ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עדי בן-משה נגד וילה גן עדן :

בפני
כבוד ה שופט ארז נוריאלי

תובע

עדי בן-משה

נגד

נתבעת
וילה גן עדן

החלטה

לפני בקשת הנתבעת לביטול את פסק הדין שניתן בהיעדר הגנה, היות ולא התייצבה לדיון.
לטענתה, לא התייצב ה במועד הדיון שנקבע, היות ולא ראתה את החלטת בית משפט, לפיה נדחתה בקשתה להורות על העברת מקום הדיון לבית משפט אחר, בטענה לחוסר סמכות מקומית.

רקע
ביום 19.6.18 הגישה הנתבעת בקשה כאמור להורות על העברת הדיון מחמת חוסר סמכות מקומית.
ביום 21.6.18 דחיתי בקשתה של הנתבעת להעברת מקום הדיון לבית משפט אחר, וזאת על פי סעיף 2(א)(2) לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין) התשל"ז – 1976. באותה החלטה הבהרתי כי הדיון יתקיים במועד שנקבע (להלן – " ההחלטה")
הדיון בתביעה התקיים ביום 25.6.18, ובאותו מועד ניתן פסק הדין, במעמד צד אחד, בהיעדר התייצבות הנתבעת, ובהתאם לסעיף 11 לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין) התשל"ז – 1976.
ביום 3.7.18 ביקשה הנתבעת את ביטול פסק הדין . בבקשה נטען כי ההחלטה מיום 21.6.18 לא הועברה לידיעתה. הנתבעת שבה וביקשה להורות על העברת הדיון בטענה לחוסר סמכות מקומית (בבקשה נרשם חוסר סמכות עניינית...). עוד טענה הנתבעת טענות שפורטו בעבר וביקשה לעיין בתמליל השיחה שהוגש על ידי התובע.

דיון והכרעה
כידוע, כאשר מוגשת בקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר, על בית משפט לבחון מספר קריטריונים המשתלבים זה בזה, כפי המ פורט, למשל בבד"מ (באר-שבע) 2713/05 אהרוני עמית נ' קרן אור- משימות לאומיות. כך למשל, יבחן בית המשפט, האם נפל פגם בהליך , מה גרם לאי ההתייצבות, הסיבה למחדלו של המבקש ויתחשב בסיכויי ההגנה של הצד המבקש את ביטול פסק הדין בהליך העיקרי.
במקרה שלפני, אין מקום להיעתר לבקשה ולהורות על ביטול פסק הדין שניתן במעמד צד אחד, זאת מכיוון שלא שוכנעתי כי המבקשת עומדת בקריטריונים שנקבעו.
מועד הדיון נקבע זה מכבר והיה ידוע למבקשת.
הייתה זו המבקשת שהגישה בקשה, ובקשתה נדחתה על ידי בית המשפט. חובתה הראשונית של המבקשת הייתה לברר מה היא החלטת בית המשפט בבקשה שהיא עצמה הגישה. הימנעותה מלהתייצב לדיון , על אף החלטת בית המשפט ובהעדר הסבר למחדל אינם מהווים עילה לביטול פסק הדין.
זאת ועוד, אף לגופו של עניין, לא הונח בפניי כל נימוק מדוע זה יש לבטל את פסק הדין.
שבתי ועיינתי, בכתבי הטענות והמסמכים שהוגשו לעיוני, והתרשמתי שסיכויי המבקשת להוכיח טענותיה קלושים (ככל שיש לה כאלה...) שהרי לא הוצגו בפני טענות הגנה ממשיות.
אשר על כן אני דוחה בקשת הנתבעת לביטול פסק הדין.
אשר לטענתה החוזרת של הנתבעת להעברת מקום הדיון בשל חוסר סמכות מקומית, אציין כי אין בית משפט זה, משמש כערכאת ערעור על החלטותיו.
בנסיבות העניין, תוך התחשבות במבקשת אני נמנע מהטלת הוצאות נוספות, בגין הגשת בקשה זו.
פסק הדין יוותר על כנו.

ניתנה היום, כ"ג תמוז תשע"ח, 06 יולי 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עדי בן-משה
נתבע: וילה גן עדן
שופט :
עורכי דין: