ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שרה אפרים נגד מרשל מוצרי טבע בע"מ :


לפני
כבוד השופטת צילה צפת, סגנית נשיא

מבקשת

שרה אפרים
ע"י ב"כ עו"ד יצחק חשן ואריאל מירון

נגד

משיבה

מרשל מוצרי טבע בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד עמרם גולן

החלטה

המבקשת 3 והמשיבה 6 הגישו בקשה לאישור הסדר פשרה.
בהתאם לסעיף 18 לחוק התובענות הייצוגיות, התשס"ו- 2006, ותקנה 12 לתקנות תובענות ייצוגיות, התש"ע- 2010, ניתנות ההוראות הבאות:
יש להוסיף לנוסח ההודעה בדבר הגשת הבקשה לאישור הסדר פשרה (צורפה כנספח ב' לבקשה), את פרטי ההתקשרות עם ב"כ הצדדים (מספרי טלפון ו/או כתובות דוא"ל בסעיף ט' למודעה).
ההודעה לאחר תיקונה תפורסם בתוך 7 ימים ממתן החלטה זו, על חשבון המשיבה, בשני עיתונים יומיים נפוצים. עותק מן הפרסומים יועבר לבית המשפט.
ההודעה המתוקנת כמפורט, בצירוף העתק מהבקשה, מההסדר ומהתובענה, תשלח במקביל ליועץ המשפטי לממשלה, למנהל בתי המשפט וכן לממונה על הגנת הצרכן.
היה ותוגשנה התנגדויות לאישורו של הסכם זה לפי סעיף 18(ד) לחוק תובענות ייצוגיות או לחלקו (להלן: "התנגדות" או "התנגדויות"), הצדדים יגיבו להתנגדויות לפי סעיף 18(ה) לחוק תובענות ייצוגיות, וזאת בתוך 14 יום מיום קבלת ההתנגדויות.
היה ולא תוגשנה התנגדויות להסכם הפשרה, יגישו הצדדים לבית המשפט בקשה למתן פסק דין, על פיו מודיעים הצדדים לבית המשפט אודות אלו:
פרסום המודעה הראשונה לפי סעיף 25(3) לחוק תובענות ייצוגיות;
העדרן של התנגדויות לפי סעיף 18(ד) לחוק תובענות ייצוגיות;
קיומן או העדרן של הודעות הימנעות לפי סעיף 18(ו) לחוק תובענות ייצוגיות.

ניתנה היום, כ"ו תמוז תשע"ח, 09 יולי 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שרה אפרים
נתבע: מרשל מוצרי טבע בע"מ
שופט :
עורכי דין: