ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין משה כהן נגד חברה חשמל קור פ.ז. בע"מ :


בפני
כבוד ה שופטת טלמור פרס

מבקש

משה כהן

נגד

משיבים

  1. חב' חשמל קור פ.ז. בע"מ
  2. מ.ת.י.ס עבודות מתכת בע"מ
  3. פסקל זמור

החלטה

1. בקשה דחופה מטעם המבקש, לקביעה כי התצהיר שהוגש לתמיכה בתשובת המשיבים להמרצת הפתיחה, אינו עולה על דרישת התקנות; לקביעה כי המצהיר, מר מטיס פלדמן, אינו כשיר לעדות בתיק; להורות על ביטול הגבלת יציאה מן הארץ.

2. לטענת המבקש בדיון שהתקיים ביום 29.4.18, הורה בית המשפט לנציג המשיבים- מר מטיס פלדמן, להמציא כתב הרשאה והסמכה ערוך וחתום כדין המתיר לו לייצג את המשיבים ולטעון בשמם, כתנאי לעדותו ולקבלת התצהיר מטעמו.
המשיב טוען כי המשיבים תמכו תגובתם להמרצת הפתיחה בתצהירו של מר פלדמן, מבלי שצירפו הרשאה או הסמכה של מר פלדמן לטעון בשם המשיבים, לייצגם או לפעול בשמם וזאת בשים לב לכך שהמשיבות 1-2 הן חברות והמשיב 3 הוא אדם פרטי. לטענת המבקש , בהתאם לדין (תקנה 256 לתקנות סדר הדין האזרחי, ס' 46-47 לחוק החברות וסעיפים נוספים) רק משיב רשאי להגיש תשובה להמרצת פתיחה ויש לתמוך את התשובה בתצהירו של אותו משיב, ולא גורם אחר שאינו מוסמך על פי דין לעשות כן.

3. המבקש מוסיף כי מר פלדמן אינו משיב ואינו מוסמך לפעול בשם המשיבים וכי בהליך של המרצת פתיחה אין הוראה המתירה להביא את תצהירו של מר פלדמן בהיותו "עד".
המבקש טוען כי לבית המשפט סמכות להתיר עדותו של מר פלדמן הרי שיהיה בכך משום הקניית יתרון בלתי הוגן כלפי המשיבים שכן למבקש לא הותר להביא עדים וראיות נוספות מטעמו מעבר למה שהותר לו עד לשלב זה של ההליך.
לאור האמור, טוען המבקש, בהיעדר תצהיר לתמיכה בתשובת המשיבים להמרצת הפתיחה, יש לקבוע כי המשיבים לא הגישו תשובתם ובהעדר הרשאה כדין יש לקבוע כי מר פלדמן אינו כשיר לעשות בתיק זה.

בנוסף מבקש המבקש להורות על ביטול ההגבלה "יציאה מהארץ" על שום סיכויי התביעה הגבוהים.

4. בתגובתם, טוענים המשיבים כי הדין מקנה לבית המשפט סמכות במסגרת הליך זה לזמן כל עד. לטענתם, טענות המשיב בעניין תמיכת תשובת המשיבים בתצהיר וכן כשירותו של מר פלדמן להעיד נדחו במסגרת הדיון שהתקיים ביום 29.4.18 והגם שמר פלדמן אינו מורשה לפעול בשם המשיבים אין בכך כדי למנוע ממנו להעיד מטעמם.

אשר לביטול ההגבלה על יציאת המבקש מן הארץ, טוענים המשיבים כי מבקשותיו של התובע עולה כי הוא נתון בחובות כבדים וכי מטרת הבקשה היא ביטול המגבלה באופן שיקל על המבקש לברוח מן הארץ. כן טוענים המשיבים כי לבית משפט זה אין סמכות להורות על ביטול ההגבלה באשר להליכים נוספים המתנהלים ביחס למשיב ואשר במסגרתם הוטלה הגבלה דומה.

5. במענה לטענות המשיבים טען המבקש כי בית המשפט לא אמר דברו בעניין כשירותו של מר פלדמן להעיד וכן מבקש, לחילופין, כי בית המשפט יורה למר פלדמן לקיים את ההחלטה מיום 29.4.18 ולהמציא מסמך הרשאה והסמכה כדין.

6. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים אני סבורה כי יש לדחות את הבקשה.

ראשית ייאמר, כי לא מצאתי בפרוטוקול הדיון מיום 29.4.18 החלטה המורה למשיבים או מר פלדמן להגיש מסמך הרשאה או הסמכה להיותו נציג המשיבים.
בהחלטתי מיום 29.4.18 נערכה הבחנה בין הדין הנוגע למתן הסמכה והרשאה לאדם לפעול בשמו של תאגיד לבין האפשרות של המשיבים לתמוך את כתב התשובה מטעמם בתצהירו של מר פלדמן ואין לי אלא להפנות לאמור במסגרת ההחלטה.

7. כידוע, תקנה 256 לתקנות סדר הד ין האזרחי קובעת כי על המשיב לצרף לתשובתו תצהיר לשם אימות העובדות המשמשות יסוד לתשובה. לאור האמור רשאי משיב לתמוך את תשובתו בתצהירו של מאן דהוא, אף אם הוא אינו בעל הסמכה והרשאה מטעם אותו בעל דין לייצגו או לפעול בשמו או מטעמו.
לעניין זה אעיר כי כחלק משאלת המשקל הראוי שיש ליתן לתצהיר התומך בכתב התשובה ובעקבות כך- המשקל שיש ליתן לטענות המשיבים בתשובתם להמרצת הפתיחה, תיבחן גם זהותו של המצהיר ויכולתו להעיד אודות העובדות הדרושות לעניין.
מכאן כי בהיעדר הסמכה או הרשאה כדין אין כדי לשלול את כשירותו של מר פלדמן כעד או כמצהיר מטעם המשיבים.

8. יודגש כי אין בכך כדי לאפשר יתרון דיוני כלשהו למשיבים שכן בידי מגיש ההמרצה עומדת אפשרות מקבילה לתמוך טענותיו בתצהירו של כל גורם מטעמו, וכי אין מדובר בשאלה של הגשת ראיות מאוחרות או שמיעת עדים שתצהירם לא הוגש כחלק מכתבי הטענות.

9. אשר לבקשה לביטול הגבלת יציאה מהארץ , אני מפנה להחלטתי מיום 1.11.17. הקובעת לאחר דיון בטענות הצדדים, כי יש לבטל את כלל ההגבלות שהוטלו על המבקש, למעט ההגבלה על יציאתו מן הארץ וזאת מהטעם שהמבקש לא הראה צורך קונקרטי ליציאתו מן הארץ וכן לא נשלל החשש כי ככל שתבוטל המגבלה לא יצא המבקש לצמיתות מן הארץ.

אין באמור בבקשתו הנוספת של המבקש, כדי לשנות מהחלטתי הנ"ל, המבקש לא הראה צורך קונקרטי כאמור וכן לא הניח טעם מספק השולל את החשש ליציאתו מן הארץ לצמיתות. לא מצאתי כי בטענת המבקש בנוגע לסיכויי הצלחת ההליך יש משום שינוי נסיבות מהותי המצדיק את ביטול ההגבלה.

10. לאור האמור – הבקשה נדחית. הוצאות יובאו בחשבון על ידי במסגרת פסק הדין.

ניתנה היום, כ"ד תמוז תשע"ח, 07 יולי 2018, מוצ"ש, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: משה כהן
נתבע: חברה חשמל קור פ.ז. בע"מ
שופט :
עורכי דין: