ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יבגני אקרמן נגד דיאגו שיקינסקי :

לפני:

כבוד השופטת אורית יעקבס
נציג ציבור (עובדים): מר מחמוד ג'בארין
נציגת ציבור (מע סיקים): גב' אורנה כבירי

התובע
יבגני אקרמן
ע"י ב"כ עוה"ד מדלר סלבה

-

הנתבעים
(1."מוקד גשש" - שרותי מוקד 24 שעות - שותפות שאינה אישיות משפטית)
2.דיאגו שיקינסקי
3.גנאדי גומון

פסק דין

1. בסיום ישיבת ההוכחות שהתקיימה ביום 15/7/18 ואשר במהלכה שמענו את עדויות התובע ושני עדיו - מר יאן דיגילוב ומר ארטיום מטלה וכן שמענו את עדויותיהם של נתבעים 2 ו - 3, ולאחר שהובהר כי נתבעת 1 אינה אישיות משפטית, קיבלו הצדדים את הצעת ביה"ד והודיעו כך:"מסכימים להצעת בית הדין לפיה יינתן פס"ד לפי סעיף 79א. לחוק בתי המשפט (לא מנומק), כאשר סכום פסה"ד לא יפחת מסך של 20,000 ₪ ולא יעלה על סכום של 90,000 ₪, בתוספת שפסה"ד יחולק למספר תשלומים בהתאם לשיקול דעתו של ביה"ד. מבקשים כי יינתן להצעה זו תוקף של החלטה וכן מבקשים כי במסגרת הסכום שיקבע בית הדין ייחס לפ"פ עד מלוא הסכום שתבע התובע בגין רכיב זה וזאת ככל שיקבע כסכום פסה"ד סכום העולה על רכיב זה, כאשר אם יקבע סכום נמוך יותר, ייחס את כולו לרכיב פ"פ" (עמ' 41 שורות 16-22 לפרוטוקול). כן הסכימו הצדדים כי "מהסכום שיקבע ביה"ד הוא יחלץ את הסכום שייעד לשכ"ט עו"ד" (עמ' 41 שורה 25 לפרוטוקול) וכן הודיעו הנתבעים כי ידאגו לשלוח לתובע מכתבים לשחרור הכספים מהקופות וכן טופס 161 ואף ציינו כי "אין לנו התנגדות שביה"ד יקבע, בפסק דינו מועדים לשם כך" (עמ' 41 שורות 28-28 לפרוטוקול).

2. בשלב זה, ניתנה, על ידינו ההחלטה הבאה:
"הרינו נותנים בזאת תוקף של החלטה להסכמת הצדדים.

פסק הדין, בהתאם למתווה עליו הסכימו הצדדים, יינתן בהקדם". (עמ' 42 שורות 1-5 לפרוטוקול) לפיכך ניתן כעת פסק דיננו.

3. לאחר שעיינו בכל החומר שבתיק, לרבות כתבי הטענות, על נספחיהם, התצהירים ונספחיהם, ההחלטות שניתנו, הפרוטוקול של הדיון המוקדם וכן לאחר שנתנו דעתנו לעדויות התובע ועדיו וכן לעדו יותיהם של נתבעים 2 ו- 3 וחזרנו ועיינו בתלושי השכר ובכלל הראיות, וכן לאחר שהבאנו בחשבון את שכר טרחת בא כוח התובע ואת העובדה שנתבעת 1 כלל אינה אישיות משפטית, הרינו מחייבים את הנתבעים 2 ו -3, לשלם לתובע, ביחד ולחוד , את הסכומים הבאים:
א. סכום של 54,684 ₪ בגין פיצוי פיטורים.
ב. סכום של 7,500 ₪ בגין שאר רכיבי התביעה בהם מצאנו ממש .
ג. סכום של 8,500 ₪ בגין שכ"ט עו"ד .
למען הסר ספק יובהר כי הסכום של 54,684 ₪, כולל בתוכו את סכומי הפיצויים (אך לא את סכומי התגמולים) שנצברו בקופות, ככל שנצברו ולכן מסכום זה יש להפחית את סכומי הפיצויים שנצברו עבור התובע בקופות .
כן יובהר כי את כל הסכומים שפורטו לעיל, ישלמו הנתבעים 2 ו -3 ב - 7 תשלומים שווים ו/או שווים עד כמה שניתן, כשהראשון שבהם ישולם עד ליום 12/8/18 והאחרים עד ל - 12 לכל חודש עוקב.

4. הנתבעים 2 ו-3 יעבירו לתובע, באמצעות בא כוחו, עד ליום 1/8/18, טופס 161 וכן מכתבים לשחרור הכספים שנצברו לזכותו בקופות.

ניתן היום, ו' באב תשע"ח, ( 18 ביולי 2018), בהעדר הצדדים .

נציג ציבור
(עובדים)

יעקבס אורית, שופטת

נציגת ציבור (מעסיקים)


מעורבים
תובע: יבגני אקרמן
נתבע: דיאגו שיקינסקי
שופט :
עורכי דין: