ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שובל מערכות ניהול משפטיות בע"מ נגד אורי ישראל קידר :

לפני כבוד השופטת הבכירה דורית קוברסקי

התובעים/נתבעים שכנגד:

  1. שובל מערכות ניהול משפטיות בע"מ
  2. ניו קפיטל מערכות פיננסיות בע"מ
  3. נס שובל

ע"י עו"ד שרגא

נגד

הנתבעים/תובעים שכנגד:

  1. אורי ישראל קידר
  2. עומרי כבירי
  3. גיל נבו
  4. כבירי - נבו - קידר עורכי דין

ע"י עו"ד סלע

פסק דין

רקע עובדתי
1. התובעים 1 ו-2, שובל מערכות ניהול משפטיות בע"מ וחב' ניו קפיטל מערכות פיננסיות בע"מ (להלן: "החברות"), ניהלו מערכות לשירותי גביית חובות עבור חובות של צדדים שלישיים כלפי התובעים (להלן: " תיקי שובל") ועבור חובות של צדדים שלישיים כלפי לקוחותיהם של התובעים (להלן: "תיקי הלקוחות", וביחד: "תיקי הגבייה"). התובע 3, נס שובל
(להלן: "שובל"), הוא בעלים ומנהל בחברות (להלן: " התובעים").

2. בשנת 2004, בעקבות הליך משפטי שננקט כנגד התובעים, הועברה הפעילות העסקית שלהם בתיקי הגבייה לנתבעים, עורכי דין במקצועם (להלן: " הנתבעים"). בהתאם לכך ביום 11.2.2001 נחתם בין התובעים לנתבעים הסכם ותוספות לו להעברת הטיפול בתיקי הגבייה למשרדם (נספחים א-ד לתצהיר שובל).

3. בין הצדדים התגלעה מחלוקת באשר ליישום ההסכם: לשיטת התובעים, הנתבעים התנערו מחובתם למסור דיווח שוטף בדבר התקבולים שגבו בתיקי הגבייה, עיכבו תשלומים וניהלו את התיקים באופן רשלני. מנגד, הנתבעים טענו שהתובעים הוליכו אותם שולל בהציגם מצגי שווא ביחס לתיקי הגבייה. כך או כך, שני הצדדים ביקשו לסיים את הקשר ביניהם ולאחר שניהלו מו"מ חתמו ביום 12.3.2006 על חוזה המסדיר את אופן ההיפרדות (להלן: "החוזה", נספח ו לתצהיר שובל).

4. יישום החוזה גרר מחלוקות קשות, ובהתאם לאמור בסעיף 7.5, הצדדים פנו לרו"ח של שניהם באותה עת, יהודה מזרחי (להלן: "מזרחי"), כדי שיכריע בהתחשבנות הכספית שביניהם. מזרחי נפגש ככל הנראה עם הצדדים ואף ערך מסמך כלשהו, אלא שמסמך כזה לא הוצג לצדדים. מכתבים אודות ההתחשבנות הוחלפו בין הצדדים בין יולי 2006 לפברואר 2007 (נספחים יב-כב לתצהיר שובל), ובמרץ 2007 הצדדים אף הסכימו לנסות לפתור את המחלוקת ביניהם באמצעות מגשר עו"ד ארי גולן (סע' 15 1 לתצהיר עו"ד אורי קידר,
להלן: "קידר"). לרוע המזל, הגישור לא צלח.

5. במאי 2007 הגישו הנתבעים תביעה לתשלום שכ"ט כנגד שובל. ובמסגרת תביעה זו הצדדים הגיעו במרץ 2008 לפשרה שקיבלה תוקף של פסק דין, לפיה שובל ישלם לנתבעים 180,250 ₪ (נספחים יז-יח לתצהיר קידר).

טענות הצדדים
6. על פי האמור בתביעה (המתוקנת), הנתבעים הפרו באופן יסודי את החוזה כאשר נמנעו מלמסור דיווחים שוטפים בדבר התקבולים שהתקבלו בתיקי הגבייה; לא מסרו לתובעים מידע עדכני ומפורט של כל לקוח המבקש להעביר תיקיו לידי עו"ד אחר ; ולא מסרו מידע ודיווחים שוטפים ומלאים לרבות גישה לחשבונות הבנק ביחס למצב הטיפול בתיקי הגבייה. על פי ההתחשבנות שערך מזרחי, חובם של הנתבעים כלפיהם נכון ליום 22.7.2012 עמד על 313,405 ₪ (סעיף 39 לתביעה). ואולם, מאחר שהנתבעים אינם משתפים פעולה ולא מוסרים את דפי החשבון כפי התחייבותם על פי החוזה, עתרו התובעים גם לצו למתן חשבונות ביחס לכספים שהתקבלו בין 1.1.2006 ועד 22.7.2012, ולצרכי אגרה העמידו את התביעה על סך 2
מיליון ₪ (סע' 43 -42 לתביעה) .

7. הנתבעים טענו שהתביעה הוגשה בש יהוי קיצוני, חוסר תום לב וכי מצבם הורע באופן משמעותי במובן זה שאין לצפות מהם להמציא נתונים וחשבונות מורכבים לגבי אלפי תיקים בהם טיפלו לפני כ-7 שנים. רוב רובם של התיקים הועברו לטיפולם של עורכי דין אחרים וכך גם התקבולים ביחס לתיקים אלה. בכל מקרה התובעים אינם זקוקים לנתון כלשהו מהנתבעים היות שהיתה להם גישה לכל תיקי הגבייה בזמן אמת.

8. הנתבעים גם הגישו תביעה שכנגד לפיה בשל התנהלותם הרשלנית של התובעים באופן העברת התיקים נאלצו להשקיע כ -800 שעות עבודה השוות ל-311,680 ₪ (לפי 100 דולר שעה ושער יציג נכון ליום 31.12.2006). בטיפול בפניות לקוחות וחייבים, בדיקת נתונים במערכת הוצל"פ, ומתן הסברים שהייצוג הועבר לעורכי דין אחרים. בנוסף לכך, הנתבעים זכאים לפיצוי בסך 353,235 ₪ בשל 5 פרסומים פוגעניים בשמם הטוב. לצרכי אגרה העמידו הנתבעים את תביעתם הנגדית על סך כולל של 500,000 ₪.

9. בכתב ההגנה לתביעה שכנגד התובעים טענו שכל כולה נועדה לשמש משקל לתביעה העיקרית ומטרתה להסיט את בית המשפט מדיון ענייני בהפרות הנתבעים. לגוף העניין נטען שהנתבעים אינם זכאים לשכר טרחה נוסף על זה שנפסק להם במסגרת ההליך שנוהל על ידם במאי 2007. במסגרת אותו הליך לא נטען על ידי הנתבעים כי התובעים חייבים להם שכר טרחה נוסף ועל כן בכל מקרה הם מושתקים להעלות טענה בעניין זה בשלב זה. אשר לתביעת הדיבה, מדובר בתביעה קלושה, תלושה, ללא כל ראייה אודות פרסום כלשהו, אשר מטרתה לנפח את תביעת הנתבעים כדי שתהווה משקל נגדי לתביעה העיקרית.

דיון
הוראות החוזה
10. כוונת הצדדים נלמדת מהוראות החוזה, הברורות, הבהירות והחד משמעיות. על פי החוזה , האחריות להעברת כל תיקי הגבייה "במהירות האפשרית" חלה באופן בלעדי על שובל, לרבות האחריות לקבלת ייפויי כוח מאת לקוחות המערכת לצורך העברת התיקים . על הנתבעים חלה החובה לשתף פעולה לצורך ביצוע העברת התיקים ולסייע בהחלפת הייצוג בהקדם האפשרי (סע' 3. 2-3.1, 4.3-4.1 לחוזה).

11. הנתבעים מצידם התחייבו להפקיד בחשבון הבנק של המשרד את כל הכספים שהתקבלו בקשר לתיקי הגבייה החל מ-1.1.2006 ועד 23.3.2006 ולתת פירוט שבועי של כל ההכנסות שהתקבלו ביחס לתיקים אלו (סע' 3.5-3.4 לחוזה). על פי סעיף 5.3 לחוזה, שובל יהיה זכאי לתמורה המגיעה למשרד כתוצאה מטיפול בלקוחות קיימים (לפי סעיף 1.14 לחוזה לקוח קיים הוא לקוח שאיננו לקוח מועבר), ובעניין זה תיערך התחשבנות תקופתית בפיקוחו של נחמיאס, נציגו של שובל (סע' 5.5 לחוזה) .

12. החוזה אמנם מחייב את הנתבעים להפקיד בחשבון הבנק של המשרד את התקבולים שהתקבלו בקשר לתיקי הגבייה בין 1.1.2006 ועד 23.3.2006 ולתת פירוט שבועי של כל ההכנסות שהתקבלו ביחס לתיקים אלה בזמן אמת . עם זאת, ברור שכוונת הצדדים היתה לתקופת מעבר קצרה עד למציאת עורכי דין חדשים , כאשר חובתו הבלעדית של שובל היתה לפעול באופן מיידי להעברת תיקי הגבייה לעורכי דין אחרים (עדות כבירי, פרוט וקול מיום 20.2.2018 , עמ' 51 ש' 2 5-21). שובל הפר חובה זו וכעת הוא דורש לאחר שנים את חשבונות המשרד על מנת לבחון מה הם התקבולים להם זכאי.

13. מעדותו של שחר קטוביץ (להלן: "קטוביץ"), שכיהן כרשם בהוצל"פ בין השנים 2013-2009, ברור שלכל זוכה, בין אם הוא מיוצג על ידי עו"ד ובין אם לאו, יש גישה מלאה לכל נתוני תיק ההוצל"פ שהוא מנהל נגד החייב. מדובר בפעולה פשוטה ללא עלות של מסירת טופס , אשר באמצעות ה ניתן לקבל באופן מיידי את הרשימה המלאה של כלל התיקים הפתוחים לרבות פרטי החייב, פרטי החוב, פרטי הגורם המייצג בתיק, וסך התקבולים ששולמו באותו תיק ממועד מסוים ו/או עד בכלל. קטוביץ גם הוסיף שכדי להעביר ייצוג בתיק הוצל"פ מעו"ד אחד לטיפולו של עו"ד אחר לא נדרשת כל הסכמה מעורך הדין המטפל, הדבר ניתן לביצוע באמצעות הודעה מטעם הזוכה על החלפת הייצוג ובצירוף יפוי כח לטובת המייצג החדש. גם ביחס לתיקים אלה התובעים יכולים לקבל מידע הנחוץ להם באמצעות קבלת יפוי כח מאותם לקוחות או באמצעות עורכי הדין המועברים. על כך גם חזר בחקירתו הנגדית (פרוט' 13.2.2018, עמ' 35 ש' 17-10).

14. שובל לא קיים את חלקו בהתאם לחוזה , מבלי שסיפק לכך הסבר כלשהו (פרוט' 24.10.2017, עמ' 26 ש' 2 1-19), והיות שעל פי עדות קטוביץ לא היתה מניעה להעביר את התיקים, אין לשובל אלא להלין על עצמו והוא איננו יכול לדרוש מהנתבעים לקיים את חלקם על פי החוזה כאשר את חלקו שלו לא קיים. התנהלות זו גובלת בחוסר תום לב (סעיף 39 לחוק החוזים (חלק כללי) תשל"ג-1973; ע"א 1351/06 עו"ד ח'ורי נ' חברת ארמון ההגמון (קסר אלמוטראן) בע"מ (17.9.2007); ע"א 1156/10 האס נ' חברת הבונים בקריית משה בע"מ (18.11.2012)) .

שיהוי
15. שובל אומנם פנה פעם אחר פעם לנתבעים בעניין ההתחשבנות ושני הצדדים אף ניסו ליישב את המחלוקת באמצעות מגשר, אלא שמאז מרץ 2007 ועד הגשת התביעה 2.9.2012 לא עשה דבר למימוש זכויותיו ועל כן לנתבעים היתה ציפייה לגיטימית שהוא זנח את תביעתו. על אף העובדה שבדוקטרינת השיהוי ייעשה שימוש במקרים חריגים בלבד, עדיין כאשר התובע יוצר מצג בדבר זניחת זכות התביעה שלו והנתבע שינה את מצבו לרעה בשל הפגיעה ביכולתו להוכיח את טענותיו, ניתן לדחות את התביעה גם בתוך תקופת ההתיישנות. בצד האמור לעיל בית המשפט גם התחשב בשאלת תום ליבו של התובע (ע"א 4352/15 קורן נ' הראל (2.8.2017) והאסמכתאות המופיעות שם, בפרט סע' 50-49). כיום הנתבעים אמנם יכולים להוציא דף חשבון, אך קשה עד בלתי אפשרי "לגלגל" אחורנית את כל הנתונים המופיעים בו ולשלוף ממכלול הנתונים את התקבול שמגיע לשובל. כעדותו של עו"ד עומרי כבירי
(להלן: "כבירי"), כיום בחלוף שנים אין ביכולת הנתבעים לאתר נתונים כספיים ביחס
לכ-28,000 תיקי הוצל"פ שנוהלו על ידם בשנת 2006. החובה היא להעביר את התקבול בניכוי ההוצאות. ראשית יש לייחס כל תקבול לתיק מסוים, לאחר מכן לבחון את הסכם שכר הטרחה ביחס לאותו לקוח ואת ההוצאות שהושקעו בו (כאשר חלק מהן שולמו על ידי הלקוחות מראש וחלק בדיעבד). לגבי כל תיק ותיק יש סוג של הנהלת חשבונות כך שצריך "לגלגל" אחורה כל תקבול ותקבול. בכל מקרה בזמן אמת שובל קיבל את כל הנתונים באמצעות מנהל חשבונות מטעמו והחומרים אף הועברו לאחותו (פרוט' 20.2.2018 , עמ' 49 ש' 16-10; עמ' 50 ש' 28-20). על קושי זה העיד גם קידר (פרוט' 13.2.2018 , עמ' 46 ש' 2 5 - עמ' 47 ש' 14).

16. סבורני שבחלוף למעלה משש שנים מהמועד בו נוצרה עילת התביעה מדובר בשיהוי לא מבוטל אשר איננו מאפשר לאתר נתונים כספיים מדויקים ביחס לכ-28,000 תיקים שנוהלו בשנת 2006. הדרישה לספק חשבונות אודות תיקים אלה איננה סבירה ובפרט שעל שובל חלה החובה להעביר את התיקים והיות שהוא לא עשה זאת, איננו יכול לצפות שכעת הנתבעים ימסרו לו נתונים אשר היו בידיו ויכול היה לעשות בהם שימוש בזמן אמת.

ויתור בהתנהגות
17. לכל האמור לעיל יש להוסיף את העובדה שבשנת 2007 הצדדים התדיינו במסגרת תביעה שהנתבעים הגישו נגד התובעים לתשלום שכר טרחתם. התובעים כאן לא טענו שיש לקזז את חובם מול חוב הנתבעים כלפיהם על פי החוזה. למותר לציין שתביעה שכנגד בעניין זה גם לא הוגשה. מכאן שהתנהגות התובעים יכלה ללמד שהם ויתרו על זכות כלשהי והיות שהוויתור כאמור היה לאורך זמן הנתבעים יכלו להסתמך עליו (ע"א 5630/90 תדמור נ' ישפאר חברה אלקטרונית למסחר בע"מ, מז(2) 517, 523; ע"א 7156/10 חברת הירקון בע"מ נ' מדינת ישראל מ ינהל מקרקעי ישראל (11.10.2012)) .

הימנעות מהבאת ראיות
18. על פי עדותו של שובל ובהסתמך על חשבון שמזרחי ערך, חובם של הנתבעים עמד על סך 729,428 ₪ נכון ל-31.5.2006, מתוכם יש להפחית את הסכומים שהנתבעים שילמו
(497,000 ₪) כך שיתרת החוב עומדת על סך 313,405 ₪ (סע' 28, 44 ונספח כג לתצהיר שובל). הנתבעים כפרו בחשבון, הוא לא הוצג בפניי וגם שובל נמנע מזימונו של מזרחי כך שברור שלא ניתן לבסס קביעה כלשהי על סמך החשבון הנטען.

19. זאת ועוד; במסגרת חקירתו הנגדית, שובל אישר שחילק את תיקי הגבייה בין שלושה עורכי דין: ג'אבר מועתז (להלן: "מועתז"), שרית פישל (להלן: "פישל") ואריאל אלבאום
(להלן: "אלבאום", פרוט' 24.10.2017, עמ' 15 ש' 22). מועתז שילם עבור העברת התיקים 1.5 מ יליון דולר בצירוף מע"מ. יש להניח שהסכמים דומים נכרתו גם בין שובל לפישל, ובין שובל לאלבאום, אלא שלמרות פניות חוזרות ונשנות של הנתבעים, הסכמים אלה לא הוצגו. שובל גם נמנע מזימונם של עדים חיוניים אלה , על אף שיש לו קשר כזה או אחר עימם והדבר צריך לפעול לחובתו (פרוט' 24.10.2017 עמ' 16 ש' 27 - עמ' 17 ש' 31; ע"א 143/08 קרצמן נ' שירותי בריאות כללית (26.5.2010) סע' 14 והאסמכתאות שם). בהיעדר ראיות לא ניתן לקבוע אילו תיקים הועברו לפישל ואלבאום, מתי, מה התמורה ששולמה בגינם ומדוע שובל תובע את הנתבעים בגין תיקים אלה . בכל מקרה הנתבעים הוכיחו שפעלו על פי החוזה כאשר ביצעו מפעם לפעם פעולות להתפטרות מייצוג (סע' 134-132 ונספחים טו, טז לתצהיר קידר).

20. שובל גם לא זימן לעדות את עו"ד ארז תיק ביחס לכספים שהופקדו בידיו הנאמנות כך שגם לא ניתן לחלץ ממנו מידע אודות תיקים ותקבולים (פרוט' 24.10.2017, עמ' 18 ש' 16-5) .

21. מכלול האמור לעיל מוביל למסקנה שדין התביעה להידחות בשל הנימוקים המשפטיים המפורטים לעיל. עם זאת, והיות שהצדדים התייחסו גם ספציפית לרשימת התיקים, לא מצאתי לפתור את עצמי ללא התייחסות לזכותו הנטענת של שובל על פי הרשימה שצירף (להלן: " הרשימה", נספח לט לתצהיר שובל ונספח א לתצהיר קידר ).

22. אקדים ואומר שאני מוכנה להסכים שהתקבלו תקבולים בתיקים מסוימים (כמו התיק של זהבה לוי, נספח כו לתצהיר שובל), אך מכאן ועד המסקנה שהנתבעים חייבים לשובל מיליונים המרחק עצום ובפרט לגבי תיקים מאוחדים שהתקבולים בגינם זניחים (סע' 107-94 לתצהיר קידר). שובל הסכים "שיכול להיות שנפלו טעויות בתיק זה או אחר... כל תיק שיוכח שהתיק לא שייך לי על ידי חוקר יוחזר לידי הנתבעים..." (פרוט' 24.10.2017, עמ' 21 ש' 2 8-26, עמ' 22), ועל סמך דבריו שלו יש לבחון את הרשימה.

רשימת התיקים לגביהם דורשים התובעים חשבונות (נספח 1 לתצהיר קידר)
תיקים של שובל, ניו קפיטל וקורל גבע בע"מ (תיקים המופיעים בעמ' 5-1, 9-8, 20-17, 25-24)
23. אומנם נותר מספר מסוים של תיקי שובל במשרד הנתבעים (סעיפים 64-57, נספחים כט-לו לתצהיר שובל ), אלא שכעדות קטוביץ לא היתה כל מניעה להעבירם בפרט שהתובעים הם הזוכים בתיק . במסגרת חקירתו הנגדית שובל אישר שאלפי תיקים הקשורים לחברות שבבעלותו חולקו בין שלושת עורכי הדין: מועתז, אלבאום ופישל, אך הוא איננו יכול לנקוב באילו תיקים מדובר ובכל מקרה "לא יכול לעשות זאת על רגל אחת" (פרוט' 24.10.2017 , עמ' 16 ש' 26- 13). כאמור, לא היתה מניעה להעביר את תיקי שובל, ורובם גם הועברו למועתז, פישל ואלבאום, ואם נשארו תיקים מסוימים, הרי שזה בשל מחדלו של שובל.

תיקי העמותה לקידום מקצועי (עמ' 7-6 לנספח 1, תיקים 7 9-75, 83-82, 88-87, 94-91, 99), תיקי חב' שחר און בע"מ (עמ' 8 לנספח 1, תיקים 112-108),תיק לעניין בע"מ (עמ' 4 לנספח 1, תיק 56) תיק הסתדרות הפקידים (עמ' 6 לנספח 1, תיק 71), תיק נציגות הבית (עמ' 7 לנספח 1, תיק 89), תיק "אניעם מערכות" (עמ' 15 לנספח 1, תיק 222), תיק כלי זמר בע"מ (עמ' 17 לנספח 1, תיק 269), תיק מ. יוחננוף ובניו (עמ' 17 לנספח 1, תיק 262)
24. קידר העיד (סע' 53-42) שתיקים אלה הם תיקי לקוחות של הנתבעים כפי שעולה מהראיות שצורפו (נספחים א-ג לחוזה, נספחים ד, ו לתצהירו) ועל כן לשובל אין זכות בתיקים אלה . עדותו של קידר לא נסתרה בחקירתו הנגדית.

תיקי ש.ל.ה – שירותי רפואה בע"מ (עמ' 8, 1 7-10, 23-20, 27-26)
25. ביום 19.2.2006 נחתם חוזה בין שובל והחברה בבעלותו (שובל מערכות ניהול משפטיות בע"מ, להלן: "החברה") למועתז, לפיו שובל מכר את זכויותיו בתיקים המפורטים בנספח א לחוזה (להלן: " הנספח") בתמורה ל- 1.5 מיליון דולר בצירוף מע"מ (סעיפים 4.1 ו-6.1 לחוזה, נספח ח לתצהיר קידר). בין יתר התיקים שהועברו למועתז היו גם תיקי ש.ל.ה – שירותי רפואה בע"מ. שובל ומועתז הסתכסכו בנוגע ליישום החוזה ומועתז הגיש נגדו תביעה, במסגר תה טען ששובל הפר את החוזה היות שלא העביר לטיפולו את כל התיקים המפורטים בנספח
(להלן: "תביעת מועתז", נספח ז לתצהיר קידר). שובל הגיש תצהיר במסגרת בקשת רשות להגן בו הצהיר ש-8,700 תיקי הוצל"פ הועברו לטיפולו של מועתז (נספח ו לתצהיר קידר) לפי רשימה שצורפה (נספח ג לנספח ו לתצהיר קידר ).

26. ביום 10.10.2012 ניתן פסק דין בתביעת מועתז במסגרתו נקבע בין היתר שמועתז קיבל 1,008 תיקים מ-ש.ל.ה. עוד נקבע שמועתז איננו זכאי לקזז סכומים שהתקבלו במשרד הנתבעים מהתיקים המועברים פרט לסך של 11,626 ₪ (להלן: "פסק הדין", נספח ט לתצהיר קידר). על סמך עדותו של שובל בתביעת מועתז ניתן פסק דין והוא מושתק כעת מלטעון טענות עובדתיות סותרות בהליך שלפניי (ע"א 732/15 פקיד שומה נ' בנלי טל (21.3.2016)). קביעת בית המשפט בעניין כמות התיקים שהועברה למועתז מהווה השתק פלוגתא
(רע"א 8798/16 דוויק נ' זרביב (26.3.2017) , סע' 3) ועל כן לשובל אין זכות בתיקים אלה .

תיקים נוספים ברשימה (סע' 8 9-84, 107-99, 112-111, 118-117 לתצהיר קידר)
27. במסגרת עדותו הראשית, קידר התייחס ו פירט מדוע שובל איננו זכאי לתקבול בתיקים אלה, גרסה נוגדת לא הוצגה ועל כן גם בעניין זה דין התביעה להידחות.

28. בטרם סיום אוסיף ששובל אומנם העיד שהתובעים לא השיבו לו את כל המיטלטלין (סע' 25 לתצהירו) אך טענה זו נזנחה בסיכומיו ועל כן אין מקום לדון בה (ע"א 7919/11 חברת מעדני הצפון בע"מ נ' גואטה (16.6.2013), סע' 20 והאסמכתאות שם) .

29. מכלול הנימוקים המשפטיים והספציפיים מובילים למסקנה שדין התביעה להידחות. כאמור שובל הפר את החוזה כאשר לא העביר את כל תיקי הגבייה למרות שיכול היה לעשות כן, שובל גם היה יכול לקבל נתונים לגבי כל אחד מהתיקים בזמן אמת. בכל מקרה שובל איננו זכאי לתקבולים מהתיקים המפורטים ברשימה.

התביעה שכנגד
30. אקדים ואומר שנדמה שהתביעה שכנגד הוגשה רק כמשקל לתביעה העיקרית. למעשה בכך גם הודה עו"ד גיל נבו (להלן: "נבו", פרוט' 13.2.2018 עמ' 43 ש' 28-26). נבו וכבירי אמנם פירטו במסגרת עדותם הראשית את העבודה שנאלצו להשקיע לשיטתם – כ -800 שעות עבודה בטיפול בפניות של לקוחות, אך לא תמכו את עדותם בבדל של ראייה, על אף העובדה שבאותה עת המשרד רשם שעות עבודה (שם, עמ' 44 ש' 24-21). על כן אני דוחה את התביעה בראש נזק זה.
31. אני גם דוחה את עילת התביעה על פי חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965. פרסום המכיל לשון הרע יש בו כדי לפגוע במכלול חייו של מי שנפגע מהפרסום, לפגוע בקשריו האישיים, בדרכו המקצועית ובעיקר להשפילו ולבזותו בעיני אחרים. החוק מגן על כל אדם מפני פגיעה בשמו הטוב וכדברי כבוד השופט ברק " כבוד האדם ושמו הטוב חשובים לעתים לאדם כחיים עצמם, הם יקרים לו לרוב יותר מכל נכס אחר" (ע"א 214/89 אבנרי נ' שפירא, מג(3) 840, 859). ואולם, בענייננו לא רק שלא הוכח שהתובעים פרסמו דבר מה מכפיש אודות הנתבעים, אלא שנבו הודה שמעולם לא שמע את שובל משמיץ את כבירי מול אותם לקוחות, מעולם לא שלח מכתב התראה בעניין זה, הוא איננו זוכר את כמות הלקוחות שכביכול התלוננו ובכל מקרה אותם לקוחות סירבו לתת תצהיר בשל הזמן שחלף ( פרוט' 13.2.2018 עמ' 42 ש' 13 - עמ' 43 ש' 24). קידר הודה במסגרת תצהירו שטענות הדיבה מתבססות על עדות שמועה וממילא אותם אנשים שהתלוננו אינם זוכרים דבר (סע' 252-250, 260 לתצהיר קידר). ברור אפוא שלא הוצגה כל ראייה המזכה את הנתבעים לפיצוי כלשהו על פי חוק איסור לשון הרע.

32. על כן, אני דוחה את התביעה שכנגד.

סוף דבר
33. נוכח התוצאה אליה הגעתי אני דוחה את התביעה ואת התביעה שכנגד, ובנסיבות דנן כל צד יישא בהוצאותיו.

ניתן היום, כ"ו תמוז תשע"ח, 09 יולי 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שובל מערכות ניהול משפטיות בע"מ
נתבע: אורי ישראל קידר
שופט :
עורכי דין: