ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין משטרת להב נגד אייל אלאלוף :

בפני
כבוד ה שופטת רקפת סגל מוהר

מאשימה

משטרת להב

נגד

נאשם
אייל אלאלוף

באמצעות ב"כ עוה"ד ישי ניב (סנגוריה ציבורית)

החלטה

לפני טענה מקדמית בדבר פגם בכתב האישום שצריך להביא לתיקונו.

1. בתאריך 28.5.17 הוגש כנגד הנאשם כתב אישום הנושא חלק כללי ועוד 10 אישומים בהם יוחסו לו עבירות רבות של קש ירת קשר לעשות פשע ועוון, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, ועבירות נוספות על פקודת סימני מסחר וחוק איסור הונאה בכשרות.
הנאשם, אשר בתקופה הרלבנטית לכתב האישום היה בעליה של חברת "גרין פורמולה בע"מ" שייצרה חומרי ניקוי ומקום מושבו של מפעלה בבקה אל גרביה, הואשם בכך שבמהלך התקופה מאז מחצית שנת 2015 ועד חודש אפריל 2016 הוא קשר קשר עם אחרים לייצר ולהפיץ נוזל כלים מפר של סימן המסחר הרשום " FAIRY", וכן משקאות אלכוהול המפרים את סימן המסחר הרשום של "עלית הארק", והם הפיצו ומכרו את אלה תוך הצגת מצגים כוזבים בפני הלקוחות שרכשו אותם, לפיהם מדובר במוצרים מקוריים וכשרים.

2. לנוכח הצהרת המאשימה בדבר אפשרות עתירתה לעונש מאסר בפועל היה והנאשם יורשע בעבירות שיוחסו לו כאמור, הופנה עניינו אל הסנגוריה הציבורית.

3. מאז חודש ינואר 2018 ועד כה, נדחה מתן תשובת הנאשם לכתב האישום לבקשות בא כוחו אשר טען בתחילה לאי העברת חומר החקירה במלואו לעיונו ובהמשך העלה טענה בדבר קיומה של כפילות בין העובדות בחלק הכללי לבין אלה המופיעות באישומים 1-10 שבכתב האישום.

4. ביום 27.5.18, לאחר שבחנה את טענות ב"כ הנאשם כאמור, הודיעה ה מאשימה על תיקונו של כתב האישום.

5. דא עקא, שגם לאחר הגשת כתב האישום המתוקן באופן שבו הוכנסו אל החלק הכללי פרטי השיטה שבה – כך לטענת המאשימה – פעלו הנאשם וש ותפיו במהלך התקופה הרלבנטית וצוין בין השאר גם הסכום הכולל של 156,000 ₪ אותו הם קבלו במרמה בעבור בקבוקי חומר הניקוי שהופצו על ידם באופן מפר, והאישומים עצמם צומצמו בפרטיהם לזהות הלקוחות הספציפיים וסכומי המרמה בכל מקרה ומקרה , הודיע ב"כ הנאשם כי הוא עומד על טענתו לקיומו של פגם המחייב את תיקונו של כתב האישום, שכן הכפילות מושא טענתו הקודמת נותרה כשהיתה, אך במבנה אחר.

6. בתוך כך הוסיף ב"כ הנאשם וטען כי בעניינם של המעורבים האחרים בפרשה נהגה המאשימה באופן אחר, וכדבריו:
"...שם לא הוגשו אישומים נפרדים לגבי כל מכירה ... או שלפחות תוקנו
כתבי האישום כך שהאישומים נותרו בודדים... לקחו את כל האישומים
הספציפי ים ואיחדו לאישום אחד, ולא כך נעשה בעניינו של הנאשם הזה.
לכן אני חושב שלנאשם קמה גם בעניין זה טענת הגנה מן הצדק, היות ולא
ראוי שיתייחסו באופן לא שוויוני, ללא כל סיבה, לנאשמים באותה פרשה
ויוגשו כתבי אישום שונים בתכלית באותו עניין בדיוק...".

7. לנוכח טענות אלה ובעיקר לאור הצהרת ב"כ המאשימה לפיה "כתבי האישום הוגשו באופן שווה ודומה", הוריתי לב"כ הנאשם להגיש לתיק בית המשפט את העתקי כתבי האישום הנוספים שהוגשו כנגד שותפיו של הנאשם לפרשה מושא תיק זה, אלא שהוא נמנע מלעשות כן עד כה.

8. בע"פ 1742/91 עמי פופר נ' מדינת ישראל נדרשה כבוד השופטת דורנר לשאלה האם רצף התנהגותי מסוים מהווה מעשה אחד או ריבוי מעשים וקבעה:
"...הגישה בפסיקתנו ואף במדינות רבות אחרות, היא פרגמטית.
לפי גישה זו ישנן נסיבות שבהן יהווה רצף של התנהגויות מספר
עבירות. כך למשל, בארצות הברית הורשע נאשם שירה לתוך
מכונית והרג שני אנשים, בשתי עבירות של רצח. ערעורו נדחה
ובית המשפט הפדרלי לערעורים קבע כי מותם של הקורבנות
נגרם כתוצאה משני מעשי רצח נפרד...
הגישה בפסיקתנו דומה. כך, בע"פ 104/89 דרורי נ' מדינת ישראל,
פ"ד מד(1) 843 , נפסק כי פריצת כמאה כספות בנק מהווה שורה של
מעשים פליליים, כמספר הכספות שנפרצו, וכי לפיכך מדובר במספר
מעשי גניבה שניתן לגזור בגינם עונשים נפרדים . הקביעה אם רצף של
התנהגויות מהווה עבירה אחת או מספר עבירות נעשית על יסוד שני
שיקולים. השיקול האחד מבוסס על ניתוח האירוע הפלילי- נבדק אם
מדובר בפעולות נפרדות עוקבות שניתן לפצל ביניהן למרות שבוצעו ברצף.
השיקול האחר נוגע למהות האינטרס של קורבן העבירה. על פי שיקול
זה, רי בוי נפגעים יכול להוות אינדיקציה לריבוי עבירות הנובעות ממעשים
נפרדים ...לדעתי, הגישה הפרגמטית היא הראויה ויש להמשיך ולהחזיק בה,
שכן קשה לתחום באופן ברור וחד בין פעולה מתמשכת אחת לבין שרשרת או
רצף של פעולות נפרדות ועצמאיות. אכן , ניתן להתוות קווים מנחים ולהציג
שיקולים מדריכים, אולם אין המדובר במבחנים פורמליים הניתנים להחלה
בכל סיטואציה, וכל מקרה צריך להבחן לגופו...".

9. בחינת כתב האישום המונח לפני במבחנים הנ"ל, הביאה אותי למסקנה כי לא נפל כל פגם באופן ניסוחו. במצב דברים זה ו משטענת ב"כ הנאשם בדבר אופן התייחסות שונה של המאשימה לנאשמים הנוספים באותה פרשה לא הוכחה, אני מחליטה לדחות את הבקשה.

10. תשובת הנאשם לכתב האישום המתוקן תינתן במועד שנקבע לכך – 18.7.18 בשעה 09:00.

המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים בפקס.
ב"כ הנאשם יוודא התייצבותו במועד שנקבע.

ניתנה היום, כ"ג תמוז תשע"ח, 06 יולי 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: משטרת להב
נתבע: אייל אלאלוף
שופט :
עורכי דין: