ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סקוריטס סוכנות בטוח בע"מ נגד מי און :


בפני
כבוד הרשם שמעון רומי

מבקשת / נתבעת

סקוריטס סוכנות בטוח בע"מ – ח"פ 512426131

נגד

משיבה / תובעת
מי און - איכות הסביבה חדרה (2002) בע"מ – ח"פ 513320606

החלטה

ביום 08/07/2018 ניתן פס"ד בהעדר הגנה כנגד הנתבעת.

ביום 12/07/2018 הגישה המבקשת בקשה לביטול פסה"ד.

בקשת המבקשת הוגשה בלא תצהיר ("ככל שב"כ המשיבה תעמוד על הגשת תצהיר תומך לבקשה.. מתבקש ביהמ"ש הנכבד להאריך את המועד להגשת תצהיר..") וההנמקה לבקשה עוסקת בפניית ב"כ הנתבעת אל ב"כ התובעת לקבלת ארכה להגשת כתב הגנה. הארכה כעולה מנספח 1 של הבקשה, ניתנה ע"י מי שניתנה אך בבירור לא ע"י ביהמ"ש.
מעולם לא הועבר עותק מהבקשה למתן פס"ד לנתבעת, במישור החברי בין עורכי הדין ראוי היה לעשות את האמור בבקשה.
התובעת סירבה לביטול פסה"ד בהסכמה.
מדובר בטעות משרדית טכנית.

תגובת המשיבה מציינת היעדרו של תצהיר לאימות העובדות ולשיטתה די בכך על מנת לדחות הבקשה (גם התגובה נעדרת תצהיר...- ש.ר).
הבקשה אינה מפרטת מה הגנה בפי הנתבעת אם יבוטל פסק הדין ומכאן אך סביר, כי גם אם יבוטל פסק הדין יינתן אחר תחתיו.
אין די בכך שניתנה ארכה ע"י התובעת לנתבעת, הרי שהתובעת המתינה כשבועיים ימים בטרם הגישה בקשה למתן פס"ד.

תשובת הנתבעת לתגובת התובעת מציינת, כי היא תתעלם מהרפש שהוטל בה בתגובה, כמו גם בבא כוחה ומצרפת תצהיר לראשונה במסגרת התשובה לתגובה ולפיכך אין כל צורך לקרוא אותו, שכן אחרי התגובה אין ולא כלום.

המבקשת חוזרת על בקשתה ואם אין די בכך גם מצרפת לתגובה טיוטת כתב הגנה ואף זאת לראשונה במסגרת התשובה שאחריה כאמור לעיל אין ולא כלום.

בחנתי את מכלול הכתבים ודומני, כי אין חולק על כך שאין מקום לביטול פסה"ד מחובת הצדק, שכן איש לא טוען בפני לפגם כלשהו במסירה, נהפוך הוא, הובאו סימוכין לכך כי בהסכמת הצדדים (המתעלמת מן העובדה הפשוטה שארכה ניתנת ע"י בימ"ש ולא ע"י תובעת) ניתנה ארכה להגשת כתב הגנה.

אין בנמצא כל הצדקה עניינית לביטול פסה"ד עפ"י שיקול דעת, שכן אין בפני במסגרת הבקשה (בשונה מן התשובה לתגובה) אף לא רמז לקיומה של הגנה לכאורה מפני התביעה.
נכונה עמדת התובעת, כי ביטול פס"ד במצב זה יוליך לעברו של פס"ד דומה במובן זה שהתובענה תתקבל אם אמנם אין הגנה בפי הנתבעת.

עם זאת, במסגרת שיקול הדעת המסור לביהמ"ש דומני, כי לא יהא זה נכון לפקוד את "עוון" ב"כ התובעת על הנתבעת ועל כן, פסה"ד יבוטל בכפוף להפקדת מלוא הסכום הפסוק בפסק הדין מיום 8/7/2018 בפיקדון שגורלו יוכרע בהמשך ההתדיינות.

ההפקדה תהא בתוך 30 ימים מהיום, בו תימסר החלטה זו לב"כ הנתבעת.

ניתנה היום, י"ב אב תשע"ח, 24 יולי 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: סקוריטס סוכנות בטוח בע"מ
נתבע: מי און
שופט :
עורכי דין: