ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מרסל מורן מעתוק נגד אביינך בלאי :

בפני
כבוד ה רשם הבכיר בנימין בן סימון

תובעת

מרסל מורן מעתוק

נגד

נתבע

אביינך בלאי

פסק דין

1. לפניי תביעה קטנה, שעילתה נזקי רכוש שנגרמו, לשני רכבים, בעטיה של תאונת דרכים מיום 24.6.17 ( להלן: "התאונה"). התאונה התרחשה בשעה 13:00, ברחוב יצחק שדה 2, ירושלים.

2. בתאונה היו מעורבים רכב התובע נהוג בידי מעתוק מורן ( להלן: "התובעת") ורכב הנתבע נהוג בידי אוביינך בלאי ( להלן: "הנתבע").

3. אבי התובעת הינו הבעלים של הרכב מדגם פורד פוקוס הנהוג על ידי התובעת (להלן: "רכב התובעת").

4. הנתבע נהג ברכב מדגם יונדאי ( להלן: "הרכב הנתבע"). יוער, כי חברת הביטוח הפניקס הצטרפה להגשת כתב ההגנה ואף שלחה נציג מטעמה לדיון, אך כיוון שלא ביקשה באופן רשמי להצטרף כנתבעת לתיק, קבעתי כי הנתבע יהא הנתבע היחידי בתיק זה, וכך גם נאמר בהחלטה שניתנה במסגרת הדיון .

5. המחלוקת הקיימת בין הצדדים נוגעת לנסיבות התרחשות התאונה ולעניין הנזק.

6. במסגרת כתב התביעה טענה התובעת, כי נסעה ברכבה בנתיב הימני ורכב הנתבע נסע בנתיב השמאלי של הרחוב, " לפתע סטה הרכב הנתבע ממסלולו ומנתיב נסיעתו ופגע ברכבי, פניתי באמצעות סוכן לחברת הביטוח של הנתבע לתשלום בגין נזקיי והם דחו את דרישתי לתשלום בטענה שמבוטחם אינו אחראי לתאונה זאת."

7. התובעת עותרת, כי בית המשפט יורה לפצות אותה בסך של 15,000 ₪ בגין הנזק שנגרם לרכב, וכן בגין הוצאות שנגרמו לה בעקבות התאונה .

8. לטענת הנתבע, הוא נסע ברכבו בנתיב השמאלי כדין. לפתע, רכב התובעת אשר נסעה מימין לרכב הנהג, סטה בפתאומיות למסלול נסיעתו וכתוצאה מכך ארעה התאונה נשוא כתב התביעה.

9. התקיים לפניי דיון בו נשמעו עדויות הנהגים המעורבים בתאונה. הואיל ומדובר בתביעה קטנה, ינומק פסק הדין באופן קצר ותמציתי.

דיון

10. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות של הצדדים והראיות והתמונות שהונחו בפני וכן לאחר ששמעתי את דברי העדים במהלך הדיון שהתקיים בפני, ועמדתי על נסיבות קרות התאונה והנזקים הנטענים ועיינתי בכל אשר הובא בפני, מצאתי, כי גרסתה של התובעת נמצאה משכנעת יותר מגרסתו של הנתבע. להלן אנמק קביעה זו;

11. גרסת התובעת:
" נסעתי דרך כביש מתעקל מהבית שלי בגילה ליצחק שדה, יש כביש מתעקל, היה צהרי היום כך שלא היה חושך, הכל היה בסדר. הייתי ערנית לגמרי והוא התנגש בי בנתיב הימני. מציגה תמונות. פה היה הפיצוץ של הרכב שלי, הוא פוצץ לי את כל הקדימה. זה האוטו אחרי שהזזתי אותו קצת. אני באתי בנתיב הימני והוא נכנס לי באמצע. כל הפיצוץ היה פה, השברים הכל. אני באתי מצד ימין והוא משמאל, הכביש התעקל והייתי ליד המדרכה והוא בא מהעיגול הזה ונכנס לי לנתיב ופגע בי, בזמן שהוא ניסה לברוח ממני, הרכב שלי נפגע באמצע. מראה תמונות. הוא פגע בי, אצלו הוא נפגע פה, פה נפל השמן, פה נפגע, יש לו פה רווח כמובן. מציגה תמונות. הרכב שלי היה איפה שהפיצוץ, מראה בתמונה את השברים. יש לי דוח שמאי, הוא רצה להשבית לי את האוטו ולא הסכמתי כי לא היה לי רכב אחר לנהוג בו. מציגה. תיקנתי את האוטו. אין לי קבלות על התיקון. לשמאי יש קבלות. אני אבקש ממנו. אני שילמתי 14,000 ₪ עבור התיקון. אחרי התאונה יצאתי מהרכב, הוא לא רצה לתת לי רישיונות, הוא לא הסכים, נאלצתי להזמין משטרה, יש לי פה טופס של המשטרה. רק אחרי שהמשטרה הגיעה הוא מסר לי את הפרטים ומפה דיברתי איתו בטלפון, הוא לא היה מוכן לשמוע כלום. לאחר מכן אמרתי לו שאם הוא לא יודה אני הולכת לתביעות קטנות. אמר שהוא לא יכול להודות כי הוא מסר לפניקס משהו אחר וככה זה התנהל ומאז עברתי לתביעות קטנות כי ראיתי שאין עם מי לדבר."

12. גרסת הנתבע:
"אני בקטמונים יוצא משכונת קטמון לכיוון העיר, בנתיב שלי היא נכנסה לנתיב שלי, אני בצד שמאל. לפי מה שאני אומר מצב לאחר התאונה הוא מה שאנחנו רואים בנ/1 ולא בת/1. נגרמה לי שריטה בטמבון ופנס. יש לי ביטוח מקיף. גם היה אבא שלה בתאונה והם השפילו אותי וקיללו אותי. אני בצד ימין על המדרכה, היא יש לה מקום בשמאל."

13. לפי תיאור התאונה והתמונות שצורפו, אני סבור שהתאונה קרתה בנתיב הנסיעה של התובעת. לפי התמונות עולה שבנתיב הנסיעה של התובעת התפזר שמן רב על הכביש ולהערכתי מיקום פיזור השמן מראה על מיקום התרחשותה של התאונה, כלומר יש בכך ללמד שהנתבע סטה לנתיב נסיעתה של התובעת. בנוסף, מדובר בגרסה מול גרסה ומצאתי לבכר את גרסת התובעת על פני גרסת הנתבע. אני סבור אפוא שהתאונה אירעה כיוון שהנתבע סטה למסלול נסיעתה של התובעת.

14. לשאלת הנזק, בדיון שנערך בתאריך 24.5.18 אמרה התובעת בעדותה כך: " לשמאי יש קבלות, אני אבקש ממנו, אני שילמתי 14,000 ₪ עבור התיקון". ואולם, כאשר נתבקשה התובעת על ידי בית המשפט להעביר קבלות על תיקון הרכב בתביעה שבנדון, הגיבה כי לאחר בירור עם אביה, התברר לה, כי אין "בידינו קבלות, מכיוון שהתיקון בוצע ע"י חברו של אבי וזאת מהסיבה שקיבל הצעת מחיר לתיקון זולה יותר. אני מצרה על הנסיבות שנבעו בתום לב. אך מכיוון שאני לא טיפלתי בכל נושא, הנחתי כי כך הדבר" . הנה כי כן, מצד אחד נקבע שיעור נזק על ידי שמאי ומצד שני אין התובעת מסוגלת להציג קבלות בדבר שיעור הנזק כיוון ש קיבלה הצעת מחיר לתיקון זולה יותר.

15. בעניין תא"מ (נת') 19309-07-16 שלמה תחבורה נ' משה מנחם גורה נאמר כדלקמן:

"קיימת דעות חלוקות בפסיקה ביחס להוכחת הנזק מצד אדם פרטי ( לעומת חברת ליסינג), כאשר אדם פרטי מצרף חוות דעת שמאית, אולם לא מצרף קבלות. בהתאם לדעות השונות שהובאו בפסיקה, כאשר מדובר בתובעות שהינן חברות שעוסקות בממכר ו/או בהשכרת רכבים, יש מקום לסברה כי עלות תיקון הרכבים בפועל נמוכה יותר מזו המצוינת בחוות דעת השמאי מטעמן, וזאת לאור מעמדן המיוחד הנובע מגודלן ומפריסת העסקים הנרחבת שלהן. במקרים אלו, עליהן להוכיח את עלות התיקון של רכביהן כפי שהתבצע בפועל, ואין להסתפק בחוות דעת שמאי בלבד.
ואולם, בניגוד לחברות ההשכרה/ליסינג, במקרה של תובע פרטי ההנחה הבסיסית היא כי הוא מתקן את רכבו בגובה חוות דעת השמאי, למעט נסיבות המלמדות על מסקנות אחרות בחומר הראיות, בשים לב לכך שהתובע אינו מצרף קבלה. ר' גם תאמ ( הרצליה) 40972-09-14 קנפו נ' גני; וכן תא"מ ( ראשל"צ) 48435-01-12 בדלי נ' הפניקס)".

16. במקרה דנן, הוצגה על ידי התובעת חוות דעת שמאי ולפיה הנזק שנגרם לרכב הינו 10,933 ₪ בניכוי רכיב המע" מ. כיוון שהתובעת הודתה בהזדמנות שנייה שניתנה לה , כי שילמה סכום נמוך יותר ואף לא ציינה מהו הסכום ששולם, אני קובע על דרך אומדנה, כי הסכום שיש לפצות את התובעת יעמוד על סך של 6,599, דהיינו 60% מהסכום הנתבע. לסכום זה יש להוסיף סך של 842 ₪ בגין חוות דעת שמאי וכן סך של 1,500 ₪ הוצאות משפט.

17. התוצאה היא שהנתבע ישלם לתובעת סך של 8,941 ₪ , אשר ישולמו תוך 14 יום , אחרת יישא הסכום הפרשי ריבית והצמדה כדין.

ניתן היום, כ"ה תמוז תשע"ח, 08 יולי 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מרסל מורן מעתוק
נתבע: אביינך בלאי
שופט :
עורכי דין: