ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בייס פייל בע"מ נגד אודי עמיר הובלות ומנופים בע"מ :


לפני
כבוד השופט הבכיר אליהו בכר

תובעת

בייס פייל בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד יחיאל כץ ואח'

נגד

נתבעות

  1. אודי עמיר הובלות ומנופים בע"מ
  2. הפניקס חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד ספי כהן ואח'

החלטה

לפני בקשת הנתבעות להורות לתובעת להשלים גילוי ועיון במסמכים ספציפיים בהתאם לתקנות 113 ו-116 לתקנות סדר הדין האזרחי, ה תשמ"ד – 1984 (להלן: " התקנות").
לאחר עיון בכלל טענות הצדדים, הריני מורה כדלקמן:
אשר למסמך ח' (אישור מהיצרן על ביטול אחריות). משאין מחלוקת על רלוונטיות המסמך, אין די בהפניה להסכם. התובעת תבהיר בתצהיר ערוך כדין האם קיים המסמך כאמור בידה, ואם קיים, תעבירו לעיון הנתבעות.
אשר למסמכים י"ג ו-י"ח (פירוט אופן החישוב על ידי המומחה ואסמכתאות להוצאות החזר מימון). אין מחלוקת על רלוונטיות המסמכים, והתובעת הפנתה לחוות דעתו של המומחה מטעמה. על התובעת להעביר לעיון הנתבע ות את כלל המסמכים שעמדו לעיון המומחה, והתובעת תבהיר בתצהיר ערוך כדין כי אכן כך נעשה.
אשר לדוחות כספיים, מאזנים, שומות וכיו"ב. בנסיבות דנן, על אף שכבר נקבע כי ככלל נתונים כספיים של חברה פרטית הם סוד מסחרי, אין די בטענתה הכללית של התובעת בדבר סוד מסחרי.
בענייננו, התובעת היא יוזמת ההליך ובהקשר זה יש טעם רב לטענה שאינה רשאית לסרב לגילוי המסמכים, במיוחד במקרה דנן כשאין מדובר בצדדים מתחרים. יצוין, כי בנוסף לנזקים ישירים בסך של כ-500,000 ש"ח, התובעת תובעת סך של כ-2.4 מיליון ₪ בגין נזקים תוצאתיים, ובכלל זה אובדן רווחים והוצאות תקורה. מכאן, התנהלותה הכספית של התובעת רלוונטית לתובענה, מה גם שאינה טוענת כי המסמכים אינם רלוונטיים או מהם הנזקים שיגרמו לה כתוצאה מהגילוי . זאת ועוד, חיסיון סודות מסחריים הוא חיסיון יחסי, וניתן להסירו אם הצורך בעשיית צדק גובר. במקרה דנן מצאתי כי אינטרס גילוי האמת גובר ועל התובעת לגלות את המסמכים המבוקשים , בכפוף לכך שהנתבעת תגיש לבית המשפט התחייבות לעשות שימוש במסמכים אלו לצרכי ההליך דנן בלבד בתוך 7 ימים מהיום. ( לסקירה בדבר גילוי נתונים כלכליים של תובעת שהינה חברה פרטית, ר' רע"א 7515/16 לוזון נ' ברקוביץ ( 5.12.2016)).
לא מצאתי בנסיבות להורות על עיון במסמכים על ידי בית המשפט קודם להכרעה לפי תקנה 119 לתקנות, משהדבר לא התבקש על ידי מי מהצדדים.
סוף דבר
הבקשה מתקבלת.
התובעת תפעל כמפורט לעיל בתוך 45 ימים מהיום. בתוך מועד זה תימסר הודעה לבימ"ש כמפורט בפרוטוקול מיום 9.4.2018. ימי הפגרה במניין.
הוצאות הבקשה ידונו במסגרת פסק הדין.

ניתנה היום, ד' אב תשע"ח, 16 יולי 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בייס פייל בע"מ
נתבע: אודי עמיר הובלות ומנופים בע"מ
שופט :
עורכי דין: