ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מניב מראענה נגד ש. שלמה בע"מ :


בפני
כבוד ה רשם בכיר אדי לכנר

מבקש

מניב מראענה

נגד

משיבה
ש. שלמה (ניהול ציים) בע"מ

החלטה

בפני בקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה בתאריך 16/03/2018 כנגד המבקש, לאחר שלא הגיש כתב הגנה במועד.

רקע עובדתי וטענות הצדדים:
לטענת המשיבה, בתאריך 31/10/2016 עת הוסע רכבה בנתיבו, סטה לעברו רכב המבקש, פגע בו וגרם לו לנזקים.
לטענת המשיבה, סך נזקיה הסתכמו ב- 14,578 ₪.
לטענת המבקש, האחריות לתאונה רובצת על המשיבה מאחר שרכבה הוא שנצמד לרכב המבקש.
כמו כן, לטענת המבקש, מדובר על חוות דעת שמאית " מנופחת" ומוגזמת.

המשיבה מתנגדת לביטול פסק הדין. לטענתה, כתב התביעה נמסר לאחיו של המבקש, אחמד, המתגורר עימו באותה הכתובת והוא חתם על אישור המסירה.

דיון והכרעה:
על פי תקנה 201 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 :
"ניתנה החלטה על פי צד אחד או שניתנה באין כתבי טענות מצד שני, והגיש בעל הדין שנגדו ניתנה ההחלטה בקשת ביטול תוך שלושים ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה, רשאי בית המשפט או הרשם שנתן את ההחלטה - לבטלה, בתנאים שייראו לו בדבר הוצאות או בעניינים אחרים, ורשאי הוא, לפי הצורך, לעכב את ההוצאה לפועל או לבטלה; החלטה שמטבעה אינה יכולה להיות מבוטלת לגבי אותו בעל דין בלבד, מותר לבטלה גם לגבי שאר בעלי הדין, כולם או מקצתם".
הדיון בבקשה לביטול החלטה שניתנה על פי צד אחד על בית המשפט לבחון האם מדובר ב"ביטול מחובת הצדק" או שמא מדובר ב"ביטול על פי שיקול דעת".

ביטול מחובת הצדק – מתקיימת כאשר לא היה רשאי בית המשפט להחליט מלכתחילה בהעדרו של המבקש, במקרים בהם קיים פגם בהחלטה.
המבקש קיבל את כתב התביעה, כמו כן, לטענת ב"כ המבקש בשל מעבר משרד, נמנעה ממנו האפשרות להגיש כתב הגנה במועד.
לאור האמור, אין מדובר על ביטול פסק דין מחובת הצדק.

ביטול על פי שיקול דעת של בית המשפט – לבית המשפט סמכות לבטל פסק דין על פי שיקול דעתו מכוח תקנה זו בדרך של בחינה של שני מבחנים:
סיבת מחדלו של המבקש להתייצב או להתגונן – כפי שפורט לעיל, המבקש קיבל כתב תביעה אך לא השיב מאחר שהיה מדובר בזמן שבו עבר משרד וככל הנראה הדבר " נפל בין הכיסאות".
סיכויי הצלחה כי הגנתו תתקבל – לטענת המבקש, האחריות בתאונה רובצת על המשיבה מאחר שרכבה הוא שנצמד לרכב המבקש.

סוף דבר:
לאור האמור, הנני קובע כי פסק הדין יבוטל בכפוף לתשלום הוצאות המשיבה בסך 1,800 ₪ על ידי המבקש .
התשלום יבוצע בתוך 30 ימים מהיום. אי תשלום ההוצאות בתוך 30 ימים, יותיר את פסק הדין על כנו.

ניתנה היום, ה' אב תשע"ח, 17 יולי 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מניב מראענה
נתבע: ש. שלמה בע"מ
שופט :
עורכי דין: