ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אופיר כרמל מלונאות בע"מ נגד נופש ופנאי :

בפני
כבוד ה שופטת סיגלית גץ-אופיר

תובעים

אופיר כרמל מלונאות בע"מ

נגד

נתבעים

  1. נופש ופנאי - שלמה אפל בע"מ
  2. לואיס סרגיו סלומון

החלטה

עם קבלת התנגדות עוברת התובענה לדיון בסדר דין מהיר לפי תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון מס' 5) תשס"א - 2001.
לאור זאת ניתנות ההוראות כדלקמן:
1. הצדדים יגישו הדדית תצהירי עדות ראשית של עדיהם תוך 45 יום מהיום, כאמור בתקנה 214 ט לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984.
כמו כן יגישו הצדדים תצהירי עדות ראשית של בעלי הדין בתוך פרק הזמן הנקוב לעיל.

2. אם הנתבע מסתפק בתצהיר שהוגש מטעמו בהתנגדות, עליו להודיע זאת לבית המשפט ולצד שכנגד במועד בו נקבע כי עליו להגיש תצהירי עדות ראשית. עד שאינו בשליטת צד ולא הסכים ליתן תצהיר גם לאחר בקשת עוה"ד שהומצאה לו בכתב בדואר רשום, יומצאו פרטיו ותמצית עדותו הצפויה, בתוך המועד להגשת תצהיריו.

ככל שלתצהירים יצורפו למעלה משני נספחים, יש להגיש במועד הגשת התצהירים לתיק הנייר בבית המשפט, עותר כרוך ומסומן ב"דגלונים" המאפשר התמצאות יעילה בנספחי התצהיר

א. לתצהירי העדים יצורף תיק מסמכים אשר בדעת הצדדים להפכם למוצגים בתיק, וכל חוות דעת של מומחה בעניינים שאינם עניין שברפואה, שבכוונת מי מהצדדים להסתמך עליה להוכחת טענותיו.

ב. אם מבקש בעל דין לזמן למועד שמיעת ההוכחות עדים נוספים שאינם בשליטתו, ידאג לצרף לתצהיריו את רשימת העדים, תוכן עדותם וכן יפרט מדוע לא ניתן להגיש תצהיר מטעמם.
כל בקשה להזמנת עדים תוגש במועד שנקבע להגשת התצהירים והעתקה יומצא ישירות לצד שכנגד.
עדים לגביהם לא יקוימו תנאים אלו, עדותם לא תשמע אלא אם אשתכנע כי נסיבות מיוחדות מנעו קיומם.

ג. שום דבר מהאמור בתצהירי הצדדים לא יחרוג מגדר העובדות שהמצהירים יכולים להעיד עליהן מידיעתם האישית, ולתצהירים יצורפו אך ורק מסמכים אשר ניתן היה להגישם באמצעות המצהירים אילו היו מוסרים עדותם בעל פה במהלך המשפט.

ד. כל אחד מבעלי הדין ימציא העתק מתצהירי עדיו ומתיק המסמכים ישירות לבעל הדין האחר.

ה. צד הסבור שבתצהירי הצד שכנגד נכללו הצהרות או שצורפו להם מסמכים, בניגוד לדיני הראיות, יהיה רשאי להגיש התנגדויותיו בכתב בתוך 14 יום מקבלת תצהירי משנהו.
לא תשמע התנגדות בפתח ישיבת ההוכחות!

ז. לא יוגשו ראיות התובע במועד – תמחק התביעה. לא יוגשו ראיות הנתבעים במועד – תינתן מלוא המשמעות הקבועה בתקנה 168(ב) לתקנות סד"א.

3. ימי הפגרה יבואו במניין הימים לצורך החלטה זו.

4. התיק נקבע לעיון ליום 2.10.2018.

מורה על זימון הצדדים לישיבת קדם משפט ליום 29.1.2019 שעה 11:00.

ניתנה היום, ג' אב תשע"ח, 15 יולי 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אופיר כרמל מלונאות בע"מ
נתבע: נופש ופנאי
שופט :
עורכי דין: