ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הייפראקטיב הייטק בע"מ נגד לאה קגן :

20 יולי 2018
לפני:
כבוד השופטת אסנת רובוביץ - ברכש

התובעת:
הייפראקטיב הייטק בע"מ

-
הנתבעת:
לאה קגן

החלטה

1. התיק נקבע להוכחות בפני מותב בראשות סגנית הנשיאה חברתי כבוד השופטת רוית צדיק ליום 25.11.19 בשעה 9.00 .

2. הצדדים יגישו את העדויות הראשיות של כל העדים מטעמם, לרבות בעלי הדין, בתצהירים.

3. כל צד יצרף לתצהירים מטעמו תיק מוצגים שיכלול העתקי כל המסמכים שהוא מתכוון להציג בפני בית הדין.
מסמך שלא יוצג במסגרת הגשת תיק המוצגים, לא תותר הגשתו.
תיק המוצגים יומצא לבית הדין ולבעל הדין שכנגד.
המסמכים יסומנו במספר סידורי רץ וקידומת "ת" לתובעת ו- "נ" לנתבעת.

4. העתקי התצהירים ותיק המוצגים יועברו ישירות לצד שכנגד.

5. סדר הגשת התצהירים ותיק המוצגים יהא כדלקמן:
א. התובעת תגיש את תצהירי העדויות הראשיות ואת תיק המוצגים מטעמה לא יאוחר מיום 6.11.18.
עותק יועבר במישרין לצד שכנגד.
ב. משהנתבעת אינה מיוצגת, היא תציג את גרסתה העובדתית לא יאוחר מיום 6.1.19.
עותק יועבר במישרין לצד שכנגד.
ג. לא הוגשו תצהירי התובעת במועד, יהא בית הדין רשאי למחוק את התובענה על הסף לפי תקנה 44(3) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991, לא הוגשו תצהירי הנתבעת במועד, יראה הדבר כאילו אין בדעתוה להביא ראיות.

6. סירב עד לאמת דברי בתצהיר, או שלא עלה בידי אחד הצדדים לבוא עימו בדברים, בעל הדין המעוניין בהזמנת העד יגיש בקשה להזמנת אותו עד ובאותה בקשה יביא את תמצית העדות של העד בכתב וזאת במועד הגשת תצהירי העדויות הראשיות.

7. על הצדדים והמצהירים להתייצב בבית הדין במועד שנקבע להוכחות לשם חקירה שכנגד על תצהיריהם.
חקירה נגדית של עדי התביעה לא תעלה על שעה ורבע.
חקירה נגדית של עדי ההגנה לא תעלה על שעה ורבע.

8. ככל שיוותר זמן ובכפוף לשיקול דעת מותב בית הדין, ישמעו סיכומים בעל פה בתיק זה.
כל צד יסכם עד 10 דקות כ"א ויצרף לבית הדין את כלל האסמכתאות המשפטיות.

9. עותק ידני של תצהירי עדות ראשית מטעם הצדדים, יוגש 14 יום עובר למועד הדיון. על העותקים ירשם "לא לסריקה". על הנספחים להיות מסומנים ומדוגלנים.

10. לא תותרנה הגשת בקשות מקדמיות.

ניתנה היום, ח' אב תשע"ח, (20 יולי 2018), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: הייפראקטיב הייטק בע"מ
נתבע: לאה קגן
שופט :
עורכי דין: