ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שלמה חידו נגד המוסד לביטוח לאומי :

לפני:

כבוד השופטת דגית ויסמן
נציג ציבור (עובדים), מר מוחמד מנסור

התובע
שלמה חידו
ע"י ב"כ עו"ד ינון תמרי
מינוי לפי חוק הסיוע המשפטי, תשל"ב – 1972
-
הנתבע
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ עו"ד רונית סגל

פסק דין

1. המחלוקת בהליך זה היא האם בדין נקבע לתובע חוב ואם החלטת הוועדה לביטול חובות הינה סבירה וצודקת בנסיבות העניין.

2. רקע הדברים:
א. התובע יליד 1947, הגיע לגיל פרישה בסוף שנת 2014.
ב. בטופס תביעה לקצבת זקנה (נ/1), מעסיקו של התובע ציין שהתובע יפסיק לעבוד ביום 1.1.2015. אף התובע חתם על הצהרה דומה בטופס התביעה (סעיף 7 בטופס). בהתאם, בסעיף 8 בטופס, צוין שלתובע לא תהיה הכנסה מעבודה. לגבי אשתו של התובע, צוין כי היא משתכרת ולה הכנסה חודשית של כ – 6,700 ₪.
ג. במכתב שהתובע שלח לנתבע ביום 23.11.14 (נ/2) התובע הצהיר שהחל מיום 1.1.2015 הוא מפסיק את עבודתו.
ד. התובע שלח מכתב נוסף ביום 15.12.14 (נ/3) ואף בו לא הזכיר שבכוונתו להמשיך לעבוד.
ג. במכתב שנשלח לתובע ביום 17.12.14 נרשמו, בין השאר, הדברים הבאים:

"הננו מתכבדים להודיעך כי התביעה לקצבת זקנה אושרה מ – 1/1/2015 ומאחלים לך בריאות ואריכות ימים.
...
לידיעתך,
1. מ – 04/2014 עד 12/2014 אינך זכאי לקצבה, כיון שהכנסותיך עולות על ההכנסה המירבית שנקבעה בחוק.
* ההכנסה מעבודה כשכיר היא בסכום של 15,426 ₪.
* ההכנסה המירבית על פי חוק היא 5,181 ₪.
2. מחודש 01/2015 אינך זכאי לתוספת בעבור בת הזוג עליזה כיוון שהכנסותיה עולות עלה הכנסה המירבית שנקבעה בחוק. אם יהיו שינויים בהכנסות יש לפנות למוסד לביטוח לאומי.

לתשומת לבך,
אם יש חובות לביטוח לאומי, הם ינוכו מסכום הקצבה.
מקבל קצבת זקנה פטור מניכוי דמי ביטוח לאומי ומניכוי ביטוח בריאות מהכנסותיו כשכיר או מהכנסותיו מפנסיה. לצורך הפסקת הניכוי והחזר הכספים שנוכו מהכנסות אלה מיום שאושרה זכאותך לקצבת זקנה, יש לפנות למעביד עם אישור על תשלום קצבת הזקנה.
אם יחולו שינויים בפרטים שנמסרו כגון: הכנסות, מצב משפחתי, יציאה לחו"ל, שינוי כתובת – עליך להודיע על כך למוסד לביטוח לאומי."

ד. אין חולק כי התובע ואשתו עבדו במהלך שנת 2015.

ה. בין הצדדים מחלוקת עובדתית בשאלה אם התובע הודיע לנתבע על המשך עבודתו (ובהתאם - השתכרותו) גם בשנת 2015. על פי גרסת התובע, הוא הציג את תלושי השכר שלו ושל אשתו, ומסר עותק מהם בתיבת שירות בסניף המטפל.

ו. בחלוף 16 חודשים מתחילת תשלום קצבת הזקנה לתובע, הנתבע הודיע לתובע על חוב שנוצר עקב הכנסות מהשתכרות.

ז. הוועדה לביטול חובות שדנה בבקשת התובע לביטול החוב, קבעה שאין מקום לבטל את החוב. נקבע שהחוב נוצר כדין לאחר שהתובע לא דיווח שחזר לעבוד, לבני הזוג הכנסות גבוהות ולא צורפו דפי חשבון המוכיחים מצוקה כלכלית.

על פי פרוטוקול הוועדה לביטול חובות (נ/5), הוועדה שקלה את נסיבות היווצרות החוב, את תרומתו של התובע להיווצרותו (לא דיווח על המשך עבודה), את משך הזמן מפעולת הגביה האחרונה, גובה החוב והכנסות התא המשפחתי וכן עיינה במסמכים שעמדו בפניה.

מנהלת התחום בסניף לא המליצה על ביטול החוב, אלא על הסדר תשלומים בפריסה. גם מנהל הסניף לא המליץ על ביטול החוב.

לאור כל הנתונים שעמדו בפני הוועדה, היא החליטה לדחות את הבקשה.

3. התובע העיד בישיבת ההוכחות. על פי עדותו, למרות המכתבים ששלח והפרטים שציין בטופס התביעה, לפיהם היה אמור להפסיק לעבוד בתחילת שנת 2015, הוא הודיע בטופס שהניח בתיבה בסניף, על כך שהוא ממשיך לעבוד ומהן הכנסותיו והכנסות אשתו.

בהתחשב בכך שהתובע התכתב עם הסניף בכל הנוגע לקבלת קצבת הזקנה ושלח מספר מכתבים בנושא, תמוה בעינינו כיצד דווקא את המסמך המהותי ליצירת החוב, התובע הפקיד בתיבת השירות (לטענתו) ולא שלח, כפי שעשה לגב י שאר המסמ כים. גם העובדה שאין בידי התובע עותק מהמכתב והתלושים שהפקיד בתיבה, לטענתו, מעוררת תמיהה.

4. מכל מקום, מאחר שממכתבי הנתבע אל התובע וגם מהטפסים שהתובע מילא, עולה שסוגיית הכנסות מעבודה צוינה במפורש, אזי העובדה שהתובע לא עדכן בזמן אמת על המשך השתכרותו ובכך תרם ליצירת החוב, אינה יכולה להישקל כנימוק לביטול החוב או הפחתתו. זאת במיוחד כאשר במכתב המאשר את קבלת קצבת הזקנה נרשם במפורש כי בגין סוף שנת 2014 התביעה לא אושרה בשל הכנסות גבוהות ואף צוינו נתוני ההשתכרות של התובע וכן שיעור ההשתכרות שאינו פוגע בקצבה.

5. מכאן נובעת המסקנה כי לא נפלה טעות בקביעת חוב לתובע.

6. אשר להפעלת שיקול הדעת של הוועדה לביטול חובות – גם בנושא זה לא נפל פגם. התובע אישר שלא הציג דפי חשבון בנק, המעידים על מצבו הכלכלי (עמוד 5, שורות 14-27). התובע גם אישר שאין הצדק כלכלי לביטו ל החוב או הפחתתו (עמוד 6, שורות 8-9). לאור הנ סיבות של היווצרות החוב, כמתואר לעיל, אין לקבל את טענת התובע לפיה לא היה מקום לקבוע חוב בגין השתכרותו לאחר ינואר 2015.

מעיון בפרוטוקול הוועדה לביטול חובות עולה כי זו שקלה את כל השיקולים הרלוונטיים ולא נפל פגם בשיקול דעתה, המצדיק התערבותו של בית הדין .

7. סוף דבר - התביעה נדחית.

כמקובל בהליכים מתחום הביטחון הסוציאלי – אין צו להוצאות.

ניתן היום, כ"א תמוז תשע"ח, (04 יולי 2018), בהעדר הצדדים.

מוחמד מנסור
נציג ציבור (עובדים)

דגית ויסמן, שופטת


מעורבים
תובע: שלמה חידו
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: