ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ע"י ב"כ עו"ד ליאורה נגד ע"י ב"כ עו"ד יורם סגי זקס :

מדינת ישראל

המאשימה
ע"י ב"כ עו"ד ליאורה
נגד
פטר אברמוב

הנאשם
ע"י ב"כ עו"ד יורם סגי זקס

פסק דין

הנאשם הורשע על פי הודאתו בשני כתבי אישום מתוקנים כדלקמן:

בת"פ 17107-03-15 הורשע הנאשם בעבירה של איומים בניגוד לסעיף 192 לחוק העונשין התשל"ז -1977.
על פי עובדות כתב האישום המתוקן ביום 15.1.2015 התקשר הנאשם למוקד המענה הטלפוני של ביטוח לאומי, דרש כספי דמי אבטלה ואיים על מנהלת צוות המוקד שיגיע לסניף ואין לו מה להפסיד, זאת בכוונה להפחידה או להקניטה.

בת"פ 50341-08-15 הורשע הנאשם בשתי עבירות של תקיפת בת זוג בניגוד לסעיפים 379+ 382( ב) לחוק העונשין התשל"ז 1977.
על פי עובדות כתב האישום המתוקן ביום 13.3.15 תקף הנאשם את המתלוננת בכך שלקח את תיקה מידיה בחוזקה. ביום 21.8.2015 קילל הנאשם את המתלוננת, דחפה מספר פעמים ומשך בשערה.

הסדר הטיעון
ביום 6.2.17 הציגו הצדדים הסדר טיעון לפיו הנאשם יודה בכתבי האישום המתוקנים, יורשע ויישלח לשירות המבחן לקבלת תסקיר. לא הוצגה הסכמה עונשית.

תסקירי שירות המבחן
בתסקיר מיום 27.6.17 סקר שירות המבחן את הרקע האישי והמשפחתי של הנאשם. שירות המבחן ציין כי הנאשם לוקח אחריות חלקית על ביצוע העבירות, שירות המבחן התרשם כי הנאשם מתקשה להתייחס למעשה הפגיעה שלו בנפגעת ולהתנהגותו התוקפנית כלפיה ומתקשה לשלוט בדחפיו ולווסת רגשותיו, שירות המבחן העריך כי ייתכן וקיימת בעיית התמכרות לסמים, שכן מסר בדיקות שתן ובהן שרידי סם, וסבר כי נכון יהיה להפנות את הנאשם להליך אבחון וטיפול בתחום. שירות המבחן העריך כי הנאשם בעל יכולות חיוביות וכי משקיע מאמצים לקדם את חייו מבחינה תעסוקתית לפיכך המליץ שירות המבחן לדחות את הדיון לצורך תהליכי אבחון.

בתסקיר מיום 8.11.2017 ציין שירות המבחן כי הליך האבחון העלה כי קיימת נזקקות טיפולית בתחום האלימות במשפחה. במהלך הדחיה מסר הנאשם בדיקות שתן שיצאו נקיות משרידי סם. שירות המבחן העלה ספק בדבר המוטיבציה של הנאשם להתחייב להליך טיפולי, והמליץ על דחייה נוספת בת 3 חודשים כדי לבחון הדברים.

בתסקיר מיום 27.2.18 ציין שירות המבחן כי הנאשם החל בטיפול פרטני במרכז למניעת אלימות במשפחה, הנאשם שיתף פעולה כנדרש אך הטיפול הופסק לרחק שהנאשם התאשפז מיוזמתו באשפוזית לגמילה מאלכוהול. לאחר ששוחרר מהאשפוזית חידש הקשר עם המרכז למניעת אלימות במשפחה. שירות המבחן המליץ על דחיה נוספת בת 3 חודשים.

בתסקיר מיום 24.6.2018 ציין שירות המבחן כי הנאשם נעצר בגין עבירה של נהיגה בשכרות, שירות המבחן המליץ על אשפוזו בקהילה טיפולית אך הנאשם סירב, נדון לעונש מאסר למשך 3 חודשים ומאז שחרורו לא עמד בקשר עם שירות המבחן. לפיכך ובשל חוסר נכונותו להשתלב בקהילה טיפולית, נמנע שירות המבחן מהמלצה טיפולית בעניינו והמליץ על הטלת מאסר בדרך של עבודות שירות וענישה נלווית.

טיעוני הצדדים לעונש
ב"כ המאשימה הגישה את הרשעותיו הקודמות של הנאשם, הפנתה לערכים המוגנים שנפגעו, טענה כי מתחם העונש ההולם לעבירת האיומים נע ממאסר על תנאי ועד למאסר קצר שיכול וירוצה בעבודות שירות, מתחם העונש ההולם לעבירת התקיפה נע ממאסר שיכול וירוצה בעבודות שירות ועד 18 חודשי מאסר בפועל. הפנתה לאמור בתסקירי שירות המבחן, לבעיית ההתמכרות לאלכוהול ועתרה להשית על הנאשם ענישה ברף הנמוך בינוני של המתחם, באופן שיוטל מאסר שניתן לרצותו בעבודות שירות, וכן מאסר מותנה ופיצוי למתלוננת.

ב"כ הנאשם הפנה לנסיבותיו האישיות של הנאשם כפי שנלמדות מהתסקיר, למשברים שעבר בחייו, לרבות אובדן אחיו היחיד בתאונת דרכים. ציין כי הנאשם הביע חרטה, התנצל ולקח אחריות בהזדמנות ראשונה, טען כי העבירות שביצע הנאשם הן ברף חומרה תחתון של עבירות האלימות, הפנה לחלוף הזמן, ציין כי מהתסקיר עולה שהנאשם נמצא נקי מסמים, הוא שולב ביוזמתו באשפוזית. לנאשם חובות גדולים, הוא טרוד בפרנסת המשפחה ובצורך לשלם מזונות, לפיכך סבור שלא יעמוד בצו של"צ. ב"כ הנאשם ביקש להסתפק בענישה צופה פני עתיד והתחייבות.

הנאשם ציין כי הוא בקשר טוב עם המתלוננת, נמצא כל סוף שבוע עם הילדים, מסכים למסור דגימות שתן. לדבריו עוזר למשפחה, משלם 3000 ₪ מזונות, יש לו חובות בהוצאה לפועל. ביתו אוטיסטית והוא מסייע בטיפולים הרבים להם נזקקת.

דיון
מתחם העונש ההולם
הנאשם הורשע בשני כתבי אישום שונים, בעבירות שונות ממועדים שונים, מסכת עבריינית שונה, ולפיכך יקבע מתחם עונש הולם נפרד לכל אחד מהאירועים.

הערכים המוגנים שנפגעו בעבירות שביצע הנאשם הם זכותו של אדם לשמירה על בטחונו האישי ועל גופו, ובפרט זכות של אישה להיות מוגנת מפני אלימות בן זוגה והזכות לשלוות נפשו של אדם.

על הפגיעה בערכים אלו יפים דברי כבוד השופטת א' פרוקצ'יה בע"פ 6758/07 פלוני נ' מדינת ישראל (11.10.07) [ פורסם בנבו]:

"מעשי אלימות בתוך המשפחה נתפסים כבעלי חומרה מיוחדת במערכת האיסורים הפליליים העוסקים בעבירות אלימות. הציפייה האנושית הטבעית הינה כי בתוך משפחה ישררו יחסי אהבה, הרמוניה וכבוד הדדי. הפרתה של ציפייה זו הופכת את השימוש באלימות במשפחה לתופעה העומדת בניגוד עמוק לחוש הצדק האנושי. יתר על כן, במסגרת המשפחה, מופעלת האלימות על פי רוב בידי החזק כלפי החלש. פערי הכוחות הם גדולים כשמדובר באלימות כלפי קטינים או כלפי בת זוג... גורמים אלה ואחרים בשילובם, משווים מימד מחמיר לעבירות אלימות במשפחה. נפיצותן של עבירות אלה, והצורך להגן על קרבנות האלימות שהם על פי רוב חסרי ישע, תורמים אף הם להחמרה הנדרשת בענישה בעבירות אלה".

מידת הפגיעה בערכים המוגנים היא ברף הנמוך, התקיפה התבטאה בדחיפתה של המתלוננת, במשיכה בשיערה ובאחיזה בחוזקה בידה של המתלוננת - לא נגרמו חבלות למתלוננת. האיום " אני אגיע לסניף" כלפי מנהלת צוות מוקד ביטוח לאומי אינו קונקרטי ומצוי ברף הנמוך.

באשר לנסיבות ביצוע העבירות, נתתי דעתי לכך שלא היה תכנון מוקדם לביצוע העבירות. הן לא בוצעו בתחכום ואף לא באלימות רבה או באכזריות. התקיפה נעשתה ללא שימוש בנשק חם או קר ולא נגרמו חבלות למתלוננת. עבירות בוצעו בין היתר על רקע משבר נפשי לאחר שהנאשם איבד את אחיו היחיד בתאונת דרכים, וכפי העולה מתסקיר שירות המבחן, על רקע צריכת חומרים משני תודעה. עבירות האיומים בוצעה כלפי עובדת ציבור, האיום היה טלפוני, על רקע מצוקה כלכלית אליה נקלע הנאשם לאחר שלא עבד מספר חודשים בעקבות תאונת עבודה.

בחינת מדיניות הענישה מעלה כי במקרים דומים הוטלו על נאשמים עונשים הנעים ממאסרים מותנים ועד עונשי מאסר בפועל לתקופות משמעותיות.

לעבירות של תקיפת בת זוג ראו למשל: רע"פ 3077/16 פלוני נ' מדינת ישראל (2.5.16) רע"פ 6037/15 סיימון צדקה נ' מדינת ישראל,( 7.9.2015); רע"פ 3629/11 פלוני נ' מדינת ישראל (18.5.11); רע"פ 8323/12 שוקרון נ' מדינת ישראל, רע"פ 9118/12 פרגין נ' מדינת ישראל (1.1.13), רע"פ 1631/12 פדידה נ' מדינת ישראל, רע"פ 1923/11 חטיב נ' מדינת ישראל, רע"פ 6821/08 מסרי נ' מדינת ישראל, רע"פ 3152/08 חמו נ' מדינת ישראל (23.10.08), רע"פ 7951/10 ניב נ' מדינת ישראל, רע"פ 1293/08 קורניק נ' מדינת ישראל (25.6.08), ע"פ (מח' חי') 2350-02-13 פלוני נ' מדינת ישראל (7.11.13); עפ"ג ( מח'-מרכז) 33615-05-13 ע' ב' ד' ג' נגד מדינת ישראל ( מיום 28.7.2013); עפ"ג (מח' מרכז-לוד) 30868-08-13 חג'אג' נ' מ"י (6.10.14), עפ"ג (מח' חיפה) 33154-05-14 יוסופוב נ' מדינת ישראל (26.6.14), עפ"ג (מח' מרכז) טלה נ' מדינת ישראל (9.12.14), עפ"ג (מח' י-ם) 46599-01-15 פלוני נ' מדינת ישראל (3.3.15); עפ"ג ( מח'- מרכז) 3328-05-15 פלוני נגד מדינת ישראל (6.9.2015); עפ"ג (מח' י-ם) 57596-05-15 פלוני נ' מדינת ישראל (23.8.15).

לעבירות של איומים כלפי עובד ציבור ראו למשל: רע"פ 3364/14 מנצור ואח' נ' מדינת ישראל ( איום על מורה בבית ספר – 6 ח' מאסר בפועל); רע"פ 8062/13 מרזק נ' מדינת ישראל ( איום על שוטר והעלבת עובד ציבור – 3 ח' ע"ש); רע"פ 9057/12 בלאל מצרי נ' מדינת ישראל ( איום על שוטר – 4 ח' מאסר בפועל); ע"פ ( מרכז) 30868-08-13 רפאל חג'אג נ' מדינת ישראל ( איים על מפקד הכלא שיפגע בחברתו – 4 ח' ע"ש);ע"פ ( ב"ש) 38759-05-14 זגורי נ' מדינת ישראל ( איום על אשת איש חוק – 6 ח' מאסר מתוכם 2 ח' במצטבר למאסר שמרצה); עפ"ג ( ב"ש) 16642-09-14 יצחק נ' מדינת ישראל ( איום על תובע משטרתי באולם בית משפט – 6 ח' מאסר במצטבר למאסר אחר);ת"פ ( פ"ת) 25356-07-12 מדינת ישראל נ' משה תם ( איים על עו"ד ומזכירתו – 3 ח' מאסר בפועל);תפ ( רמלה) 49360-01-16 – מדינת ישראל נ' ויקטור יקיר ברדה ( איים על סוהר בכלא – 15 ימי מאסר);ת"פ ( ב"ש) 20667-02-15 מדינת ישראל נ' אלטורה ( איום על מנהל מחלקת גביה במועצה אזורית – 30 ימי מאסר בע"ש);ת"פ ( רמ') 2727-06-15 מדינת ישראל נ' כהן (2 עבירות איומים על מנהל בית ספר – מע"ת).

לאור כל המפורט לעיל אני קובעת כי מתחם העונש ההולם לכל אחד מהאישומים שבפני נע ממאסר מותנה ועד 9 חודשי מאסר בפועל.

גזירת עונשו של הנאשם בתוך מתחם העונש ההולם.
במקרה דנן לא קיימים שיקולים המצדיקים סטיה לחומרה או לקולה ממתחם העונש ההולם, גם לא משיקולי שיקום.

כאמור, למרות נסיונות לשלב הנאשם בהליך טיפולי, ניסיונות שנפרסו על פני למעלה משנה, בסופו של יום הנאשם לא הביע נכונות להשתלב בקהילה טיפולית בהתאם להמלצת שירות המבחן ולפיכך נמנע שירות המבחן מהמלצה טיפולית בעניינו.

בבואי לגזור את עונשו של הנאשם בתוך מתחם העונש ההולם לקחתי בחשבון את השיקולים הבאים:
זקפתי לזכותו את העובדה שבחר לקחת אחריות ולהודות בהזדמנות ראשונה.
זקפתי לזכותו של הנאשם את היותו נעדר הרשעות רלוונטיות. הרשעותיו הקודמות של הנאשם התיישנות לפני 5 שנים. הרשעה אחרונה משנת 2005. אין בעברו הרשעה קודמת בעבירת אלימות ( למעט איומים).
לקחתי בחשבון את חלוף הזמן מביצוע העבירות – 3-3.5 שנים.
לקחתי בחשבון את נסיבותיו האישיות של הנאשם כפי שפורטו בתסקירי שירות המבחן ובטיעוני ההגנה, את המשברים האישיים שחווה, את קשיי ההתמודדות, את המאמצים שעורך לשמור על רצף תעסוקתי, על המחויבות שמגלה לפרנסת משפחתו, תשלום מזונות לילדיו וסיוע בגידול הילדים. לקחתי בחשבון את העובדה כי בשל החובות הכספיים בהם הוא מצוי, אינו יכול להתפנות לצורך הליך טיפולי משמעותי.
לקחתי בחשבון את ניסיונותיו של הנאשם להשתלב בהליך טיפולי, את העובדה שמסר בדיקות שתן נקיות מסם. לקחתי בחשבון את המלצתו העונשית של שירות המבחן.
לקחתי בחשבון את שיקולי הרתעת היחיד והרבים בגדרו של המתחם.

לקחתי בחשבון את העובדה כי הנאשם לא ריצה עונשי מאסר בעברו, למעט עונש מאסר שהוטל עליו אך לאחרונה בגין עבירת תעבורה, כפי שעולה מתסקיר שירות המבחן.

לאחר שלקחתי בחשבון כל אלה, במכלול הנסיבות שבפני, ובשים לכך שהעבירות בוצעו ברף חומרה נמוך, מצאתי לנכון לגזור את עונשו של הנאשם ברף התחתון של מתחם העונש ההולם בכל הנוגע לרכיב המאסר. יוטל על הנאשם מאסר מותנה מרתיע למען יהווה תמרור אזהרה מפני מעידה נוספת בעתיד.

לאור על האמור אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים:

אני מטילה על הנאשם 4 חודשי מאסר וזאת על תנאי למשך 3 שנים לבל יעבור עבירות בהן הורשע.

הנאשם יחתום על התחייבות כספית על סך 3000 ₪ להימנע מביצוע עבירה מהעבירות בהן הורשע וזאת למשך 3 שנים מהיום. הנאשם יחתום על ההתחייבות עוד היום, אחרת יאסר למשך 15 יום.

הנאשם ישלם למתלוננת, ויקטוריה רודקו, ע"ת 2 בתיק 50341-08-15 פיצוי בסך 1,000 ₪. הפיצוי ישולם ב- 4 תשלומים חודשיים רצופים ושווים, החל מיום 10.8.18

ככל שקיימים מוצגים – יושמדו בחלוף תקופת הערעור
זכות ערעור תוך 45 יום לבית המשפט המחוזי.
ניתנה היום, כ"ו תמוז תשע"ח, 9 יולי 2018 במעמד הצדדים.


מעורבים
תובע: ע"י ב"כ עו"ד ליאורה
נתבע: ע"י ב"כ עו"ד יורם סגי זקס
שופט :
עורכי דין: