ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יעל רקח נגד אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ :

בפני
כבוד ה שופטת אדנקו סבחת- חיימוביץ

התובעים

1.יעל רקח
2.יוסף רקח

נגד

הנתבעת

אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ

פסק דין

האם זכאים התובעים לפיצוי מעת הנתבעת בנסיבות בהן נגרם עיכוב בטיסה למשך 7:25 שעות שלאחריהן בוטלה הטיסה מפאת כניסת השבת?

העובדות שאינן שנויות במחלוקת
התובעים גילו, כי טיסתם מתעכבת עקב תקלה במטוס. העיכוב נמשך על פני 7:25 שעות.

לאחר שתוקנה התקלה הודיעה הנתבעת שמועד נחיתת המטוס ביעד, דרום אפריקה, הוא לאחר כניסת השבת, ונוכח העובדה שנאסר על הנתבעת לטוס במהלך השבת בוטלה הטיסה.

התובעים היו אמורים להגיע ליעדם ביום שישי בשעה 20:00 אך הגיעו בשעה 10:00 ביום למחרת, לאחר שעלו על הטיסה החלופית.

התובעים רכשו מושבים מועדפים באמצעות נקודות אצל הנתבעת ולאחר ביטול הטיסה נקודות אלה הושבו להם.

התובעים שדרגו את הטיסה החלופית, על שני מקטעיה, כאשר במקטע הראשון שילמו סך של 100 דולר לשניהם ובמקטע השני שילמו עבור כל אחד מהם סך של 299 יורו.

הנתבעת פיצתה את התובעים בסך של 150 דולר עבור התשלום למלון ללילה אחד בו לא שהו בשל העיכוב בטיסה.

הנתבעת לא פיצתה את התובעים בעלויות שהיו כרוכות בשדרוגים שביצעו התובעים במושבים בטיסות החלופיות.

גדר המחלוקת
בין הצדדים מחלוקת בשאלה האם זכאים התובעים לפיצוי בשל כך שטיסתם התעכבה למשך 7:25 שעות ולאחר מכן הסתבר, כי הפעלת הטיסה תביא את הנתבעת לנחות ביעד לאחר כניסת השבת ומשום כך בוטלה הטיסה והתובעים עלו טיסה חלופית.

התובעים עותרים לפצותם הן בשל ביטול הטיסה והן בשל הנזקים שנגרמו להם כשנאלצו לשלם בטיסה החלופית בגין שדרוג מושבים.

דיון והכרעה
לאחר שנתתי דעתי לטענות הצדדים וראיותיהם, אני סבורה שדין התביעה להידחות.

התובעים עתרו לפצותם הן בשל הנזקים הישירים שנבעו מעלויות שידרוג המושב בטיסה החלופית, התשלום ללילה במלון אליו הגיעו רק ביום המחרת ובשל עוגמת נפש כתוצאה מכך שהפסידו חלק מהטיול.

הנתבעת מנגד טענה, כי אכן בשל תקלה המטוס לא היה תקין, לאחר 7:25 תוקנה התקלה אך אז לא ניתן היה להוציא את הטיסה מן הטעם שמועד הנחיתה ביעד הוא לאחר כניסת השבת ונוכח הוראות החוק התובעים אינם זכאית לפיצוי הנובע מביטול טיסה בשל כך.

סעיף 1 לחוק שירותי תעופה ( פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), תשע"ב-2012 (להלן: החוק") קובע באלו מקרים יראו טיסה כטיסה שבוטלה:
"טיסה שבוטלה" – כל אחת מאלה, ואולם לא יראו שינוי במספר הטיסה כשלעצמו כטיסה שבוטלה:
(1) טיסה שלא התקיימה;
(2) טיסה שהמריאה באיחור של שמונה שעות לפחות מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה או באיחור שנקבע לפי סעיף 6( ח)".

סעיף 6 שכותרתו " טיסה שבוטלה" קובע כך:
"(א) נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה לטיסה שבוטלה, יהיה זכאי לקבל ממפעיל טיסה או מהמארגן הטבות אלה:
(1) שירותי סיוע;
(2) השבת תמורה או כרטיס טיסה חלופי, לפי בחירת הנוסע;
(3) פיצוי כספי כאמור בתוספת הראשונה.
...
(ה) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן ( ג), נוסע שטיסתו בוטלה לא יהיה זכאי לפיצוי כספי כאמור בתוספת הראשונה, אם מפעיל הטיסה או המארגן הוכיח כי התקיים אחד מאלה:
(1) הטיסה בוטלה בשל נסיבות מיוחדות שלא היו בשליטתו, וגם אם היה עושה כל אשר ביכולתו – לא היה יכול למנוע את ביטולה בשל אותן נסיבות;
(2) הטיסה בוטלה בשל שביתה או השבתה מוגנות;
(3) הטיסה בוטלה כדי להימנע מחילול שבת או חג".

מצאתי סתירות מהותית בין עדויות התובעים ונתתי אמון בעדותה של התובעת שהייתה קוהרנטית, ברורה ולא מעצימה.

ראשית, התובע מסר, כי לא היו נציגים של הנתבעת במקום ולא היה ל מי לפנות, זאת בניגוד לדברי הנתבעת אשר מסרה כי עם היוודע התקלה במטוס, הגיע צוות של הנתבעת ושוחח עם הנוסעים, ואף התובע ניגש לשוחח עם הצוות.

שנית, בעוד התובע טען, כי נכפה על התובעים לעלות על הטיסה החלופית, הרי שהתובעת העידה, כי הנתבעת הציעה להם טיסה ביום ראשון, אך הם אלה שהציעו את הטיסה החלופית שלקחו. יתירה מכך, העידה התובעת, כי הנתבעת בתחילה סירבה אך בהמשך התרצתה ואפשרה להם לקחת את הטיסה החלופית.

שלישית, בעוד התובע העיד, כי בשל החלפת הטיסה הם לא פגשו במדריך הטיול בשדה התעופה ביעד ולכן לא עלה בידם לפגוש בו עד ליום ראשון בצהריים, כך שהפסידו יומיים מהטיול, התובעת טענה, כי המדריך אסף אותם משדה התעופה והביא אותם למלון ובהמשך הם בחרו לנוח והחלו בטיול יום למחרת.
בנסיבות אלה, איני מקבלת הטענה, כי נגרם לתובעים הפסד של יומיים מהטיול. אין חולק שהם נדרשו למנוחה לאחר טיסה ארוכה ולכל היותר ניתן לומר שנגרם לה הפסד של יום טיול אחד, הוא היום בו הגיעו ליעד. לא הוצגה בפניי תכנית הטיול, כך שלא ברור מהו ההפסד שנגרם לתובעים.

נציג הנתבעת אישר את דברי התובעת כי מבחינתה התובעים היו מיועדים לעלות על טיסה שיוצאת ביום ראשון, אך הנתבעת נעתרה לבקשתם ואפשרה להם לעלות על הטיסה החלופית עוד באותו היום. עוד ציין כי אין טיסה ישירה לדרום אפריקה ואכן התובעים הגיעו ליעד בשתי טיסות. העד הוסיף, כי הנקודות ששילמו התובעים עבור שדרוג המושבים בטיסה אצל הנתבעת, היו בסך 450 שהם שווי ערך ל- 450 דולר ואלה הוחזרו לתובעים. לשאלת בית המשפט העד מסר כי ההצעה לפצות את התובעים בסך של 200 דולר עומדת בעינה ככל שהתביעה תדחה וזאת לפנים משורת הדין.
הנתבעת הוכיחה, באמצעות נ/4, כי הנחיתה ביעד נופלת לתוך גדרי השבת והתובעים לא חלקו על כך. בנסיבות אלה, עלה בידי הנתבעת להוכיח, כי התובעים אינם זכאים לפיצוי בשל ביטול הטיסה עקב כניסת השבת.

בת"ק 8037-08-14 פז נ' אל-על נתיבי אויר לישראל בע"מ (23.10.15) נדחתה תביעה דומה בה הייתה אל-על מנועה מקיום הטיסה בשים לב לכך שלאחר זמן העיכוב הטיסה לא יכלה לצאת בשל השבת, התביעה נדחתה לאור ההגנה מכוח סעיף 6( ה)(3) לחוק.

כך נקבע גם בת"ק 24938-12-16 צמח ואח' נ' אל-על נתיבי אויר לישראל בע"מ (30.9.17), טיסה שבוטלה בשל כך שנחיתה ביעד תהא בשבת מעמידה הגנה לנתבעת מפני פסיקת פיצוי בשל ביטול הטיסה.

עלה בידי הנתבעת להוכיח שעומדת לה ההגנה הקבועה בסעיף 6( ה)(3) ועל כן לא מצאתי לקבוע, האם עומדת לה גם ההגנה שבסעיף 6( ה)(1). משכך אין זכאים התובעים לפיצוי בגין ביטול הטיסה.

סעיף 3 ( א)(3) קובע את סוגי ההטבות להם זכאים התובעים בעת ביטול טיסה, "כרטיס טיסה חלופי ליעד הסופי של הנוסע, בתנאים הדומים ככל האפשר לתנאי כרטיס הטיסה המקורי שהונפק לו ובמועד המוקדם ביותר שניתן, או במועד מאוחר יותר בתיאום עם הנוסע, ובכפוף לקיומם של מקומות פנויים בטיסה".

בעניינם של התובעים שבפניי ניתנו מושבים דומים תוך השבת הנקודות ששילמו, בסך 450, שהם שווי כסף ל- 450 דולר, כך שבפועל ביחד עם ההצעה של הנתבעת לפצותם בסך של 200 דולר נוספים בנוסף על 150 דולר ששולמו, התובעים קיבלו פיצוי עבור מלוא נזקם. כל פיצוי מעבר לכך היה מביא את התובעים לפיצוי ביתר, אף שכאמור לא עלה בידם להוכיח את תביעתם.
מכל מקום חובתה של הנתבעת היא לספק טיסה בתנאים דומים, ובמקרה שבפניי לא הוכיחו התובעים, כי הם זכאים לכרטיס טיסה הכולל שדרוג במושבים. במאמר מוסגר יצוין, כי התובעים הם שהציעו את הטיסה החלופית והיה באפשרותם לטוס עם הנתבעת ביום ראשון בתנאים הכוללים שדרוג המושבים.

בכתב התביעה לא העלו התובעים טענות לגבי שירותי סיוע כהגדרתם בסעיף 3( א)(1). רק בעדותו בפני העלה התובע טענות לגבי העדר שירות ומענה מצד הנתבעת, גרסתה שנסתרה על ידי התובעת שסיפרה, כי היו במקום נציגי הנתבעת בשני דלפקים ונתנו מענה ולא העלתה כל טענות לגבי טיב השירות שניתן.

מכל אלה, אני מוצאת לדחות טענות התובע, כי לא ניתנו שירותי סיוע על ידי הנתבעת כנדרש בחוק.
התובע טען שהתקלה בגינה התעכבה הטיסה אינה תקלה אלא רשלנות של הנתבעת, מדובר בהרחבת חזית, טענה שלא עלתה מכתב התביעה וממילא לא נתמכה בבדל של ראיה, כאשר גם התובע הבהיר, כי לצורך הוכחתה יש להידרש לבירור עבודתי שלא נעשה על ידו עד כה, ולכן לא מצאתי לדון בה.

נציג הנתבעת מסר לשאלת בית המשפט, כי הפיצוי בסך 200 דולר לכל תובע שהוצע לתובעים יעמוד בעינו לפנים משורת הדין אף אם תידחה תביעת התובעים.

לאור כל האמור לעיל, אני מורה על דחיית התביעה. בשים לב להסכמת הנתבעת לפצות את התובעים בסכום של 200 דולר עבור כל אחד מהם, והסכמת נציג הנתבעת כי ההצעה עומדת בעינה, אני קובעת כי הנתבעת תשלם לתובעים את הסכום המוצע, 200 דולר לתובע, וזאת בתוך 30 ימים ממועד קבלת פסק הדין.

בנסיבות אלה אין צו להוצאות.

ניתן להגיש בקשת רשות ערעור בתוך 15 ימים לבית המשפט המחוזי מרכז - לוד.

המזכירות תשלח עותק פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, כ"ו תמוז תשע"ח, 09 יולי 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יעל רקח
נתבע: אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ
שופט :
עורכי דין: