ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שלמה תחבורה בע"מ נגד נורה שיך אלעיד :

לפני
כבוד הרשם הבכיר אבי כהן

התובעת

שלמה תחבורה (2007) בע"מ
ע"י ב"כ משרד עו"ד בויאר , אור, שפרנט, מישור ושות'

נגד

הנתבעים

1. נורה שיך אלעיד

2. פריד אלטורי
3. אלטורי פריד הסעות והובלות בע"מ
שניהם ע"י ב"כ עו"ד אלפוכארי בקרי

החלטה

בהחלטה זו אסקור הקיים בתיק, ואח"כ אתן הוראות דיוניות מתאימות:

סקירת הקיים בתיק

ביום 4.12.17 הוגש כתב תביעה " כספית" ע"ס 59,356 ₪ בסדר דין מהיר. בכתב התביעה דורשת התובעת מהנתבעים פיצוי כספי בגין נזק שנגרם לרכב שלה (יצוין כי כתב התביעה ונספחיו מדברים על רכב מתוצרת אופל אסטרה ש.י. 2015 מ.ר. 4646334, אך משום מה צורף לכתב התביעה רישיון רכב אחר - רכב מתוצרת טויוטה ש.י. 2014 מ.ר. 7035152) בתאונת דרכים מיום 28.6.17 (הגם שלפי מכלול האינדיקציות בכתב התביעה ובנספחיו לא ברור מהו תאריך התאונה המדויק, כאשר לכתב התביעה צורף טופס הודעה על תאונה מיום 10.6.17 וכן צורפה חוות דעת שמאי שבה נרשם תאריך תאונה 15.6.17). נטען בכתב התביעה כי הנתבעת 1 נהגה ברכב במועד התאונה, מבלי שהייתה מורשית לכך עפ"י תנאי השכרת הרכב לנתבעים 3+2, ולכן על כל אלו לפצותה בגין הנזק.
מעמדם של הצדדים לפי כתב התביעה:
התובעת הינה בעלת ומשכירת הרכב הניזוק, שחתמה על הסכם להשכרת רכב עם הנתבעת 3.
הנתבעת 1 הינה נהגת רכב התובעת בפועל במועד התאונה.
הנתבע 2 הינו המחזיק ו/או הנהג המורשה של הרכב, לפי תנאיי חוזה ההשכרה .
הנתבעת 3 הינה חברה המספקת הסעות והובלות אשר חתמה על הסכם להשכרת רכבים עם התובעת ושכרה מהתובעת את הרכב מושא התביעה.

נספחים לכתב התביעה:
תצהירו מיום 4.12.17 של מר יצחק עמרן, מנהל גבייה של התובעת.
כתב התחייבות לנזק, שעליו חתום הנתבע 2.
רישיון רכב (שלא ברורה הרלוונטיות שלו לתביעה).
הסכמי שכירות רכב בין הצדדים.
טופס הודעה על תאונה שנמסר לתובעת.
חוות דעת שמאי רכב מיום 13.7.17 של מר לואי כורי.
ביום 7.12.17 הוגש כתב הגנה מטעם הנתבעים 2+3 .
טענות הגנה עיקריות:
נטען כי הנתבע 2 סיכם עם נציג התובעת במפורש כי יהיה ביטוח עבור הנתבעת 1 ("ביטוח צעיר וביטוח לנהג חדש לרכב המושכר") וכן הנתבעת 1 חתמה על הסכם שכירות רכב עם התובעת.
מוכחש סעיף 6 לכתב התביעה שבו מתואר יום האירוע והנזקים אשר נגרמו.
כתב ההגנה כולל סעיפי הכחשה כללית רבים, ונעדר גרסה פוזיטיבית לגבי התאונה ונסיבותיה.
נספחים לכתב ההגנה:
תצהירו מיום 15.1.18 של מר אלטורי פריד, הנתבע 2.
לכתב ההגנה לא צורפה רשימת גילוי מסמכים, בניגוד לדין.
לכתב ההגנה לא צורף כל מסמך פרט לתצהיר הנ"ל ולייפוי כוח מאת הנתבעים 3+2 אל בא כוחם .
ביום 14.2.18 ניתנה החלטתי המורה לתובעת להודיע מדוע לא ראוי למחוק את התביעה מחוסר מעש נגד הנתבעת 1 ( שלא התגוננה).
ביום 18.2.18 הגישה התובעת הודעה כי ביום 8.2.18 הומצא לנתבעת 1 כתב התביעה ועל כן עומדת זכותה של זו להגיש כתב הגנה בתוך 45 יום.
ביום 18.2.18 ניתנה החלטתי המורה לתובעת להגיש עדכון רלוונטי עד ליום 15.4.18.
ביום 3.4.18 הגישה התובעת בקשה למתן פס"ד בהעדר הגנה כנגד הנתבעת 1.
ביום 8.4.18 ניתן על ידי פס"ד בהעדר הגנה כנגד הנתבעת 1.
ביום 10.4.18 ניתנה החלטתי בדבר הגשת ראיות ( ביחסים שבין התובעת לבין הנתבעים 3+2).
ביום 10.5.18 הגישה התובעת בקשה להארכת מועד להגשת ראיות.
ביום 10.5.18 ניתנה החלטתי לתגובת הצד שכנגד בתוך 3 ימים.
ביום 21.5.18 ניתנה החלטתי שאם עד ליום 23.5.18 לא יוגשו ראיות הבקשה הנ"ל תחשב כנזנחת וכמחוקה.
ביום 22.5.18 הוגשה הודעה מטעם התובעת על הגשת תצהירי עדות ראשית ותיק מוצגים. כמו כן , בהמשך להחלטתי מיום 25.6.18 צויין בהודעת התובעת כי " תיק המשטרה הוזמן וככל שאכן קיים, הוא יצורף כחלק מראיות התביעה, וכך גם לעניין נזקי המשאיות, ככל שנגרם להן נזק".

תצהירי עדות ראשית מטעם התובעת

תצהיר עדות ראשית מאומת מיום 22.5.18 של הגב' סוזי עזרן, נציגת שרות במוקד התובעת. לתצהיר צורפו נספחים אלו:
תמלול שיחה ראשונה בין סוזי, עובדת הנתבעת לבין התובע ( ללא תאריך).
חוו"ד מומחה מיום 7.5.18 של הגב' אורלי גביזון, מנכ"ל חברת " תמלול".
חשבון מיום 30.4.18 בעבור התמלול.
חוו"ד מומחה מיום 30.4.18 של הגב' הנ"ל.
תמלול השיחה השנייה בין הגב' סוזי, עובדת התובעת לבין הנתבע מיום
14.6.17.
חוו"ד מומחה ת מסמך מיום 7.5.18.
תצהיר עדות מאומת מיום 6.5.18 של הגב' בן זקן ספיר, מנהלת סניף התובעת.

תיק מוצגים מטעם התובעת
רשימת נספחים מרוכזת ומפורטת הכוללת את הנספחים הבאים:
רישיון רכב של רכב התובעת אשר היה מעורב בתאונה.
כתב התחייבות של הנתבע 2 לתובעת שבו מתחייב לשלם את מלוא התחייבויותיה של הנתבעת 3 בעבור שכירות הרכב.
הסכם שכירות להשכרת רכב בין התובעת לנתבע 2 ( ללא תאריך).
טופס הודעה מאת הנתבעת 1 לתובעת.
חוו"ד מומחה מיום 13.7.17 של שמאי בשם לואי כורי.
חשבון שכ"ט של המומחה הנ"ל.
10 תמונות(כאשר בכותרת העמוד מצויין מספר הרישוי של רכב התובעת).
הודעה למשרד התחבורה של שמאי הרכב בדבר רכב שניזוק בתאונת דרכים שהוכרז כ"אובדן כללי".
חשבונית מס של התובעת בגין מכירת רכב התובעת.
ביום 4.7.18 ניתנה החלטתי על כך כי מוארך המועד בטרם מחיקת התביעה מחוסר מעש ב-30 יום.
ביום 10.7.18 הוגשה הודעה מטעם התובעת .
אלו הם עיקריה:
תצהירי התובעת וכן תיק המוצגים נשלחו באמצעות דואר רשום לב"כ הנתבעים 2 ו-3 ועפ"י אישור דואר ישראל, המכתב נמסר ליעדו.
ניסיונות חוזרים ונשנים להשיג את ב"כ הנתבעים לא צלחו ואלו טרם הגישו תצהירים מטעמם. לפיכך משאירה התובעת לשיקול דעת של ביהמ"ש את ההחלטה בדבר קביעת מועד דיון.

נספחים שצורפו להודעה:
מכתב מיום 23.5.18 מאת התובעת לב"כ הנתבעים 2 ו-3 בו מודיעה כי מלוא נספחי התצהיר מועברים באמצעות הדואר.
טופס מעקב משלוחים של דואר ישראל נושא תאריך 10.7.18.
ביום 10.7.18 ניתנה החלטתי כי ב"כ הנתבעים 2+3 יודיע מדוע לא ראוי לחייב הנתבעים בהוצאות לטובת אוצר המדינה. וביום 17.7.18, לאור התעלמות הנתבעים, ניתנה החלטה נוספת לעניין זה המורה על חיובם בסך של 2000 ₪, לטובת אוצר המדינה.
ביום 18.7.18 הוגשה בקשה ע"י הנתבעים 2-3 לביטול חיובם הנ"ל בהוצאות. הבקשה נשענת בעיקר על הטענה כי ביום 16.7.18 הוגשה הודעה ובקשה מטעם הנתבעים לביהמ"ש אמצעות הפקס וזו לא טופלה ולא נסרקה בתיק ביהמ"ש וכי יגיש התצהירים עד ליום 25.7.18.
צורפו לבקשה:
הודעה מאת הנתבעים 2-3 ובקשה להארכת מועד להגשת תצהירי עדות ראשית מטעם הנתבעים 2-3. המסמך נושא תאריך 17.7.18.
מסמך משלוח פקס מאת הנתבעים 2-3, כאשר תאריך אישור הפקס הינו 16.7.18 כאשר בתחתית המסמך מצויין תאריך נוסף שהינו 17.7.18.
ביום 18.7.18 ניתנה החלטתי כי במידה ויוגשו בפועל ראיות הנתבעים עד ליום 25.7.18 , אשקול בחיוב בקשתם.
ביום 25.7.18 הוגשה הודעה דחופה מטעם הנתבעים 2-3 על הגשת תצהיר עדות ראשית מטעם הנתבעים 3+2 .
צורפו להודעה:
תצהיר עדות ראשית מאומת מיום 23.7.18 של הנתבע 2 בו מצהיר כי הינו מנהלה של הנתבעת 2. ( ככל הנראה מדובר בטעות וכוונתו הייתה לאמר כי הינו מנהלה של הנתבעת 3).

הוראות דיוניות

בהמשך להחלטה הקודמת הנ"ל ומשהגישו הנתבעים 3+2 ראיותיהם, אני מורה בזאת על ביטול חיובם בהוצאות בסך 2,000 ₪ לטובת אוצר המדינה בהחלטתי הנ"ל מיום 17.7.18.

משהוגשו כל ראיות הצדדים, אני מורה בזאת על שינוי סוג הדיון בפניי, כך שבמקום הישיבה המקדמית הקביעה, תיערך בפניי ישיבת הוכחות ביום 16.12.18 בשעה 08:30.

המזכירות תקצה שעתיים ביומני, זמן שאמור להספיק גם לסיכומים בעל-פה.

חזקה על ב"כ הצדדים כי פעלו לאיסוף כל הראיות הרלוונטיות הקיימות (כולל מסמכי תיקי הליכים נוספים, לרבות מסמכי משטרה ומסמכים הנוגעים ליתר הרכבים המעורבים בתאונה) ודאגו להצגתם.

חזקה על ב"כ התובעת שבדק היטב את ניסוח כתב התביעה שהגיש לתיק, ויוכל להסביר את הקשיים הנ"ל (מועד התאונה ומספר הרכב הרלוונטי, גם בשים לב לדבריי מעלה).

חזקה על ב"כ התובעת שפועל לביצוע ולגביית פסה"ד הנ"ל שניתן נגד הנתבעת 1.

על ב"כ הצדדים לוודא אישית, כי עד יום 15.9.18 יוזמנו, כדין ובפועל, כל העדים.

המזכירות מתבקשת ליישם את ההוראות הדיוניות שבהחלטתי זו (בעמוד הקודם ובעמוד זה להחלטה) + לשלוח ההחלטה לב"כ הצדדים + ל נתבעת 1 + למרכז לגביית קנסות ואגרות.

ניתנה היום, י"ג אב תשע"ח, 25 יולי 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שלמה תחבורה בע"מ
נתבע: נורה שיך אלעיד
שופט :
עורכי דין: