ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין י. שוגר ובניו בע"מ נגד חלד אלהוארי :

7
לפני כבוד הרשם דורון יעקבי

המבקשים:
י. שוגר ובניו בע"מ

נגד

המשיבים:
חלד אלהוארי

החלטה

מונחת בפני בקשה לביטול פס"ד אשר ניתן ביום ה- 26.12.17 בהעדר התייצבות המבקש לדיון בהתנגדות .
ביום 28.10.17, הגיש המבקש בלשכת הוצל"פ בתל-אביב התנגדות לביצוע שטרות. המדובר בשני שקים אשר על גביהם ( מאחור) מתנוססת חותמת וחתימה בה המבקש ערב לפירעונם. בתצהירו בבקשת ההתנגדות טוען המבקש כי אין לו קשר לשקים הללו כמו גם למושך ולנמשך, הוא לא חתם מעולם על ערבות על גבי השקים הנ"ל ומדובר בזיוף.
ביום 26.12.17 נקבע דיון בהתנגדות בבית המשפט בתל אביב, ובהעדר התייצבות המבקש נפסק כי ההתנגדות נדחית, ובנוסף חויב המבקש בהוצאות המשיבה בסך 800 ₪.
זימון לדיון נשלח ביום 8.11.17 ע"י המזכירות בדואר רשום לכתובת רמת אשכול 36/61 לוד, הכתובת אותה רשם המבקש ככתובתו בטופס בקשת ההתנגדות.
הארכת מועד:
פסה"ד/החלטה ניתן ביום 26.12. 17 ו הבקשה להארכת מועד לביטול פס"ד הוגשה בתיק ביום 14.5.18 כחמישה וחצי חודשים לאחר הינתן פסה"ד.
מבדיקה בתיק ביהמ"ש עולה כי פסה"ד נשלח ע"י המזכירות ב- 26.12.17 בדאר רשום ובטופס מצוין שלאחר ביקור שלישי הודבק על הדלת בכתובת רמת אשכול 36/61 לוד. זו הכתובת אותה רשם המבקש ככתובתו בטופס בקשת ההתנגדות לביצוע שטר. לטענת המבקש זו הכתובת בה מתגוררת אמו, בעוד המבקש לטענתו מתגורר בכתובת רמת אשכול 81/9 לוד והציג חוזה שכירות המעיד על כך. המבקש ציין על גבי בקשת ההתנגדות את כתובתה של אמו ולא הוצגה אסמכתא לגבי שינוי כתובתו במרשם האוכלוסין, וכמו כן לא טרח לעדכן את כתובתו החדשה בתיק ביהמ"ש, ולכן חזקה כי המסירה בוצעה כדין ולא נפל בה פגם .
המבקש מציין שנודע לו על פסק הדין רק לאחר המועד בו קיבל ייצוג ע"י הסיוע המשפטי וב"כ מהסיוע המשפטי גילה אודות פס"ד שניתן ועידכן את המבקש. זו הסיבה לאיחור בהגשת הבקשה, אולם אין ציון של המועד בו פנה לסיוע המשפטי, כמו גם המועד המדויק בו נודע לו על פסה"ד, ולא הוגשה כל בקשה להארכת מועד.
אני סבור כי אין מדובר בזלזול בהליכי בימ"ש כי אם רשלנות או מחדל הניתנים לריפוי באמצעות תשלום הוצאות.
ביטול מחובת הצדק:
פסה"ד נסמך על זימון לדיון שנשלח ביום 8.11.17 ע"י המזכירות בדואר רשום לכתובת רמת אשכול 36/61 לוד.
בנוסף טוען המבקש כי כתובת המסירה היא כתובת אמו, בעוד הוא עבר לגור ברמת אשכול 81/9 לוד והציג חוזה שכירות המעיד על כך. לטענתו אמו אינה דוברת עברית ולכן גם אם הייתה מקבלת את הזימון, לא הייתה מבינה על מה מדובר וכפי הנראה לא הייתה מוסרת לו את הזימון.
המבקש לא צירף תצהיר אימו המעיד על אי ביצוע המסירה.
הכתובת בה נעשתה המסירה זו הכתובת אותה רשם המבקש ככתובתו בטופס בקשת ההתנגדות לביצוע שטר. לא הוצגה אסמכתא לגבי שינוי כתובתו במרשם האוכלוסין, וכמו כן לא טרח לעדכן את כתובתו החדשה בתיק ביהמ"ש.
לפיכך, לא שוכנעתי כי יש מקום להורות על ביטול ההחלטה/פס"s מחובת הצדק.
ביטול משיקול דעת ביהמ"ש:
באשר לשיקול דעת בימ"ש יש לחלק לשניים : " סיבת המחדל" וסיכויי ההצלחה".
באשר לסיבת המחדל, כאמור, אין מדובר במחדל של הנתבעת.
"סיכויי הצלחה" –
זו השאלה החשובה יותר. המבחן הוא מבחן של " הגנה אפשרית" ולאו דווקא בטוחה. הנטל המוטל על המבקש הוא לשכנע שלכאורה יש לו הגנה אם יוכיח אותה. בימ"ש מפעיל את סמכותו תוך מתן משקל רב לזכות הגישה לערכאות ותוך חתירה לתוצאה מידתית.
לטענת המבקש הנתמכת בתצהירו המצורף לבקשת ההתנגדות לביצוע שטר, אין לו קשר כלשהו לשקים, לא למושך ולא לנמשך, הוא לא חתם מעולם על ערבות על גבי השקים הנ"ל ומדובר בזיוף.
נראה כי המבקש עמד בנטל המוטל עליו עפ"י הפסיקה ופרט טענות הגנה הראויות לברור וליבון עובדתי וראייתי, שאין מקומן במסגרת בקשה לביטול פס"ד כי אם בהליך העיקרי לאחר עיון בראיות ושמיעת עדים.
בימ"ש מפעיל את סמכותו תוך מתן משקל רב לזכות הגישה לערכאות ותוך חתירה לתוצאה מידתית.
לפיכך, הגעתי למסקנה כי יש לבטל את פסה"ד גם משיקול דעת.

סוף דבר:
לאור כל האמור לעיל, אני מורה כי פס"ד יבוטל בכפוף לתשלום הוצאות המשיבה.
לאור מצבו הכלכלי של המבקש וקבלת ייצוג בהתאם לחוק הסיוע המשפטי, אני פוסק הוצאות מידתיות ומינימליות בנסיבות העניין בסך כולל של 750 ₪.

הסך הנ"ל ישולם לידי המשיבה באמצעות ב"כ במשרדו בתוך 30 יום ויהווה תנאי לביטול פסה"ד שאם לא כן יוותר פסה"ד על כנו.

עם ביצוע התשלום יגישו הצדדים לביהמ"ש מועדים מוסכמים לקביעת דיון בהתנגדות בתוך 20 יום.
התיק יקבע לתז"פ.

ניתנה היום, ז' אב תשע"ח, 19 יולי 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: י. שוגר ובניו בע"מ
נתבע: חלד אלהוארי
שופט :
עורכי דין: