ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קים לוסטיגמן ייזום ובניה בע"מ נגד דניאל כהן :


בפני
כבוד ה שופט כרמי מוסק

המבקשת
קים לוסטיגמן ייזום ובניה בע"מ
באמצעות ב"כ עו"ד דידי רוטשילד

נגד

המשיבים

  1. דניאל כהן
  2. בנימין כהן

באמצעות ב"כ עו"ד אריה נח

החלטה

1. לפניי בקשת המבקשת לבטל את ההחלטה שניתנה ביום 22.2.18, על פיה נדחתה בקשת המבקשת ליתן צו מניעה כנגד המשיבים להימנע מלעשות עסקאות או העברת זכויות במקרקעין נשוא הדיון והסכסוך בין הצדדים.

2. ההחלטה ניתנה בעקבות דיון שהתקיים בו נחקרו מצהירים. לאחר מכן הגישו הצדדים סיכומים בכתב.

3. בסופו של הדיון, עוד טרם הגשת הסיכומים, נכתב בהחלטה כי הסיכומים יוגשו בכתב בהתאם לבקשת הצדדים; על בא כוח המבקשת להגיש סיכומיו עד ליום 10.1.18, על בא כוח המשיבים להגיש סיכומיו עד ליום 26.1.18 וכמו כן ניתנה זכות תשובה לבא כוח המבקשת תוך 7 ימים לאחר מכן. התיק נקבע לעיון ליום 5.2.18.

4. עיון בתיק מעלה, כי סיכומי המשיבים הוגשו ביום 13.2.18 ומכאן שהיה על בא כוח המבקשת להגיש סיכומי תשובה עד ליום 20.2.18.

5. אין ספק, כי סיכומי המשיבים הוגשו באיחור, אולם הדבר נעשה בהתאם לרשות שהתקבלה מבית המשפט.

6. ביום 13.2.18 הגישה המבקשת הודעה מטעמה נושאת כותרת "הודעת המבקשת על כוונה להגיש סיכומי תשובה". מהבקשה עולה, כי המבקשת הייתה מודעת לכך שהמשיבים הגישו סיכומיהם ביום 13.2.18 ואף הייתה מודעת להחלטת בית המשפט להעביר אליו את התיק. בהמשך ההודעה מפנה המבקשת את תשומת הלב לכך, שהיא זכאית להגיש סיכומי תשובה בתוך 7 ימים כאמור, ובהתאם לבקשת המשיבים להארכת מועד להגשת סיכומיהם, הוארך המועד בהתאם. לפיכך, נכתב בהודעה "הרי שהמועד להגשת סיכומי התשובה מטעם התובעת נדחה אף הוא, לכל המוקדם, ליום 20.2.18 ובתוספת 20 יום כפי שניתן לנתבעים, עד ליום 12.3.18, יחד עם זאת, קרוב לוודאי שסיכומי התשובה מטעם התובעת יוגשו בתוך מספר ימים קצר יותר ככל שניתן עוד במהלך חודש 2/2018".

7. כאמור, ההחלטה לפיה נדחתה הבקשה למתן צו מניעה ניתנה ביום 22.2.18, דהיינו יומיים לאחר חלוף מועד שבעת הימים להגשת סיכומי התשובה, שגם לשיטת המבקשת הסתיים ביום 20.2.18.

8. יוער, כי לא מצאתי כל החלטה של בית המשפט לפיה הוארך המועד להגשת סיכומי התשובה.

9. בבקשה לביטול ההחלטה טוענת המבקשת, כי בין הצדדים הוסכם שהמועד להגשת סיכומי התשובה יוארך בהתאם, זאת עקב העובדה שסיכומי המשיבים מוגשים באיחור. המבקשת מפנה את בית המשפט בעניין זה לנספח 5 לבקשה לביטול ההחלטה. מדובר במייל שנשלח על ידי בא כוח המבקשת לבא כוח המשיבים, בו נאמר כי ההליכים מתמשכים, ניתנת הסכמה בתנאי שההסכמה הדדית ככל שהדבר יידרש, זאת בהתחשב במועד שנקבע להגשת סיכומי התשובה במהלך הדיון, בהתחשב במועד הגשת הסיכומים של המשיבים ואילוצים אישיים של בא כוח המבקשת.

10. ביום 17.1.18 הגיש בא כוח המשיבים בקשה מוסכמת להארכת מועד להגשת סיכומי המשיבים. בסעיף 3 לבקשה התבקשה הארכת מועד להגשת הסיכומים עד ליום 15.2.18, ובהתאמה יידחה מועד הגשת סיכומי התשובה מטעם המבקשת. בית המשפט נתן החלטה ובה נאמר "כמבוקש".

11. ביום 13.2.18, כאמור, הגישה המבקשת את ההודעה בדבר הכוונה להגיש סיכומי תשובה. כפי שצוין לעיל, על בקשה זו לא ניתנה החלטה והמבקשת לא קיבלה ארכה להגיש סיכומי תשובה מעבר לאותם 7 ימים, היינו עד ליום 20.2.18.

12. בתגובה לבקשה לבטל את ההחלטה, הודיעו המשיבים כי אין להם התנגדות שבית המשפט ישוב ויבחן את החלטתו, ולא משום שבקשת המבקשת מוצדקת. לטענת בא כוח המשיבים, בא כוח המבקשת עשה דין לעצמו וקבע את המועד להגשת הסיכומים. עוד התייחס בא כוח המשיבים להחלטת בית המשפט לגופו של עניין, תוך אמירה כי מדובר בהחלטה נכונה ומוצדקת, וכן התייחס לגופן של טענות שכביכול המבקשת מבקשת להעלות עתה, תוך שהוא טוען כי מדובר בטענה חדשה.

13. המבקשת הגיבה לדברים אלה וחזרה למעשה על טענותיה, תוך שהיא מדגישה כי מדובר בביטול מחובת הצדק ועל העובדה כי למעשה הייתה הסכמה בין הצדדים לכך שמועד הגשת סיכומי התשובה יידחו, הסכמה שאושרה על ידי בית המשפט.
14. יוער, כי בין לבין דן מותב אחר (כבוד השופט אביגדור דורות) בתיק העיקרי, ובעקבות משא ומתן בין הצדדים הגיעו הצדדים לפשרה, לפיה הסכסוך בהליך העיקרי הועבר להליך של בוררות, אך יחד עם זאת בהסכם הפשרה הודגש כי אינו מתייחס להחלטה מיום 22.2.18, לגביה עדיין תלויה הבקשה לביטול אותה החלטה.

15. עוד יש להדגיש, כי עיון בתיק בית המשפט מעלה שאכן ניתנה תגובת המשיבים בהתאם להחלטתי לביטול אותה החלטה. כך גם ניתנה תשובת המבקשת, אולם ככל הנראה, מחמת טעות ולאור העובדה שהתיק המשיך להתנהל בפני מותב אחר, בקשות אלה לא הובאו לידיעתי, והצדדים, שלא באשמתם, נזקקו לתזכורת שלישית שלבסוף הגיעה אליי בנושא הבקשה לביטול ההחלטה.

16. ביום 4.7.18 ניתנה החלטה על ידי, לאחר שהבקשה והתגובות הגיעו אליי, בה הבעתי דעתי כי אלה לא הובאו לידיעתי ככל הנראה מחמת תקלה. כמו כן, סברתי כי אין מקום לבטל את ההחלטה.

17. דא עקא, שבא כוח המבקשת הסב את תשומת לבי שכנראה חל בלבול כלשהו ובית המשפט לא ירד לסוף דעתו, שכן הוא לא הגיש עד היום את סיכומי התשובה.

18. ביום 23.7.18 הגיש בא כוח המשיבים את עמדתו ביחס להחלטתי מיום 4.7.18, לפיה אין מקום לעיין מחדש בהחלטתי מיום 22.2.18. בא כוח המשיבים חזר ועמד על מהות הסכסוך ועל תוכן ההחלטה. עוד טען, כי המבקשת עשתה דין לעצמה בכך שלא הגישה סיכומי תשובה במועד וכי למבקשת היה יומה בבית המשפט לאחר שהתקיים דיון ממצה והצדדים העלו את כל טענותיהם בסיכומים שהוגשו לבית המשפט. עוד טען, כי אין מקום לבטל את ההחלטה מיום 22.2.18, שכן סיכומי תשובה אינם אלא מקצה שיפורים לסיכומים שכבר הוגשו, ולמעשה המבקשת העלתה את כל טענותיה במסגרת סיכומיה. עוד טען, כי המבקשת עשתה שינוי חזית אסור במסגרת בקשתה להגשת סיכומי תשובה, שהרי מהבקשה עולות טענותיה אותן היא שוקלת לפרט בסיכומי התשובה. מדובר בטענה חדשה שאין להעלותה ומדובר בשינוי חזית אסור. לפיכך, המשיבים מתנגדים לביטול ההחלטה.

19. עוד באותו היום השיבה המבקשת לטענות אלה והפנתה להחלטות בית המשפט ולעובדה שנשללה ממנה זכותה להגיש סיכומי תשובה, מה גם שהייתה הסכמה בין הצדדים לכך שהמבקשת תהיה זכאית להארכת המועד שניתנה למשיבים בהגשת סיכומיהם.

20. המבקשת סבורה שמדובר בהשתלשלות עניינים המחייבת ביטול החלטת בית המשפט. זאת ועוד, המבקשת מפנה להסכם הפשרה שהושג בין הצדדים. המבקשת טוענת כי על פי נוסח הסכם הפשרה, במידה שההחלטה מיום 22.2.18 תבוטל, עדיין יהיו הצדדים זכאים להעלות את כל טענותיהם בנושא זה בפני הבורר שמונה, עו"ד אורי ימין, וכי הצדדים יפעלו כך אם אכן ההחלטה תבוטל.

21. לאחר שבחנתי את הדברים, סבורני כי אלמלא הייתה הסכמה בין הצדדים לכך שהמבקשת תהא זכאית אף היא לארכה של 20 יום, לא היה מקום לבטל את ההחלטה. יחד עם זאת, אותה הסכמה נכתבה בבקשה שהגיש בזמנו בא כוח המשיבים, ובית המשפט אישר הסכמה זו כפי שפורט לעיל.

22. בהודעה שהגיש בא כוח המבקשת ביום 13.2.18, בדבר הכוונה להגיש סיכומי תשובה נכללה הפניה להחלטה מיום 17.1.18, לפיה בית המשפט נעתר להארכת המועד ולהסכמה שבין הצדדים.

23. בנסיבות העניין, ומתוך שיקולים של עשיית הצדק, אני נעתר לבקשה ומורה על ביטול ההחלטה מיום 22.2.18. יחד עם זאת, אני מורה למבקשת להגיש סיכומי התשובה עד ליום 2.9.18, זאת לאור העובדה שאנו בפגרת בתי המשפט. במידה שהצדדים מסכימים כי המשך הדיון בנושא צו המניעה יהיה בפני הבורר, יודיעו על כך לבית המשפט עד ליום 2.9.18, זאת כעולה מנוסח ההסכם שהוגש לבית המשפט בהליך העיקרי בכל הנוגע להעברת הסכסוך לבוררות.

24. התיק יובא לעיוני ביום 3.9.18.

25. בנסיבות העניין אין צו להוצאות, ואני מביע התנצלותי לעניין התקלה שאירעה.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, י"ב אב תשע"ח, 24 יולי 2018, בהעדר הצדדים.

כרמי מוסק, שופט


מעורבים
תובע: קים לוסטיגמן ייזום ובניה בע"מ
נתבע: דניאל כהן
שופט :
עורכי דין: