ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דורון ויזנסקי נגד ליעד מערכות שקילה ובקרה בע"מ :

04 יולי 2018
לפני כבוד השופטת שרה מאירי - אב"ד
נציג ציבור עובדים מר יצחק רוזנברג
נציג ציבור מעסיקים מר יוסף רובינשטיין

התובע
דורון ויזנסקי
ע"י ב"כ עו"ד מימון דוד

-

הנתבעת
ליעד מערכות שקילה ובקרה בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד רועי רבינוביץ ועו"ד ארי קאופמן

פסק דין

1. מכח הסמכת הצדדים מהיום, כאמור בסעיף 79א(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד - 1984, החל בבתי הדין לעבודה מכח סע' 39 לחוק בית הדין לעבודה התשכ"ט - 1969, לאחר עיון בכתבי הטענות ובנספחים שצורפו אליהם ולאחר שקילת טענות הצדדים, הננו פוסקים בדרך של פשרה כדלקמן:
א. לסילוק סופי ומוחלט של כל תביעותיו ממנה, בגין תקופת עבודתו אצלה, לרבות כל המגיע לו עם סיום עבודתו אצלה תשלם הנתבעת לתובע סך של 13,300 ₪ (מתוך סכום זה השתתפות בשכ"ט ב"כ התובע, סך של 3,990 ₪, לא כולל מע"מ).

ב. הסכומים הנ"ל ישול מו לתובע ולב"כ בהמחאות שזמן פירעונן 1.8.18 שתשלחנה בדואר רשום לב"כ התובע בתוך 5 ימים מהיום. לא תפרענה במועד ישא הסכום הנ"ל הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום בפועל.

ג. המזכירות תבדוק אם התקיימו התנאים המזכים בהחזר אגרה בהתאם לתקנות בית הדין לעבודה(אגרות), התשס"ח-2008 ותשיב לתובע באמצעות ב"כ, אגרת בית הדין, בהתאם.
ניתן היום, כ"א תמוז תשע"ח, (04 יולי 2018), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

נציג ציבור עובדים
מר יצחק רוזנברג

שרה מאירי, שופטת
אב"ד

נציג ציבור מעסיקים
מר יוסף רובינשטיין


מעורבים
תובע: דורון ויזנסקי
נתבע: ליעד מערכות שקילה ובקרה בע"מ
שופט :
עורכי דין: