ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יוסי מיכאלי נגד איתן ספיר :


בפני
כבוד ה שופטת הלית סילש

מבקש

יוסי מיכאלי

נגד
משיבים

  1. איתן ספיר
  2. גבי ספיר (פורמלי)

החלטה

1. לפני בקשת התובע להורות על גילוי מסמכי בנק של הנתבע 1 ביחס לתקופה שבין פברואר 2012 ועד ליוני 2013.

הנתבע 1 התנגד אלא עד כמה שהבקשה תואמת החלטות קודמות של בית המשפט לעניין היקף גילוי המסמכים.

2. בתי המשפט נדרשים מעת לעת לבקשות לגילוי מסמכים מאוחר, לעיתים אף בשלב שלאחר מתן פסק הדין, ולרבות על דרך של מתן צווים המופנים לצדדים שלישיים.
עיון בפסיקתו של כבוד בית המשפט העליון מלמד כי ההחלטה האם להתיר או לחייב בגילוי מסמכים בשלב מתקדם של ההליך (ולאחר שההליכים המקדמיים הסתיימו), נעשית תוך מתן הדעת למכלול של שיקולים לרבות המועד בו הוגשה הבקשה, היכולת להידרש למסמכים והראיות קודם לכן, המאמצים שנעשו על מנת לקבל את המסמכים, השלב בו מצוי ההליך, חשיבות המסמך/ראייה להכרעה בהליך , יכולתו של בית המשפט לאזן בין האינטרסים של הצדדים על דרך של פסיקת הוצאות וכיוצא באלו.

3. משנתתי דעתי לכלל טענות הצדדים איני מוצאת להורות לנתבע 1 להוסיף ולהמציא את המסמכים וזאת מהטעמים אשר יפורטו להלן:

- היה זה התובע אשר עתר במסגרת בקשה 27 (מיום 12.12.2016 ) לגילוי מסמכי הבנק ביחס לתקופה שבין: מאי 2012 למרץ 2013. מצאתי להיעתר לבקשתו זו (במגבלות הנקובות בהחלטה).
דהיינו, הגילוי בוצע בהתאם לתקופה אשר ננקבה על ידי התובע.
- היה זה התובע אשר טען במסגרת תצהיר העדות הראשית כי ההתעניינות הראשונה ברכישת הנכס נשוא הדיון הייתה באפריל 2012, והסכם הנאמנות נחתם ביום 3.5.2012 (הוא המועד הראשון ביחס אליה התבקשה בקשת גילוי המסמכים מהבנק). לעניין זה ראה סעיפים 5 ו - 10 לתצהיר התובע.

הנתונים הללו, הנוגעים למועדי ההתקשרות בין הצדדים, לא השתנו, ככל והדבר מתייחס לגרסתו של התובע.

- בניגוד לטענות התובע, העד - מר לוי , לא טען במסגרת חקירתו הנגדית כי החובות כלפי הצדדים השלישיים אותם הוא מייצג נוצרו עוד בשנים 2012-2013 .
עיון בפרוטוקול הדיון מיום 6.5.2018 מלמד כי לשיטתו החובות החלו להיווצר בשנת 2014, דהיינו לאחר האירועים הלכאוריים נשוא התביעה.
לעניין זה ראה לדוגמא עמוד 279 שורות 20-22 לפרוטוקול הדיון.

4. בהינתן אלו, לא ניתן להסיק כי נתגלעו ראיות חדשות או כי התרחש אירוע אשר מכוחו יש להסיק כי חל שינוי מהותי ה מצדיקים, בשלב כה מתקדם של ההליך, ולאחר 12 דיונים, לפתוח מחדש את הליכי גילוי המסמכים, על דרך של מתן צווים לבנקים , המתייחסים למספר חודשי פעילות נוספים.

לא למיותר לציין כי מתן צווי גילוי כאמור , יחייב לצדו מתן אפשרות לחקירה/התמודדות מצד כל בעלי הדין עם אותן ראיות, על כל המשמעות שיש לכך לעניין אפשרות קידומו של ההליך המשפטי.

כל זאת, שעה שנוכח הטענות הכלליות אשר הועלו מצד התובע בעניין זה (לרבות לעניין מצבו הכלכלי של המשיב), יקשה עלי לראות בנתוני הבנקים בגין החודשים הנוספים משום "הגביע הקדוש" של המידע לצורך ההכרעה בתיק זה.

5. משנתתי דעתי לכל אלו אני מורה על דחיית הבקשה.

המזכירות תמציא העתק החלטתי זו לצדדים
ניתנה היום, כ"ו תמוז תשע"ח, 09 יולי 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יוסי מיכאלי
נתבע: איתן ספיר
שופט :
עורכי דין: