ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הבטמו מוצה נגד מנשורי תובלה בע"מ חברות :

15 יולי 2018

לפני:

כבוד השופט דניאל גולדברג
נציג ציבור (עובדים) מר משה אגל טל
נציג ציבור (מעסיקים) גב' מרים קפלן
התובע
הבטמו מוצה ת.ז. XXXXXX963
ע"י ב"כ: עו"ד מורן חיון
-
הנתבעת
מנשורי תובלה בע"מ חברות 512428913
ע"י ב"כ: עו"ד ראם סיקרון

פסק דין

בדיון שהתקיים ביום 1.7.18 הודיעו ב"כ הצדדים כדלקמן:
"הגענו להסכמה כי לסילוק סופי ומוחלט של כלל המחלוקות בין הצדדים ביחס לתקופת עבודתו של התובע ו/או נסיבות סיום עבודתו, יסכימו הצדדים, מבלי שיש בכך כדי להוות הסכמה של צד כלשהו ביחס לטענות משנהו, להסמיך את בית הדין ליתן פסק דין בתיק זה על דרך הפשרה ובהתאם לסעיף 79א' לחוק בתי המשפט, בכפוף למפורט להלן:

  1. סכום פסיקתו של בית הדין לא יפחת מסך 22,000 ולא יעלה על סך של 33,000 ₪.
  2. בנוסף לסכום פסיקתו של בית הדין כאמור לעיל, יתווסף שכ"ט עו"ד בתוספת מע"מ כדין בהתאם לשיקול דעתו של בית הדין אשר ישולם ע"י הנתבעת לב"כ התובע כנגד חשבונית מס כדין.
  3. הסכומים הנקובים לעיל הינם בנוסף ומעבר לסכומים שהופרשו עבור התובע ע"י הנתבעת במהלך תקופת עבודתו לקרן הפנסיה (גמל ופיצויים).
  4. מוסכם על הצדדים כי לנוכח אי הודאות מי מהצדדים בטענות משנהו, הסכום שייפסק יוגדר כפיצויים מוגדלים.
  5. הנתבעת מתחייבת להעביר לב"כ התובע תוך 14 יום מיום פסק הדין מכתב שחרור קופות (גמל ופיציים), בין אם עשתה כן ובין אם לאו, וכן טופס 161 מתוקן, חתום כדין, בו יפורט המענק המשולם כסכימת סכום הפיצויים ששולם קודם לתחילת ההליכים, הסכום שייפסק על ידי בית הדין וכן היתרה הקיימת בקרן.

הנתבעת מצהירה ומתחייבת כי הכספים שהופרשו על ידה לקופת הפנסיה עודם בקופה, ולא בוצעו בה כל שינויים מטעמה לאחר סיום יחסי עובד ומעסיק".
בית הדין נותן תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים.
לאחר שבית הדין עיין במכלול החומר שבתיק, בית הדין מחייב את הנתבעת, בהתאם לסעיף 1 להסכמות ביניהם, לשלם לתובע סך 30,000 ₪.
בהתאם לסעיף 2 להסכמות בין הצדדים, בית הדין מחייב את הנתבעת לשלם לב"כ התובע שכ"ט עו"ד בסך 4,500 ₪ בצירוף מע"מ כדין, כנגד חשבונית מס כדין.

ניתן היום, ג' אב תשע"ח, (15 יולי 2018), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

"ההחלטה נחתמה בידי נציגי הציבור ועותק נמצא בתיק בבית הדין. לצדדים מופץ עותק בחתימה אלקטרונית של השופט לבדו".

נציג ציבור

נציג ציבור

דניאל גולדברג, שופט


מעורבים
תובע: הבטמו מוצה
נתבע: מנשורי תובלה בע"מ חברות
שופט :
עורכי דין: