ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יצחק שמעוני נגד סנטרל פלוס בע"מ :

בפני
כבוד ה שופט רפי ארניה

התובע

יצחק שמעוני

נגד

הנתבעת
סנטרל פלוס בע"מ

החלטה

בהמשך לפרוטוקול הדיון מיום 16.5.18, הנני קובע כדלקמן:
הצדדים יגישו את עדויותיהם הראשיות בתצהירים. לתצהירים יצורפו כל המסמכים אשר בדעת בעלי הדין להסתמך עליהם, לרבות חוות דעת מומחים, כקבוע בתקנות סדר הדין האזרחי.
מסמך שלא יוגש בהתאם לאמור לעיל, לא ניתן יהיה להגישו במועד מאוחר יותר.
תצהירי התביעה יוגשו עד ליום 15.9.18, תצהירי ההגנה יוגשו עד ליום 15. 11.18.
כל התצהירים יומצאו במסירה אישית לב"כ הצד שכנגד, תוך 48 שעות מיום הגשת למזכירות בית המשפט.
מובהר בזאת, כי אין בעצם הכללת עובדה או נספח בתצהיר בכדי להכשיר ראיה שאינה קבילה לפי דיני הראיות, או להוות הרחבת חזית. במידה ולצד תהיינה הסתייגויות בהקשר זה לגבי תצהירי משנהו, תחול הוראת סעיף 3 להלן.
כל תצהיר יוגש למזכירות ביהמ"ש בשני עותקים, האחד לסריקה ( או כשהוא סרוק) והשני בעותק קשיח, כרוך, מדוגל ומחוצץ אשר יתוייק בתיק הנייר.

בד בבד עם הגשת תצהירי העדות הראשית, ימציא כל אחד מהצדדים לתיק בית המשפט הזמנה מנומקת לזימון עדים שמסיבה כלשהי לא ניתן לקבל מהם תצהיר.

כל בקשה שבכוונת מי מהצדדים להגיש, לרבות הסתייגויות ככל שתהיינה באשר לאמור בתצהירים או לנספחיהם, תוגש עד ליום 1. 12.18.

נקבע לקדם משפט ליום 30.12.18 שעה 9:00.
ניתנה היום, ד' אב תשע"ח, 16 יולי 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יצחק שמעוני
נתבע: סנטרל פלוס בע"מ
שופט :
עורכי דין: