ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דני דהן נגד אמור גבאי :


בפני: כבוד השופט אור אדם, סגן הנשיא ה

המבקש (הנתבע):
דני דהן
ע"י ב"כ עו"ד הילה הולנדר

נגד

המשיב (התובע):
אמור גבאי
ע"י ב"כ עו"ד איתן נאור

החלטה

בפניי בקשה לפסיקת הוצאות לנוכח מחיקת כתב תביעה.
התובע, הוא המשיב, הגיש תביעה זו לפיצוי כספי בסך 174,600 בגין נזקים שנגרמו לו, לטענתו, עקב הפרת הסכם למכירת עסק, בכל הנוגע לחיבור החשמל לעסק. הנתבע, הוא המבקש, טען בכתב הגנתו כי מי שהפר את החוזה היה דווקא המשיב, וכי כל העובדות בנוגע לחשמל היו ידועות לו.
נערך כבר קדם משפט ביום 13.3.18, ולאחר שהצדדים לא הגיעו להסכמות, נקבע התיק להוכחות.
לאחר מכן, עתר הנתבע המבקש לסילוק התביעה על הסף, בטענה כי התובע המשיב הוכרז פושט רגל, ולא קיבל היתר מבית המשפט המוסמך לניהול התביעה. לאחר קבלת עמדת המנהלת המיוחדת, וקבלת היתר לנהל את התובענה, ביום 1.7.18 הודיע המשיב, כי הוא מבקש למחוק את התובענה.
ביום 1.7.18 נמחקה אפוא התובענה.
המבקש עותר עתה לפסיקת הוצאות לטובתו.
לטענתו, מדובר בתביעה קנטרנית נעדרת עילה, כאשר מי שהפר את ההסכם, וביטל המחאות שמשך, היה דווקא המשיב. המשיב גם העלים מבית המשפט את הליכי פשיטת הרגל שננקטו כנגדו. למבקש נגרמו הוצאות, ולכן עם מחיקת התובענה, יש מקום לפסוק הוצאות לזכותו.
המשיב התנגד לבקשה. לטענתו, בעת שהתביעה הוגשה לא היה בגדר פושט רגל ויכול היה להוכיח את תביעתו, ורק בגלל הליך פשיטת הרגל נאלץ למחוק את התביעה.
המבקש בתשובה, טען כי נאלץ לשאת בהוצאות גדולות, כאשר הבקשה לצו כינוס הוגשה עוד טרם הגשת התביעה, אולם המשיב העלים זאת. צו הכינוס ניתן לפני ישיבת קדם המשפט, והמשיב לא פריט עובדה חשובה זו.

דיון והכרעה
ככלל, כאשר תביעה נדחית או נמחקת כנגד נתבע, ראוי כי בית המשפט יפסוק הוצאות לזכותו. הימנעות מהטלת הוצאות, היא חריג, המיועד לנסיבות מיוחדות, כגון מקרים בהם נפל פגם בהתנהלות הנתבע כנגדו נדחתה התביעה.
בעניין AIG (רע"א 6894/14 AIG נ' דרור אמנונית , (24/12/2014)), סוכמה ההלכה בעניין פסיקת הוצאות. נקבע שלבית המשפט שיקול דעת, אם לחייב בעל דין בתשלום שכר טרחת עורך-דין והוצאות משפט. ככלל, ברירת המחדל היא פסיקת הוצאות משפט ושכר טרחת עורך-דין לטובת הצד הזוכה, כך שלא ייגרם לו חסרון כיס. עם זאת, פסיקת הוצאות נתונה לשיקול הדעת ותחושת הצדק של בית המשפט בדונו בתיק, ולא אחת קורה שבתי המשפט, מחליטים שלא לפסוק הוצאות לזוכה, או לסטות מעקרונות היסוד בסוגיה, לא רק בשל נסיבותיהם הספציפיות של התיקים שבפניהם, אלא גם בשל נסיבות הכרוכות במיהות בעלי הדין, ולפעמים גם לפנים משורת הדין. באותו עניין מדובר היה במבטחת, ובערעור שאיננו ערעור סרק, ולכן אושרה ההחלטה להימנע מהוצאות , אם כי הוער כי החלטה כזו מוטב לנמק (שם, פסקה 4 לפסה"ד).
בענייננו, ייאמר בזהירות, כי מדובר בתביעה קשה ומורכבת מבחינה ראייתית ומבחינה משפטית . התובע בחר למחוק את התביעה בשלב מתקדם באופן יחסי , לאחר הגשת כתב הגנה, לאחר דיון קדם משפט (במהלכו נמנע מלחשוף כי טרם הדיון כבר הוגשה כנגדו בקשה לכינוס ואף הוצא צו כינוס כנגדו בבית המשפט המחוזי). רק בקשה מיוחדת שהגיש המבקש לסילוק על הסף, הביאה בסופו של יום לצירוף המנהלת המיוחדת ולהחלטה על מחיקת התביעה. הנתבע נדרש להוצאות של שכירת ייצוג משפטי, הגשת כתב הגנה, התייצבות לישיבת קדם משפט והגשת בקשה לסילוק התביעה על הסף.
בנסיבות אלה, לא הוצגו נסיבות חריגות ומיוחדות, שהיה בהן כדי למנוע פסיקת הוצאות, בניגוד לכלל לפיו יש מקום לפסיקת הוצאות , בעת מחיקת כתב תביעה לאחר שנתבע נדרש להוצאות.
עם זאת, במסגרת ההוצאות יש להביא בחשבון, כי מדובר בשלב מקדמי של ההליכים, בטרם הוגשו ראיות, וכן כי המחיקה נעשתה לאחר שכבר נתקבל היתר לניהול התביעה, ומשיקולים מעשיים, שאינן קשורים למהות התביעה. נוכח האמור לעיל, תהיינה ההוצאות מינוריות יחסית.
אשר על כן, אני מחייב את התובע המשיב בהוצאות המבקש ושכ"ט עו"ד לזכות הנתבע בסכום כולל של 3,510 ₪.
כיוון שהתובע מצוי בהליך פשיטת רגל, על המבקש להגיש תביעת חוב למנהלת המיוחדת.

ניתנה היום, י"ב אב תשע"ח, 24 יולי 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דני דהן
נתבע: אמור גבאי
שופט :
עורכי דין: