ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד לורנה וויט :

בפני
כבוד ה שופטת אסתר טפטה–גרדי

מאשימה

מדינת ישראל

נגד

נאשם
לורנה וויט

באמצעות עו"ד בוריס קוסנוביץ

החלטה

1. הונחה לפני בקשה, מטעם ב"כ הנאשמת, לשינוי מועד דיון הקבוע ליום 17.7.18.
הטעם לבקשה, כפי שצוין בה - "הח"מ ושותפו שוהים בחו"ל עד תום הפגרה".
כן צוין כי הצורך בשינוי מועד הדיון נודע לב"כ הנאשם ביום 12.7.18 בלבד .
בהתאם לנוהל הקיים, לפיו, היה על ב"כ הנאשמת לפרט האם נדחו בעבר דיונים ומספר הדיונים שנדחו, נתונים אלה לא פורטו.

2. לאחר שעיינתי בבקשה, אני קובעת כי דין הבקשה להידחות מהטעמים הבאים:
א. כתב אישום בתיק זה הוגש ביום 2.6.16.
מאז ועד היום הוגשו שלל בקשות לדחיית מועד דיון, מטעם הסנגור, מטעמים שונים.
ביום 9.6.16 ביקש הסנגור דחייה על מנת לבוא בדברים עם ראש לשכת התביעות והדיון נדחה.
ביום 7.7.16 טען הסנגור כי בכוונתו לעתור בבקשה לביטול כתב האישום. הדיון נקבע להקראה נוספת. טרם הדיון הוגשה בקשה מטעם ב"כ הנאש מת לדחיית הדיון מה טעם שהסנגור ושותפו "מקיימים שהות עבודה בארה"ב אשר שובצה לאחרונה מתאריך 1.9.16 ועד לתאריך 25.9.16". כמו כן, צוין כי הדחייה נדרשת לצורך מיצוי הליכים מול המאשימה. בית המשפט נעתר לבקשה והדיון נדחה.
לפני הדיון הוגשה בקשה נוספת מטעם הסנגור, בטענה כי " מדובר בתיק מסובך יחסית ובשל כך פנה בכתב למאשימה בו העלה טענות לגבי גורלו ואופן ניהולו של התיק" וכי הדחייה מתבקשת לצורך "המשך ניהול המגעים עם המאשימה בטרם המענה לאישום".
כבוד השופט א' קאופמן ציין כי לא ברור מדוע מוגשת הבקשה ברגע האחרון וכי התנהלות כזו משבשת את סדרי העבודה בבית המשפט ומונעת אפשרות לקבוע דיון בתיק אחר, ולפנים משורת הדין דחה את הדיון.
לפני הדיון שנקבע, הוגשה בקשת דחייה נוספת, בנימוק שהועברה בקשה לביטול כתב אישום ולאחר מכן נשלחה בקשה למדור תביעות לתשובה סופית אשר תשפיע על גורלו של המשך התיק , הסנגור לא קיבל תשובה עד היום והדחייה נדרשת על מנת לקבל תשובה סופית. כבוד השופט קאופמן דחה את הדיון וציין כי זו "דחיה אחרונה בהחלט של התשובה לכתב האישום".

ביום 7.2.17 התקיים דיון לפני, כתב האישום הוקרא לנאשמת והנאשמת כפרה בו. נקבע תזכורת במעמד הצדדים וצוין כי לא תתאפשר דחיה נוספת.

ביום 21.5..17 הציג הסנגור בפני בית המשפט תאריכי פגישות הקבועים לו עם התביעה, כולל תיק זה וביקש דחיה למיצוי הליכים והתיק נדחה.
טרם הדיון שנקבע הוגשה בקשת דחייה נוספת בנימוק ש" אחרי שיחה עם הנאשמת התברר שהיא מאושפזת במרכז טיפול רוחני להתמכרויות לצורך גמילה מסמים מה שימנע מהנאשמת להתייצב בפני בית המשפט לדיון הקבוע" . צוין כי הסנגור בשלבים מתקדמים עם המאשימה לצורך גיבוש הסדר טיעון. בהחלטה מיום 19.10.17 הוריתי כי לא ניתן לדחות את מועד הדיון ומדובר בתיק שקיבל די והותר דחיות.
הסנגור הגיש בקשה נוספת לדחיית הדיון, בה חזר על טענותיו וציין כי מדובר בעבירה חמורה, אשר המאשימה מבקשת להשית בגינה מאסר בפועל, ולכן מנוע הוא מניהול התיק ללא נוכחות הנאשמת, אשר נמצאת בטיפול במוסד סגור לגמילה מסמים. בנסיבות, הוריתי על דחיית הדיון.

בדיון ביום 29.1.18 ציין ב"כ הנאשמת כי תוגש כפירה מפורטת תוך 10 ימים וכי הנאשמת מאושפזת במוסד לגמילה מסמים ואין באפשרותו ליצור עמה כל קשר וכי לאחר שיברר מועד שחרורה של הנאשמת מהמוסד הסגור, יודיע לבית המשפט. התיק נקבע לתזכורת במעמד הצדדים.

ביום 6.3.18 טען הסנגור כי ניסה ליצור קשר עם הנאשמת אך היא אינה עונה לטלפון והוא אינו יודע איך ליצור עמה קשר וביקש כי זו תזומן במסירה אישית. התיק נדחה להקראה נוספת ליום 17.7.18. צוין כי ככל שהנאשמת לא תתייצב לדיון לא יהיה מנוס מלהוציא נגדה צו הבאה וכי במקביל על הסנגור לפעול למיצוי מו"מ עם המאשימה.
הסנגור הגיש בקשת דחייה נוספת, טרם הדיון שנקבע, לפיה, הוא ושותפו נמצאים בחו"ל במועד, בנסיעה לא מתוכננת, אשר לא ניתנת לביטול או דחייה, ועל כן מתבקשת דחייה קצרה. ביום 16.4.18 דחיתי הבקשה נוכח העובדה שהתיק נדחה מספר פעמים.
כעת הונחה בפני בקשה נוספת לדחייה מהטעם שהסנגור ושותפו שוהים בחו"ל עד תום הפגרה.

3. לאחר עיון בשלל בקשות הדחיה שהוגשו בתיק זה, לא מצאתי מקום לקבל הבקשה.
בית המשפט מבקש לפעול ביעילות וללא סחבת.
בהתאם לקבוע בנוהל נשיא בית המשפט העליון, כבוד השופט (בדימוס) אשר גרוניס, לעניין שינוי מועדי דיון, מיום 18.5.14: "הכלל הוא כי דיונים יש לקיים במועדם. שינוי מועד דיון, ובפרט דחייה של מועד דיון, הם החריג לכלל. לפיכך, קבלת בקשה לשינוי מועד דיון תישמר למקרים מיוחדים בלבד."
כן צוין בנוהל כי "בכל החלטה בבקשה לשינוי מועד דיון יבחן בית המשפט את מספר הבקשות הקודמות שהוגשו בתיק ואת משך הזמן בו תלוי ועומד התיק. ככל שתקופה זו ממושכת יותר, ייטה בית המשפט להמעיט בהיעתרות לבקשות לשינוי מועד הדיון".
עוד בהתאם לנוהל, בכל בקשה לשינוי מועד דיון שביסודה נסיבות אישיות של בעל דין או בא-כוחו, יבחן בית המשפט האם ניתן היה להיערך מראש, ואם ניתן היה למצוא פתרון סביר שיאפשר קיום הדיון במלואו או בחלקו. כך למשל, על ידי מילוי מקומו של בא-כוחו של בעל דין על ידי עורך דין אחר.

בתיק דנן הגיש הסנגור שלל בקשות לדחיית מועד דיון, מטעמים שונים, כמבואר לעיל. בנסיבות אלה, ייטה בית המשפט להמעיט בהיעתרות לבקשות מסוג זה.
יתירה מכך, בקשתו, מיום 16.4.18, לדחיית מועד הדיון שנקבע ל יום 17.7.18, נדחתה עוד באותו היום , כ – 3 חודשים ! טרם מועד הדיון . חרף האמור, הסנגור הגיש כעת בקש ה נוספת, בה מצוינים טעמים דומים - שהות בחו"ל.

התנהלות זו אינה עולה בקנה אחד עם נוהל נשיא בית המשפט העליון, בעניין שינוי מועדי דיון, אשר נועד למנוע בזבוז משאבי זמן של בית המשפט, לקצר את משך חיי התיק בבית המשפט ולייעל הטיפול בו.
בנסיבות המפורטות איני מוצאת מקום לדחות את מועד הדיון.

הסנגור ידאג לנוכחות עורך דין מטעמו למועד הדיון הקבוע ליום 17.7.18.

הבקשה לדחיית מועד דיון נדחית אפוא.

המזכירות תשלח העתק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, ג' אב תשע"ח, 15 יולי 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: לורנה וויט
שופט :
עורכי דין: