ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הפניקס חברה לביטוח בע"מ נגד רוטמן שמריהו :

המבקשת/הנתבעת:
הפניקס חברה לביטוח בע"מ

נגד

המשיב/התובע:
רוטמן שמריהו

החלטה

רקע וטענות הצדדים

בפני תביעה עפ"י פוליסת ביטוח תאונות אישיות. התובע, יליד 1953, היה מבוטח אצל הנתבעת בפוליסה הנ"ל ולטענתו ביום 15.12.14, נפגע בתאונת עבודה שאף הוכרה ע"י המל"ל שהעניקה לו נכות בשיעור 72%. התובע הגיש חו"ד מאת פרופ' דב שמעון התומך באמור בסעיף 8 לכתב התביעה ומשכך האירוע מתאים לקבלת תגמולים עפ"י הפוליסה אשר מוערכים בשיעור של 263,000 ₪.
בהחלטתי מיום 03.07.17 אפשרתי להגנה הגשת חו"ד נגדית תוך 60 יום. בהעדר תגובה מצד ההגנה לאחר המועד שקבעתי ראיתי לנכון להורות על הגשת תחשיבי נזק לצדדים. כעת בפניי בקשה מצד הנתבעת להתיר לה להגיש חו"ד מטעמה.

ב"כ הנתבעת המלומד, טוען כי על אף מאמצים, הצדדים לא הגיעו להסדר ואין מנוס מלהכריע בסכסוך לגופו של עניין , ומבקש כי ביהמ"ש יתיר לו להגיש חו"ד נגדית מטעמו על אף הזמן שחלף בכדי להגיע לחקר האמת . ב"כ התובע המלומד, טוען כי הנתבעת מהתלת בתובע וגורמת לסחבת מיותרת בתיק. ב"כ התובע מציין כי רק לאחר 9 חודשים נזכרה הנתבעת להודיע לביהמ"ש כי היא מתנצלת על העיכוב, בזבזה את זמנו של התובע שמצבו הרפואי רע. ב"כ התובע מוסיף כי במידה וביהמ"ש יקבל את בקשת הנתבעת, יש לפסוק הוצאות בגין השחתת זמנו של התובע לריק. בתגובת הנתבעת לתובע, טענה ב"כ הנתבעת כי במידה וביהמ"ש לא ייעתר לבקשתה, תיפגע זכותה המהותית להגנה, ויש לאפשר לה את יומה ביהמ"ש.

דיון והכרעה

בבסיס דיוננו עומדות תקנות 127 ו-128 לתקנות, אשר קובעת כדלקמן:

"127. רצה בעל דין להוכיח ענין שברפואה לביסוס טענה מטענותיו, יצרף לכתב טענותיו תעודת רופא או חוות דעת של מומחה, לפי העניין, שנערכה לפי סעיף 24 לפקודת הראיות [ נוסח חדש], תשל"א-1971 (להלן – חוות דעת); אולם רשאי בית המשפט או הרשם לפטור בעל דין מצירוף חוות דעת מטעמים מיוחדים שיירשמו.

128. (א) הגיש בעל דין חוות דעת בעניין שברפואה, רשאי בעל דין אחר לשלוח לו, תוך שלושים ימים מהיום שהומצאה לו חוות הדעת, דרישה בכתב להעמיד את נושא חוות הדעת לבדיקה בידי רופא או מומחה רפואי מטעמו, ובלבד שהודיע לבעל הדין שהגיש את חוות הדעת שימציא לו, לפי דרישתו, העתק חוות דעת של הרופא או המומחה הרפואי מטעמו תוך זמן סביר לאחר הבדיקה.

(ב) רצה בעל דין לחלוק על טענת בעל דינו, יגיש לבית המשפט, תוך ששים ימים מהיום שהומצאה לו חוות הדעת, או תוך זמן ארוך יותר שקבע בית המשפט או הרשם, חוות דעת מטעמו, במספר עתקים כמספר עתקי כתב טענותיו; אולם רשאי בית המשפט או הרשם לפטור בעל דין מהגשת חוות דעת מטעמים מיוחדים שיירשמו".

תקנה 128( ב) מורה כי ככל שברצונו של בעל דין לחלוק על טענותיו של הצד שכנגד, עליו להגיש חוות דעת מטעמו בתוך שישים ימים. הנתבעת לא עמדה בהגשת חו"ד מטעמה בזמן. חו"ד מטעם התביעה הוגשה ביום 26.07.17 ותגובת הנתבעת להגשת חו"ד נגדית הוגשה כ -9 חודשים לאחר מכן, זמן לא סביר לכל הדעות. למרות כל זאת כדי לא לפגוע בזכותה להגנה של הנתבעת איעתר לבקשתה להגשת חו"ד נגדית אך ב כדי לאזן בין הזכויות הדיוניות של הצדדים הנתבעת תישא בהוצאות בסך 1,800 ₪ ללא קשר לתוצאות המשפט עקב העיכוב הבלתי סביר בבקשתה, בזבוז זמן שיפוטי יקר וגרימת סחבת לתובע.

הנני קובע את התיק לק"מ מסכם ליום 8/10/018 שעה 8:40 .

המזכירות תמציא החלטה זו בדואר רשום לצדדים.

ניתנה היום, כ"ה תמוז תשע"ח, 08 יולי 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
נתבע: רוטמן שמריהו
שופט :
עורכי דין: