ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אברהם יעבץ נגד איילון חברה לביטוח בע"מ :


בפני
כבוד ה רשמת בכירה אביגיל פריי

מבקשים

  1. אברהם יעבץ
  2. הראל חברה לביטוח בע"מ

נגד

משיבים
איילון חברה לביטוח בע"מ

החלטה

לאחר קבלת תגובת המשיבה, בשלה השעה ליתן הכרעה בבקשה לדחייה על הסף המונחת לפני ביהמ"ש.

בימ"ש השלום בפ"ת דן בתביעה מקבילה ביחס לתאונה זו שהוגשה ע"י המבקשת 2 (תא"מ 11672-05-17) והכריע בה לגופה, לאחר שמיעת עדויות הנהגים המעורבים, בדרך של פסיקה לפי ס' 79א לחוק בתי המשפט. בהכרעתו קבע ביהמ"ש כי הוא פוסק למבקשת 2 את נזקיה, מצא לנכות מנזקי המבקשת 2 סך 10% כאשם תורם ופסק את הסכום בו היה על המשיבה לשאת. המשיבה, באותו דיון, אף ציינה כי הוגשה על ידה תביעה מקבילה וכי היא מבקשת כי קביעות ביהמ"ש באותו תיק יחולו ביחס לאותה תביעה מקבילה- היא התביעה שבפני, נשוא בקשה זו.

לאור האמור, הגישו המבקשים בקשה לדחות על הסף את התביעה בהסתמך על קביעותיו של ביהמ"ש בפ"ת.

המשיבה טענה מאידך כי פסק הדין שיצא תחת ידו של ביהמ"ש ניתן על פי הוראות ס' 79א ואינו מהווה מעשה בי דין או השתק פלוגתא ולפיכך אין מקום לדחיית התביעה על הסף. לדידה של המשיבה יש לפיכך ליתן למשיבה יומה בפני ביהמ"ש על מנת שיכריע בתביעה לגופה.

אכן, כדברי ביהמ"ש בעניין ע"א 1639/97 אגיאפוליס נ' הקסטודיה אינטרנציונלה פ"ד נג(1) 337, ראוי להם לצדדים כי יבהירו כוונותיהם בעת מתן הסכמה לפסיקה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט. בכפוף להסכמות והבהרות אלה מתבהרת השאלה האם היה בפסק הדין לפי ס' 79א לחוק ביהמ"ש משום מעשה בי דין והאם כיוון ביהמ"ש כי הכרעתו תסיים המחלוקת בין הצדדים בשאלת האחריות לתאונה.
נראה כי לכך אכן כיונה ב"כ המשיבה בדיון בפ"ת עת הודיעה לביהמ"ש בדבר קיומה של התביעה המקבילה בהאי לישנא-
"יש לנו תביעה מקבילה 22978-03-18 שמתנהלת בבית משפט השלום ברחובות (צ"ל –רמלה- א.פ.). התביעה הוגשה הבוקר. אנו מבקשים שההחלטה כאן תכריע גם בתביעה זו." (עמ' 5 שורות 10-11)

משאלו הם פני הדברים, בקשתה של המשיבה היום לשוב ולשמוע העדים לאחר שכבר ניתנה הכרעה לגופה של תביעה, סותרת בקשתה ועמדתה כפי שהובעה בפי באת כוחה בדיון המקביל. המשיבה מושתקת כיום מלטעון נגד טענה ברורה שהשמיעה בהליך מקביל לפיה ההכרעה בתביעה בפ"ת תחול גם ביחס לתביעה זו. (וזאת בשונה למשל מ תא"מ ( שלום ת"א) 23126-08-15- שם לא עודכן ביהמ"ש בקיומה של אפשרות לתביעה מקבילה).

ומהי אותה הכרעה? ביהמ"ש קבע כי מנזקה של המבקשת 2 יש לקזז סך 10% בגין אשם תורם- ובלשונו של ביהמ"ש – " לרבות ייחוס אשם תורם של 10% לנהג התובעת".
ביהמ"ש לא גרס כי יש לייחס לנהג התובעת אחריות לקרות התאונה- באשר במקרה זה הייתה קביעה זו מקימה כנראה למשיבה עילת תביעה עצמאית. כל שעשה ביהמ"ש היה ייחוס אשם תורם לפעולותיו של נהג התובעת. ביהמ"ש, שהיה מודע לכוונת הצדדים כי הכרעתו לעניין אחריות מי מהצדדים לתאונה תהווה "סוף פסוק" ותיייתר שמיעה נוספת של העדים והאפ שרות להכרעה שי]פטית שונה באשר לסוגית האחריות, בחר לייחס למבקש 1 אשם תורם.
וראה לענין זה דברי ביהמ"ש בע"א ( נצ') 56109-11-17 קסברי נ' רוזן ואח' (פורסם במאגרים) :

"יוצא אפוא, מענה לשאלה אימתי מושג ה"אשם" חופף למושג "אשם תורם" עשויה להשתנות ממקרה למקרה, לפיו נסיבותיו. יש והאשם נוגע להפרת חובת הזהירות של הניזוק כלפי עצמו, שאז מדובר באשם תורם, ויש שהאשם מכוון, בנוסף, גם להפרת חובת הזהירות של הניזוק כלפי המזיק, שאז זה הוא אשם המקים עילת תביעה למזיק. "
(וכן ראה בע"א ( מחוזי ת"א) 44358-03-16 ) .

בענייננו, הכריע ביהמ"ש, לבקשת הצדדים, בשאלת אחריות הנהגים המעורבים בתאונה, כאשר לאחר שמיעת עדויותיהם המפורטות ולאחר שנחקרו בפניו, כי על המשיבה לשאת בנזקי המבקשת 2 וזאת לאחר ניכוי אשם תורם ביחס לפעולותיו של המבקש 1. ביהמ"ש לא הטיל אחריות על המבקש 1 כלל ועיקר, ולאור העובדה כי כוונת הצדדים הייתה לסיים הדיון במחלוקת בין הצדדים במסגרת תיק פ"ת כעולה מדברי ב"כ המשיבה עצמה, אין מקום כיום לשוב ולדון באותה מסכת עובדתית, תוך שמיעת עדויות אותם נהגים.
לו סברה המשיבה כי היה על בית המשפט להטיל אחריות על המבקש 1 ביחס לאירוע התאונה, חזקה עליה כי הייתה מוצאת להגיש ערעור על הכרעה זו.
ערה אני לפסיקתה של כבוד השופטת בוסני במסגרת ת"א 43423-12-14 הכשרה חברה לביטוח בע"מ נ' קולשטרן ואח' (פורסם בנבו), אולם בשונה מפסק דינה, בענייננו נשמעו שני הנהגים המעורבים וביהמ"ש התבקש להתייחס למכלול סוגית האחריות הנובעת מאירוע התאונה.

משכך, אני קובעת כי בענייננו קיימת הכרעה שיפוטית אשר בהסכמת הצדדים חלה על נסיבות תיק זה שבפני. משכך, התייתר הדיון בתביעה.

אני מקבלת את הבקשה ודוחה את התביעה על הסף.

המשיבה תשא בהוצאות המבקשים בסך 1,500 ₪ שישולמו בתוך 30 יום שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין.

זכות ערעור כדין.

המזכירות תמציא לצדדים ההחלטה.

ניתנה היום, כ"ג תמוז תשע"ח, 06 יולי 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אברהם יעבץ
נתבע: איילון חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: