ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שירביט חברה לביטוח בע"מ נגד אמיר מנחם :

לפני כבוד השופט נצר סמארה

תא"מ 5566-06-17

תובעת

שירביט חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד גנון

נגד

נתבעים

  1. אמיר מנחם
  2. ביטוח ישיר – איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד רוקר

3. דואר ישראל
4. מגדל חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד פולק

תא"מ 42970-08-17

תובעת

ביטוח ישיר – איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד רוקר

נגד
נתבעים

  1. אייל שמריהו
  2. מגדל חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד פולק

פסק דין

1. לפניי שתי תביעות שיבוב, בסדר דין מהיר, שאוחדו: הראשונה, תא"מ 5566-06-17 (להלן: "התביעה הראשונה"), והשנייה, תא"מ 42970-08-17 (להלן: "התביעה השנייה"). עניינן של שתי התביעות הוא בגין תגמולי ביטוח ששילמו המבטחות למבוטחיהם בעקבות נזקי רכוש על רקע תאונת דרכים.

תאונת הדרכים אירעה ביום 18.05.2016 בין כלי רכב, מ"ר 51-592-69 שבעת התאונה היה מבוטח על ידי התובעת בתביעה הראשונה והיה הרכב הראשון בשיירת הרכבים המעורבים בתאונה (להלן: "רכב שירביט"), לבין כלי רכב, מ"ר 31-437-68 שבעת התאונה היה נהוג בידי הנתבע 1 בתביעה הראשונה ומבוטח על ידי הנתבעת 2 בתביעה הראשונה והתובעת בתביעה השנייה והיה הרכב השני בשיירת הרכבים המעורבים בתאונה (להלן: "רכב ביטוח ישיר"), לבין כלי רכב, מ"ר 31-437-68, שבעת התאונה היה בבעלות הנתבעת 3 בתביעה הראשונה מבוטח על ידי הנתבעת 4 בתביעה הראשונה היא הנתבעת 2 בתביעה השנייה ונהוג בידי הנתבע 1 בתביעה השנייה, והיה הרכב השלישי והאחרון מבין שיירת הרכבים המעורבים בתאונה (להלן: "רכב מגדל") (להלן: "התאונה" ).

למעשה, מדובר ב"תאונת שרשרת" שהיו מעורבים בה שלושה כלי רכב, כאמור לעיל.

2. המחלוקת בין הצדדים היא בשאלת האחריות לקרות התאונה, ובשאלת היקף הנזק שנגרם לתובעות בשתי התביעות.

3. נערכה לפניי ישיבת הוכחות שבה הוצגו ראיות הצדדים, והעידו נהגי הרכבים המעורבים בתאונה.

4. עוד בפתח ישיבת ההוכחות הגיעו הצדדים להסדר, לפיו הסמיכו הם את בית המשפט לפסוק בתביעה ובסכסוך על דרך הפשרה, ועל פי שיקול דעת בית המשפט, ללא הנמקה וללא גבולות, וזאת בהתאם לסמכות הנתונה לבית המשפט על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, ולאחר שהובהר לצדדים כי עילות הערעור על פסק דין זה מצומצמות ביותר, באופן שקיים קושי משמעותי לערער עליו, וכי בית המשפט יכול לקבל את התביעה במלואה, לדחותה או לקבלה חלקית.

5. על יסוד כל החומר המונח לפניי, ולאור התרשמותי הבלתי אמצעית מהעדים במהלך חקירתם בבית המשפט, בשים לב להגיון שבקרות התאונה ונסיבות התרחשותה ומוקדי הנזק ברכבים, תוך שאני לוקח בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים, ולאחר ששקלתי את כל השיקולים הרלוונטיים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעות להתקבל, באופן שנהג רכב מגדל יישא במלוא האחריות לקרות התאונה.

הגם שהצדדים הסמיכוני לפסוק על דרך הפשרה וללא נימוקים, מצאתי לתת הנמקה תמציתית בלבד, כדלקמן:

5.1. אני מקבל את גרסתו של נהג רכב שירביט בקשר עם אופן קרות התאונה, לפיו לאחר שרכבו עצר, רכב ביטוח ישיר נעצר אחריו מבלי לפגוע בו אלא שאז הגיח רכב מגדל מאחורי רכב ביטוח ישיר, פגע בו מאחור והדפו לעבר רכב שירביט. גרסה זו הייתה מהימנה עליי מאחר שנהג רכב שירביט הסביר כי הבחין ברכב ביטוח ישיר עוצר אחריו מבלי לפגוע בו. בהקשר זה, אבהיר כי אין לנהג רכב שירביט כל אינטרס לייחס האחריות לקרות התאונה דווקא לנהג רכב מגדל.

אציין כי גם נהג רכב ביטוח ישיר תיאר כי עצר את רכבו בעקבות עצירתו של רכב שירביט ולאחר מכן הגיח רכב מגדל פגע בו מאחור והדפו לעבר רכב שירביט.

משכך, אני מוצא את גרסתו של נהג רכב שירביט אותנטית, ודוחה את גרסתו של נהג רכב מגדל, לפיה 'נכנס לתאונה קיימת' בין רכב ביטוח ישיר לרכב שירביט.

5.2. מכאן, נלמדת אחריותו של נהג רכב מגדל לקרות התאונה, אשר לא שמר מרווח מרכב ביטוח ישיר, לא היה ער למתרחש לפניו, נהג במהירות בלתי תואמת לתנאי הדרך, וגרם ברשלנותו לקרות התאונה.

5.3. אני ער לכך שנהג רכב שירביט עצר את רכבו בכביש במטרה לבצע פניית פרסה במקום שנאסר לכלי רכב לבצע פניית פרסה. יחד עם זאת, עצירתו של רכב שירביט בכביש לא גרמה לתאונה כי אם חוסר זהירותו של נהג רכב מגדל אשר לא נתן דעתו למתרחש מולו, לא שמר מרווח מרכב ביטוח ישיר הנוסע לפניו או שהסיע את רכבו במהירות בלתי תואמת את תנאי הכביש היא שגרמה לתאונה.

אציין כי אם הייתי מגיע למסקנה כי רכב ביטוח ישיר פגע בחלקו האחורי של רכב שירביט עוד קודם לפגיעת רכב מגדל ברכב ביטוח ישיר אז הייתי יכול לקבוע כי ישנה זיקה ישירה בין עצירתו של רכב שירביט לשם ביצוע פניית פרסה לתאונה. ברם, מקום שרכב ביטוח ישיר הספיק לעצור בעקבות עצירתו של רכב שירביט, הרי שלעצירתו של רכב שירביט אין כל תרומה לקרות התאונה, אשר ארעה כל כולה בשל רשלנותו של נהג רכב מגדל.

5.4. באשר למחלוקת בעניין היקף הנזק הנטען בשתי התביעות, הרי שמאחר שהנזקים נתמכים בחוות דעת שמאים ובאסמכתאות המתאימות, ומאחר שהצדדים שכנגד לא הגישו שומה נגדית, שככלל באמצעותה ניתן היה לסתור את שיעור הנזק, ואף לא ביקשו לחקור את שמאי הצד שכנגד על חוות דעתו, הרי שסכומי התביעות בדין יסודם.

התביעה הראשונה

6. הנתבעות 3 ו-4, באמצעות הנתבעת 4, תשלמנה לתובעת את הסכומים הבאים:

6.1. סכום התביעה, בסך של 4,536 ₪, בתוספת אגרת בית המשפט כפי ששולמה ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד למועד התשלום המלא בפועל.

6.2. שכ"ט עו"ד בסך של 1,500 ₪.

6.3. שכר העד כפי שנפסק בדיון.

התביעה השנייה

7. הנתבעים, באמצעות הנתבעת 2, ישלמו לתובעת את הסכומים הבאים:

7.1. סכום התביעה, בסך של 7,338 ₪, בתוספת אגרת בית המשפט כפי ששולמה ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד למועד התשלום המלא בפועל.

7.2. שכ"ט עו"ד בסך של 1,500 ₪.

7.3. שכר העד כפי שנפסק בדיון.

8. הסכומים הכוללים המנויים בסעיפים 6 ו- 7 לעיל ישולמו תוך 30 יום.

9. הנתבעת 4 בתביעה הראשונה והנתבעת 2 בתביעה השנייה תישא בשכר העד מטעמה, כפי שנפסק בדיון.

10. הואיל והצדדים הקדימו להסמיך את בית המשפט לפסוק על דרך הפשרה ניתן בזה פטור מתשלום המחצית השנייה של אגרת בית המשפט לגבי שתי התביעות, וככל שזו שולמה היא תושב למשלם.

11. המזכירות תמציא את פסק הדין לבאי כוח הצדדים בדואר רשום ותסגור את שני התיקים שבכותרת.

ניתן היום, כ"ה תמוז תשע"ח, 08 יולי 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שירביט חברה לביטוח בע"מ
נתבע: אמיר מנחם
שופט :
עורכי דין: