ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ביטוח חקלאי נגד יורוסלס פצ'רסקי :

לפני כבוד השופט נצר סמארה

תובעים

  1. ביטוח חקלאי – אגודה שיתופית מרכזית בע"מ
  2. שרון ביטון

ע"י ב"כ עוה"ד נעה הכט

נגד

נתבעים

  1. יורוסלס פצ'רסקי
  2. איילון חברה לפיתוח בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד איתי שכטר

פסק דין

1. לפניי תביעת שיבוב והפסדים, בסדר דין מהיר, בגין תגמולי ביטוח ששילמה התובעת למבוטחה הוא התובע 2, ובגין ההפסדים שנגרמו לאחרון בעקבות הפעלת הכיסוי הביטוחי כתוצאה של נזקי רכוש על רקע תאונת דרכים.

תאונת הדרכים ארעה ביום 12.04.2016, בין כלי רכב, מ"ר 53-757-69 שבעת התאונה היה מבוטח על ידי התובעת 1 בביטוח נזקי רכוש ובבעלות התובע 2 (להלן: "רכב התובעים") לבין כלי רכב, מ"ר 52-559-60 שבעת התאונה היה בבעלות הנתבע 1, ומבוטח על ידי הנתבעת 2 בביטוח אחריות לנזקי צד ג' (להלן: "רכב הנתבעים") (ולהלן: "התאונה").

2. התובעים טוענים כי בעת שרכבם חנה כדין בחניה ברחוב רמב"ם בבת-ים, כשהוא אינו מאויש, הדרדר עליו רכב הנתבעים וגרם לו לנזקים. הנזקים הוערכו על ידי שמאי רכב והתובעת 1 נשאה בגובה הנזק ובהוצאות נוספות ועתה היא תובעת שיבוב של הכספים ששולמו על ידי מאת הנתבעים. כמו כן, תובע התובע 2 את הפסדיו בגין הפעלת הכיסוי הביטוחי על פי פוליסת הביטוח.

מנגד טוענים הנתבעים כי הנזקים הנטענים שנגרמו לרכב התובעים אינו קשור לתאונה, אינם מתיישבים עם נתונים הרכבים וכי רכב התובעים ניזוק בתאונה אחרת. כמו כן, מכחישים הנתבעים את היקף הנזק.

למעשה, המחלוקת בין הצדדים היא הן לעניין עצם מעורבותו של רכב הנתבעים בתאונה והן לעניין היקף הנזק.

3. נערכה לפניי ישיבת הוכחות שבה הוצגו ראיות הצדדים, ובכלל זה טופס ההודעה על התאונה (ת/1), תמונות הנזק לרכב התובעים (ת/2), מפרט פוליסת הביטוח לרכב הנתבעים (נ/1), הודעת דחייה מאת הנתבעת 2 (נ/2), תמונות נזק של רכב אחר שנטען כי הוא זה שהיה מעורב בתאונה עם רכב התובעים (נ/3), תמונת חזיתו של רכב הנתבעים (נ/4).

כמו כן, העידו התובע 2, עדת ראייה לתאונה, ומי שעשה שימוש ברכב הנתבעים במועד התאונה.

4. עתה נותר לדון ולהכריע בתובענה.

5. על סמך מכלול החומר המונח לפניי, לאור התרשמותי הבלתי אמצעית מהעדים במהלך חקירתם בבית המשפט, בשים לב להגיון שבקרות התאונה ונסיבות התרחשותה ומוקדי הנזק ברכבים, ותוך שאני לוקח בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים ולאחר ששקלתי את כל השיקולים הרלוונטיים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל במלואה.

הגם שהצדדים הסמיכוני לפסוק על דרך הפשרה וללא נימוקים, מצאתי ליתן הנמקה תמציתית לביסוס מסקנתי.

5.1. אני מקבל את גרסתו של התובע 2, שהייתה אינטואיטיבית, קוהרנטית, הקרינה אמינות ונתמכה בידי עדת הראייה מטעמו, ואף נתמכה בידי גרסתו של מי שעשה שימוש ברכב הנתבעים במועד התאונה.

5.2. התובע 2 העיד כי החנה את רכבו ולאחר מספר שעות כשהגיע אל רכבו גילה כי רכב הנתבעים דבוק עם חזיתו לחזית רכב התובעים, כך שהסיק כי רכב הנתבעים הדרדר על רכב התובעים.

אני מאמין לתובע כי החל לברר למי שייך רכב הנתבעים ולבסוף הגיע לבעלים של רכב הנתבעים, על ידי שכן, יצר עמו קשר טלפוני דיווח לו על אשר ארע והבעלים של רכב הנתבעים אף פקסס אל התובע 2 את פרטי הביטוח.

5.3. סבורני כי היות ובעל רכב הנתבעים היו מספר פוליסות רכב הרי שבטעות העביר אל התובע 2 פרטי ביטוח אחר (עמ' 2, שורות 24-22 ועמ' 5, שורות 6-3 לפרוטוקול). אולם, לאחר מכן הטעות תוקנה ונשלחה אל התובע 2 את פרטי הביטוח הנכונים (עמ' 4, שורות 28-23 לפרוטוקול).

משכך, אני דוחה את טענת הנתבעים, לפיה רכב התובעים ניזוק על ידי רכב אחר.

5.4. אני גם מקבל את גרסתו של התובע 2, לפיה מאחר שהוא ביקש להזיז את רכבו, אולם לאור הדרדרותו של רכב הנתבעים והשיפוע בכביש צריך היה להניח אבנים בקדמת גלגליו הקדמיים של רכב הנתבעים כדי למנוע את הדרדרות רכב הנתבעים עם הזזת רכב התובעים (עמ' 2, שורות 9-8 לפרוטוקול). יש לציין כי אף מי שהשתמש ברכב הנתבעת במועד התאונה העיד כי כאשר הגיע לרכבו גילה את האבנים המוצמדות לגלגליו הקדמיים של רכב הנתבעים (עמ' 4, שורות 19-15 לפרוטוקול).

5.5. מי שעשה שימוש ברכב הנתבעים במועד התאונה לא יכול היה לשלול בכל דרך כי רכב הנתבעים הדרדר על רכב התובעים.

5.6. משכך, עלה בידי התובעים לעמוד בנטל ההוכחה המוטל על שכמם.

5.7. באשר למחלוקת בעניין הנזק הנטען, אומר כי הנזק שנגרם לרכב התובעים כפי שנמצא על ידי שמאי רכב מטעם התובעים מתיישב עם נסיבות התאונה כפי שתוארו על ידי עדי התובעים.

5.8. באשר למחלוקת בעניין היקף הנזק הנטען, הרי שמאחר שהנזק נתמך בחוות דעת שמאי ובאסמכתאות המתאימות, ומאחר שהצד שכנגד לא הגיש שומה נגדית, שככלל באמצעותה ניתן היה לסתור את גובה הנזק, ואף לא ביקש לחקור את שמאי התובעים על חוות דעתו, הרי שסכום התביעה, בדין יסודו.

לפיכך, התביעה מתקבלת במלואה.

6. הנתבעים, באמצעות הנתבעת 2, ישלמו לתובעים את הסכומים הבאים:

6.1. סכום התביעה, בסך של 5,114 ₪, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד התאונה ועד למועד התשלום המלא בפועל.

6.2. הוצאות משפט (ובכלל זה אגרת בית המשפט כפי ששולמה ושכ"ט עו"ד) בסך של 3,000 ₪.

6.3. שכר העדים כפי שנפסק בדיון.

הסכומים הכוללים ישולמו תוך 30 יום.

7. הנתבעת 2 תישא בשכר העד מטעמה כפי שנפסק בדיון.

8. המזכירות תמציא את פסק הדין לבאי כוח הצדדים בדואר רשום ותסגור את התיק.

ניתן היום, ג' אב תשע"ח, 15 יולי 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ביטוח חקלאי
נתבע: יורוסלס פצ'רסקי
שופט :
עורכי דין: