוטוקול מיום 19.7.18, ש' 2-15).

38. הוכח גם שהמדינה דואגת לעודד את הרחבת התחרות וכניסתם של גורמים נוספים לייצור וייבוא כעולה מ"קול קורא" מיום 7.7.18 (מש/1).

39. לא ניתן להתעלם מכך שמשרד הבריאות ערך בדיקה מעמיקה של כל נתוני המפעל באמצעות משרד רואה חשבון חיצוני ובלתי תלוי (ראה עדות מר דורפמן, עמ' 30 לפרוטוקול).

40. השתכנענו כי כיום אין היתכנות לרכישת המפעל לאור הפסדיו הניכרים ולכן גם לא נמצא פתרון אמיתי שמדינת ישראל יכולה לתת למפעל.

41. בניגוד לטענת ההסתדרות, התרשמנו כי טבע עשתה מאמצים כדי למנוע את סגירת המפעל, וזאת נעשה לא רק בתקופה האחרונה אלא גם שנים אחורה.

טבע מדיקל רכשה במהלך השנים 2013-2014 מכונות אוטומטיות בטכנולוגיה מתקדמת לייצור שקיות במטרה לייעל את הייצור באופן שישפר את רווחיות המפעל (ר' עדות מר אופק, עמ' 24 לפרוטוקול, ש' 27-31), אולם טבע מדיקל לא הצליחה להתמודד מול התחרות מייבוא ולאחר שנוכחה שההפסד של קו התמיסות הוא 10 מיליון דולר, ללא יכולת לשקם אותו, החליטה לנסות למכור את המפעל, וכמוצא אחרון, בהיעדר רוכש, לסגור המפעל.

42. ניסיון ההסתדרות להציג את סגירת המפעל במסגרת הבקשה, כהחלטה שהתקבלה "בתדהמה מוחלטת" (סעיף 2 לבקשה), גם הוא כשל, וכך העיד מר רבינוביץ לעניין זה :

"ש. תאשר שבשום שלב לפני הפגישה שמתאר מר בלו בחודש אפריל לא חזרתם להסדתרות למר ניסנקורן ואמרתם אנחנו לא מוכרים את המפעל, אנחנו סוגרים. לא היתה כזו פגישה לפני אפריל?
ת. לא מדויק. היו שתי פגישות בנוכחות דוד לוסטיג מנהל התפעול, חני פרידמן מנהלת המפעל, וועד העובדים ואנוכי. אחת היתה בפתח תקווה למיטב זכרוני בחודש פברואר, ואחת נוספת במפעל עצמו באפריל שבה נאמר לוועד העובדים בצורה מפורשת לשאלתם, שהמפעל מועמד למכירה. אנחנו נותנים לזה פרק זמן מסוים כדי להצליח ואם המהלך לא יצלח אנחנו נהיה מחויבים לעבור לשלב של סגירה. יתרה מכך, הוועד חזר ושאל האם יש אפשרות של סגירה ונאמר בצורה מפורשת שזו אפשרות ריאלית ביותר ובתוך פרק זמן אם המפעל לא יימכר.
ש. אבל לא נקצב פרק זמן?
ת. לא נקצב.
ש. אני מתייחס לנקודה הזאת בזמן שבה אמרתם מיצינו את ניסיונות המכירה ואנחנו עוברים לסגירה. לא חזרתם להסתדרות?
ת. לא מדויק. מעולם לא נאמר המשפט, לא מיצינו את אפשרויות המכירה. היות והצהרה ברורה שלנו הן במכתב מחודש דצמבר והן בפגישות עוקבות שהמפעל הועמד למכירה. היות ולא נקצב זמן מסוים למצות את ההליך הזה וגם אני לא מכיר שום תהליך שבו הייתי נוכח באופן אישי שבו היינו אמורים לחזור ליו"ר הסתדרות עם אמירה של מיצינו את התהליך ולכן לא חזרנו ליו"ר ההסתדרות עם אמירה שאנחנו עוברים לשלב של סגירה. עם זאת למעשה בחודש אפריל או בקירוב, קיבלנו מכתב מיו"ר וועד העובדים שדורש מאיתנו ואפילו מתריע על התראה של סכסוך עבודה שדורשים לדעת במיידי מה המועד של המכירה או הסגירה. זה השלב לקראת החלטה שמיצינו את התהליך, אספנו את העובדים באסיפה. עדכנו את ההסתדרות ומר אליעזר בלו היה נוכח באותה פגישה והודענו בצורה ברורה שאנו עוברים ממצב של העמדת המפעל למכירה למצב של סגירת המפעל".
(עמ' 28 לפרוטוקול, ש' 21; עמ' 29, ש' 12).

43. גם מר בלו עצמו אישר שידע על מכירת המפעל לפחות מחודש דצמבר 2017, ועל ההחלטה על סגירת המפעל לכל המאוחר בחודש אפריל 2018 (עמ' 20 לפרוטוקול, ש' 20-27).

44. מיצוי הליך העמדת המפעל למכירה נמשך בחסות בית הדין החל מחודש אפריל 2018 ועד לקראת סוף חודש יולי 2018, אף מעבר לתקופה שטבע מדיקל ייעדה מלכתחילה לתהליך זה (יוני 2018).

45. לא הובאה בפנינו כל ראיה ואף לא ראשית ראיה לפיה, טבע סיכלה ניסיונות רכישה של קונים פוטנציאליים.

ההסתדרות טענה שטבע העמידה תנאים "דרקוניים" בעסקת הרכישה, אולם הוכח שהתנאים מסתכמים בבקשת טבע להחתמת הרוכשים הפוטנציאליים על כתב סודיות דרקוני (ראו עדות מר בלו, עמ' 22 לפרוטוקול, ש' 6-7).

46. הוכח שטבע מסרה את מלוא המידע שתומך בהפסדים ובמצב המפעל למדינה.

המדינה העבירה את כל המידע לרואה חשבון חיצוני ולאחר מכן הודיעה שאין כל תועלת ואין בידיה להציע פתרון שימנע את סגירת המפעל.

47. ההסתדרות חזרה וטענה כי כביכול החברה הפרה את צו המניעה שניתן ע"י בית הדין. לא כך הדבר. בית הדין לא הוציא תחת ידיו צו שמונע מהחברה לבצע איזה שהיא פעולה שהיא סבורה בקשר להיערכות הסגירה.

הצו שניתן עניינו היה אחד, מניעת החברה להתקדם לתהליך סיום העסקת העובדים, הא ותו לא (ר' החלטה מיום 29.4.18).

48. ההסתדרות המשיכה "להפריח סיסמאות" כגון: הברחת רוכשים, הסתרת מידע, הוצעו הצעות נדיבות וכו'. ברם, ההסתדרות לא הציגה ולו בדל ראיה או ראשית ראיה לתמיכה בטענותיה.

כללו של דבר

49. לאור כל האמור – הבקשה לסעדים זמניים נדחית.

50. הצווים שניתנו בהחלטה מיום 29.4.18 – בטלים.

51. החברה רשאית לשלוח לעובדי המפעל מכתבי שימוע.

52. מצאנו לנכון להוסיף את הדברים הבאים:

אנו ערים לתוצאות החמורות שייגרמו כתוצאה מסגירת המפעל. מדובר בפיטורים של קרוב ל-165 עובדים, על כל המשתמע מכך, להם ולמשפחותיהם.

במהלך הדיון בפנינו ניסינו להביא לפתרון בהתערבות המדינה שימנע תוצאות קשות אלו, אולם ניסיונות אלו לא צלחו ועל כן אין מנוס מהתוצאה אליה הגענו.

53. אנו קוראים לכל הגורמים הרלוונטיים להגיע להסדרי פרישה בתנאים מיטיבים לעובדים, אשר ללא ספק נתנו משנותיהם היפות לטובת המפעל.

54. משמדובר בבקשה במסגרת סכסוך קיבוצי, אין צו להוצאות.

ניתנה היום, י"א אב תשע"ח, (23 יולי 2018), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

מר ישראל עמי-שי
נציג ציבור (עובדים)

יוחנן כהן
שופט

גב' ציפי בר נוי
נציגת ציבור (מעסיקים)


מעורבים
תובע: הסתדרות העובדים הכללית החדשה
נתבע: טבע מדיקל בע"מ
שופט :
עורכי דין: