ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין philomena dsouza נגד דוד תמיר :

20 יולי 2018
לפני:
כבוד השופטת אסנת רובוביץ - ברכש

התובעים:

  1. philomena dsouza
  2. ג'זף אננדה

-
הנתבע:
דוד תמיר

החלטה

1. התיק נקבע להוכחות בפני מותב בראשות סגנית הנשיאה חברת כבוד השופטת רוית צדיק ליום 11.11.19 בשעה 11.30.

2. הצדדים יגישו את העדויות הראשיות של כל העדים מטעמם, לרבות בעלי הדין, בתצהירים.

3. כל צד יצרף לתצהירים מטעמו תיק מוצגים שיכלול העתקי כל המסמכים שהוא מתכוון להציג בפני בית הדין.
מסמך שלא יוצג במסגרת הגשת תיק המוצגים, לא תותר הגשתו.
תיק המוצגים יומצא לבית הדין ולבעל הדין שכנגד.
המסמכים יסומנו במספר סידורי רץ וקידומת "ת" לתובעת ו- "נ" לנתבעת.

4. העתקי התצהירים ותיק המוצגים יועברו ישירות לצד שכנגד.

5. סדר הגשת התצהירים ותיק המוצגים יהא כדלקמן:
א. התובעים יגיש ו את תצהירי העדויות הראשיות ואת תיק המוצגים מטעמ ם לא יאוחר מיום 6.11.18 .
עותק יועבר במישרין לצד שכנגד.
ב. הנתבע יגיש את תצהירי העדויות הראשיות ואת תיק המוצגים מטעמו לא יאוחר מיום 6.1.19.
עותק יועבר במישרין לצד שכנגד.
ג. לא הוגשו תצהירי התובע/ת במועד, יהא בית הדין רשאי למחוק את התובענה על הסף לפי תקנה 44(3) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991, לא הוגשו תצהירי הנתבע/ת במועד, יראה הדבר כאילו אין בדעתו/ה להביא ראיות.

6. סירב עד לאמת דברי בתצהיר, או שלא עלה בידי אחד הצדדים לבוא עימו בדברים, בעל הדין המעוניין בהזמנת העד יגיש בקשה להזמנת אותו עד ובאותה בקשה יביא את תמצית העדות של העד בכתב וזאת במועד הגשת תצהירי העדויות הראשיות.

7. על הצדדים והמצהירים להתייצב בבית הדין במועד שנקבע להוכחות לשם חקירה שכנגד על תצהיריהם.
חקירה נגדית של עדי התביעה לא תעלה על שעה וחצי.
חקירה נגדית של עדי ההגנה לא תעלה על שעה וחצי.

8. ככל שיוותר זמן ובכפוף לשיקול דעת מותב בית הדין, ישמעו סיכומים בעל פה בתיק זה.
כל צד יסכם עד 10 דקות כ"א ויצרף לבית הדין את כלל האסמכתאות המשפטיות.

9. עותק ידני של תצהירי עדות ראשית מטעם הצדדים, יוגש 14 יום עובר למועד הדיון. על העותקים ירשם "לא לסריקה". על הנספחים להיות מסומנים ומדוגלנים.

10. לא תותרנה הגשת בקשות מקדמיות.

ניתנה היום, ח' אב תשע"ח, (20 יולי 2018), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: philomena dsouza
נתבע: דוד תמיר
שופט :
עורכי דין: