ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אשר אלפסי נגד דוד אברג'יל :

לפני
כבוד ה שופט יהודה ליבליין

התובע

אשר אלפסי

נגד

הנתבע

דוד אברג'יל ת.ז XXXXXX139

פסק דין

1. זהו גלגול שני של תביעה, שעניינה פינת אוכל ו - 6 כסאות (להלן – " פינת האוכל"), אשר נרכשו על ידי מר אשר אלפסי (להלן – " התובע") ממר דוד אברג'יל, אשר פועל תחת השם המסחרי "רהיטי ירין" (להלן – " הנתבע").

2. בתביעה הראשונה (ת"ק 29888-05-16) נטען, כי בפינת האוכל שרכש התובע מן הנתבע ביום 1.3.2016 תמורת הסך של 6,000 ₪, היו חורים ברגלי הכסאות ובשולחן, שעל פי הנטען נוצרו על ידי תולעי עץ.
התביעה נדונה בפני כבוד הרשמת הבכירה כרמית חדד. לאחר שנשמעו טענות הצדדים הושגה הסכמה, שקיבלה תוקף של פסק דין, ולפיה הנתבע יספק לתובע פינת אוכל חילופית , ללא פגמים , וזאת תוך 21 יום מיום מתן פסק הדין, תוך שניתנה לתובע האפשרות לבחון את פינת האוכל במקום העסק של הנתבע.
עוד נקבע כי "מקום בו המערכת שתסופק או תוצג לתובע תהיה בעלת פגמים המצדיקים ביטול העסקה, כי אז יהיה התובע רשאי להגיש תביעה חדשה לביטול העסקה."

3. בתביעה החדשה שהוגשה, נטען , כי ביום 12. 2.2017 נקרא התובע לבוא לבית העסק של הנתבע על מנת לבחון את פינת האוכל החדשה, ובבואו למקום העסק התגלתה פינת האוכל החדשה עם פגמים זהים לאלה שהיו באספקה הראשונה, ואף , על פי הנטען , רבים יותר מאשר היו במקור. בעניין זה צירף התובע לכתב התביעה תמונה להתרשמות (ראו נספח ב').

עוד נטען בכתב התביעה, כי ביום המחרת שוחח התובע עם החנות, לטענתו עם נציגת מכירות בשם צופית, וזו הודתה בפניו כי אכן במערכת קיימים חורים.

לטענת התובע, הוא נתן הזדמנות לנתבע לתקן את הליקויים, ולאחר שנדחה מספר פעמים, בין היתר בשל הטענה כי הנתבע מצוי באבל, הגיע לחנות ביום 4.4.2017, ולאחר שבחן את פינת האוכל , גילה כי לא נעשה דבר בכל הקשור לאותם חורים , ולכן הודיע לנתב ע כי הוא מבקש לבטל את העסקה , וכי בכוונתו לפנות בעניין זה בתביעה לבית המשפט.

4. הנתבע טען בכתב ההגנה, כי לאחר מתן פסק הדין באו הצדדים בדברים ביניהם , וכי הוא החל לייצר את פינת האוכל החדשה בהתאם לדרישות התובע. לטענתו, כאשר פינת האוכל הייתה מוכנה, פנה לתובע מספר פעמים על מנת שיבוא לבחון את הסחורה, אלא שלטענתו הוא נדחה בלך ושוב על ידי התובע , אשר לא הגיע על מנת לבחון את פינת האוכל שהוכנה . לטענתו, התובע הגיע לחנות רק בחלוף שבועיים ימים. נטען כי כאשר הגיע התובע, היו לו טענות מטענות שונות בכל הקשור לשיוף תחתית שולחן האוכל ותקינות הכיסאות. נטען כי לבקשת התובע בוצעו תיקונים באלה.

5. במהלך הדיון שהתקיים ביום 13.5.2018 הציג התובע לפני בית המשפט סרטון, אשר צולם על-ידו בחנות, ובו מתועדת תחתית שולחן האוכל. מן הסרטון שהוצג (בדומה לנחזה מנספח ב' לכתב התביעה) עולה כי תחתית השולחן מלאה בחורים (ראו הערת בית המשפט שנרשמה בעניין זה בעמ' 1 לפרוט' ש' 16 – 17).
עוד הושמעה הקלטת אודיו, אשר מתעדת שיחה בין התובע לבין נציגת החנות , שבה הנציגה אומרת , כי החורים סודרו על ידי בית העסק (ראו הערת בית המשפט, עמ' 1 לפרוטוקול).

6. כמתואר לעיל, לצדדים טענות האחד כלפי משנהו ביחס להתנהלות לאחר שניתן פסק הדין בתביעה הראשונה. אין צורך להכריע בטענות אלה, היות והן אינן דרושות לצורך הכרעה במחלוקת העיקרית, הנוגעת לקיומם של פגמים בפינת האוכל או אם לאו.

7. העובדה שקיימים חורים בפינת האוכל לא הוכחשה על ידי הנתבע אלא שלטענתו מדובר בדבר שהוא טבעי לחומר ממנו עשויה פינת האוכל – עץ אלון מבוקע. הנתבע לא תמך את טענתו זו בחוות דעת , ולפיה קיומם של חורים , שנחזים להיות חורים שנעשו על ידי גורם חי כלשהו, הם דבר שהוא טבעי לסוג החומר ממנו בוצעה פינת האוכל.

8. יש לציין, כי בעקבות שאלת בית המשפט , מסר הנתבע במהלך הדיון , כי פינת האוכל החדשה נמכרה ללקוח , וזאת לאחר שהתובע לא לקח אותה ממקום העסק. בהתאם להחלטת בית המשפט, מסר הנתבע הודעה ולה צירף חשבונית, ולפיה פינת האוכל נמכרה בסכום של 3,900 ₪ (ראו הודעה מיום 12.6.2018).
9. העובדה שפינת האוכל נמכרה במחיר נמוך יותר מן המחיר שסוכם עם התובע, יש בה להוות ראיה תומכת בכך שבפינת האוכל היה קיים פגם, אשר הצדיק מכירתה במחיר נמוך יותר.
גם מטעם זה היה מקום שהנתבע יציג חוות דעת, ולפיה אין בפינת האוכל פגם, שנוצר כתוצאה מקיומו של גורם חי כלשהו אשר גורם להיווצרות החורים.

10. הנתבע לא הביא כל חוות דעת, ועל כן קיומם של החורים כפי שנחזו בסרטון שהציג התובע ובתמונה שצורפה לכתב התביעה , מצביע על קיומו של פגם במערכת פינת האוכל. פגם זה, בפרט שהוא מופיע פעם נוספת גם בפינת האוכל החדשה, מצדיק מהלך של ביטול העסקה על ידי התובע כפי שהתבקש על ידו בתביעה שהוגשה .

אלא שהנתבע כלל לא המתין לבירור התביעה, ולבקשת התובע לביטול העסקה והשבת הסכום ששולם על ידו , שכן כאמור ל עיל בחודש מרץ 2018 , עוד טרם הדיון בבית המשפט , הוא מכר את פינת האוכל תמורת סך של 3,900 ₪ .

11. הנה כי כן, קיימים שני טעמים שבגינם יש מקום לקבל את התביעה:
ראשית, היות והנתבע לא הכחיש קיומם של חורים, ועל פני הדברים מדובר בפגם בפינת האוכל, אזי היה מקום שתוגש על ידו חוות דעת , ולפיה אין מדובר בפגם מהותי בסחורה שאותה התחייב לספק. משלא הוגשה חוות דעת, אזי יש לקבוע , על פי הראיות שהוצגו , כי בפינת האוכל היה פגם , אשר להשקפתי מצדיק את ביטול העסקה , שכן עולה חשש כי החורים הקיימים בפינת האוכל נוצרו על ידי גורם חי שעדיין מצוי בתוך העץ.

שנית, משביטל הנתבע את העסקה עם התובע, הרי שהוא חייב בהשבת הסכום ששולם על ידי התובע, וזאת בהיעדר עילה להמשיך ולהחזיק בכספים.
בעניין זה טוען הנתבע כי נוצר לו נזק, שכן פינת האוכל הראשונה שיוצרה עומדת כאבן שאין לה הופכין בחנות , כאשר היא מלאה בפגמים שנוצרו עקב ההובלה העצמית שביצע התובע לאחר שלא היה מרוצה מפינת האוכל הראשונה שסופקה לו.
יש לדחות טענה זו של הנתבע, שכן הצדדים הגיעו לכלל הסכם בהקשר זה, ואשר קיבל תוקף של פסק דין , ולפיו פינת האוכל הראשונה תישאר אצל הנתבע והוא ייצר לתובע פינת אוכל חדשה נטולת פגמים. משניתן פסק הדין אזי כל טענות הצדדים בהקשרה של פינת האוכל הראשונה נבלעו בתוכו , ולא ניתן להעלותן מחדש במסגרת הליך זה.

12. התובע הוכיח, ועניין זה לא הוכחש על ידי הנתבע , כי שילם סך של 6,000 ₪ בגין פינת האוכל. עוד הוכח, כי התובע התחייב לשלם סך של 350 ₪, עבור הובלה והרכבה של פינת האוכל המקורית שרכש (ראו בטופס ההזמנה של פינת האוכל), ועל-פי הנטען בכתב התביעה התובע שילם סכום זה.
התובע טען בנוסף, כי שילם סך נוסף של 350 ₪ בגין הובלה נוספת של פינת האוכל, אלא שעניין זה לא הוכח על ידו, ולא הוצ ג כל מסמך שיהיה בו כדי לתמוך בטענה זו, וזאת בניגוד למסמכים שהוצגו בדבר התשלום עבור פינת האוכל (ראו הנספחים לכתב התביעה).

עוד מבקש התובע פיצוי בסך של 5,000 ₪ בגין עוגמת הנפש, בזבוז הזמן וההוצאות להן נדרש במסגרת ההליכים שהתנהלו בכל הקשור לטענותיו בדבר קיומם של פגמים בפינת האוכל.

13. כפי שקבעתי לעיל, יש מקום להורות על השבת הסכום ששילם התובע בגין פינת האוכל, דהיינו יש מקום להשבת הסך של 6,350 ₪.

בנוסף, יש מקום, לאור ההתנהלות המתוארת לעיל, שיש בה כדי לגרום לעוגמת נפש, בפרט כאשר מדובר בפגם חוזר, ובתקופה ממושכת שבה התובע לא נהנה מפינת האוכל אותה ביקש לרכוש, להורות על תשלום פיצויים, אותם אני מעריך על דרך האומדן בסך של 1,000 ₪.

14. סוף דבר, אני מקבל את התביעה ופוסק כי הנתבע ישלם לתובע סך של 7,350 ₪ . בנוסף, ישלם הנתבע לתובע הוצאות משפט בסכום של 350 ₪.
סכומים אלה ישולמו בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין בידי הנתבע, ויישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק בחלוף מועד זה.

זכות להגשת בקשת רשות לערער לבית המשפט המחוזי בתוך 15 יום מיום קבלת פסק הדין.

המזכירות תסגור את התיק ותודיע לצדדים.

ניתן היום, י"ב אב תשע"ח, 24 יולי 2018, בהעדר הצדדים.

יהודה ליבליין, שופט


מעורבים
תובע: אשר אלפסי
נתבע: דוד אברג'יל
שופט :
עורכי דין: