ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ע"י ב"כ עו"ד א' קנדינו נגד ע"י ב"כ עו"ד ר' אלון :

לפני
כבוד ה שופט יהודה ליבליין

התובעת
ע"י ב"כ עו"ד א' קנדינו ב
אלינורה מויסייב

נגד

הנתבע
ע"י ב"כ עו"ד ר' אלון

מרדכי ישראל אורליק

החלטה

  1. הצדדים נתנו הסכמתם למינוי מומחה מטעם בית המשפט לצורך בחינת הטענות הנטענות בגדרי תביעה זו.
  2. אני ממנה את מר אירני אלפרד, מרחוב דב פרידמן 16, רמת גן, טלפון 03-XXXX666, כמומחה מטעם בית משפט בתחום שמאות ונזקי רטיבות.

לבקשת הצדדים, הוראות תקנה 130(ג) של תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 לא יחולו.
3. המזכירות תעביר למומחה החלטתי זו, והוא מתבקש להודיע לבית המשפט תוך 10 ימים בדבר הסכמתו לשמש כמומחה בתיק זה והאם קיימת מניעה מצדו לנוכח זהותם של הצדדים או מסיבה אחרת. תוך 10 ימים יודיעו הצדדים אם יש להם התנגדות למינוי המומחה בשל קשריו עם אחד הצדדים. בהעדר הודעה יובן כי לא קיימת מניעה כלשהי מצד הצדדים או המומחה.
4. המומחה יקבל מב"כ הצדדים את כל כתבי הטענות על נספחיהם, יבקר בדירה ברחוב הפלמ"ח 3 באשדוד, הידועה כגוש 2464 חלקה 107, בתיאום עם ב"כ הצדדים, יעבור על פרטי הליקויים ואי ההתאמות הנטענים בכתב התביעה של התובעת ונספחיו בלבד (להלן "הפגמים") ויקבע מהם הפגמים, אם בכלל, המצויים בדירה.
המומחה יבחן אם מקור הפגמים הנטענים בדירת התובעת במסגרת כתב תביעתה הם אכן בדירת הנתבע ויבקר לצורך כך בחלקים נוספים של הבניין, לפי הצורך.
5. המומחה יקבע לגבי כל פגם את עלות תיקונו, אם הוא ניתן לתיקון, בהנחה שהתיקון יבוצע על ידי קבלן סביר שאינו בקשרים מיוחדים עם מי מהצדדים. לגבי פגמים שאינם ניתנים לתיקון או שאין זה כלכלי לתקנם, יקבע המומחה את גובה ירידת הערך כתוצאה מהפגם.
בנוסף, יקבע המומחה את משך הזמן הדרוש לשם ביצוע התיקונים.
המומחה יאפשר לצדדים, לב"כ ואף למומחים מטעמם להיות נוכחים בדירה בעת ביקורו.
5. הצדדים יישאו בשלב זה, כמימון ביניים, בשכרו של המומחה, בסך 5,000 ₪ + מע"מ, בחלקים שווים.
מעיון בתיק הכספי עולה כי הצדדים הפקידו את שכר טרחת המומחה. המזכירות תעביר למומחה את כתב המינוי.
6. המומחה ימציא חוות דעת לתיק בית המשפט ולצדדים במידת האפשר תוך 60 יום ממועד כתב המינוי שיונפק ע"י מזכירות בית המשפט.
בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות הדעת והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.
7. ב"כ התובעת יעקוב אחרי קיום החלטתי במועד, ואם לא יגיש בקשות מתאימות. בין השאר יעביר ב"כ התובע העתק החלטתי למומחה.

המזכירות תודיע לצדדים ותיצור ת"פ ליום 30.9.2018 לקבלת חוות הדעת מטעם המומחה.

ניתנה היום, י' אב תשע"ח, 22 יולי 2018, בהעדר הצדדים.

יהודה ליבליין, שופט


מעורבים
תובע: ע"י ב"כ עו"ד א' קנדינו
נתבע: ע"י ב"כ עו"ד ר' אלון
שופט :
עורכי דין: