ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יחקאל שוראשי נגד אופל לוי :

לפני כבוד השופט אריאל צימרמן

התובע:

יחקאל שוראשי
בעצמו

נגד

הנתבעת:

אופל לוי
בעצמה

פסק דין

בין הצדדים מתנהל הליך נוסף. בהליך הנוכחי ודל ההיקף, הנסב על שני צ'קים שהציג התובע לביצוע (האחד לעניין דמי שכירות האחר לנזקים), ואשר בו אין בעלי הדין מיוצגים, ביכרו הם לאחר קבלת הבהרות והסברים מפורטים להסמיכני לפסוק במחלוקת מושא תיק זה על דרך הפשרה וללא נימוקים. זאת בהתאם להוראת סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, ועל יסוד כל החומר שהגישו עד הנה לתיק. הסכמתם האמורה אינה גורעת מטענות נוספות שבפיהם, בפרט בהליך שיזמה הנתבעת או טענות של התובע לנזקים נוספים מעבר לסכום שנתבע כחלק מן הצ'ק שעניינו בנזקים, הכל כמפורט לפרוטוקול מיום 15.7.18.

שמעתי את הצדדים לפניי, שבתי ובחנתי את כתבי הטענות וצרופותיהם, ולאחר כל אלה החלטתי לחייב את הנתבעת לשלם לתובע, במסגרת התיק הנוכחי, סכום סופי וכולל של 7,200 ₪. הסכום ישולם בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית כדין.

ניתן היום, ו' אב תשע"ח, 18 יולי 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יחקאל שוראשי
נתבע: אופל לוי
שופט :
עורכי דין: