ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שלומי זינו נגד עידן יוחאי אדרי :

בפני
כבוד ה שופט איל באומגרט

המבקש

שלומי ( סולומון אלכסנדר) זינו

נגד

המשיב
עידן יוחאי אדרי

החלטה

1. לפני בקשה "להפחתה משמעותית בסכום הפיקדון לצורך עיכוב ביצוע".

ביום 13.6.18 נעתר בית משפט זה לבקשה לעיכוב ביצוע של פסק דינו של בית משפט השלום בחיפה שניתן בתא 29265-01-17. במסגרת פסק הדין הורה בית משפט קמא למבקש אשר נגדו הגיש המשיב תביעת לשון הרע, לפרסם התנצלות בנוסח אשר נקבע בפסק הדין.

המבקש מאן להשלים עם פסק הדין, הגיש הודעת ערעור וכן בקשה לעיכוב ביצוע רכיב ההתנצלות. בהחלטה מיום 13.6.18 נקבע כי נוכח מאזן הנוחות יש לקבל את הבקשה לעיכוב ביצוע שכן ככל שזו לא תתקבל, יכול להיגרם למבקש נזק בלתי הפיך. עם זאת, נקבע כי הבקשה לעיכוב ביצוע רכיב ההתנצלות תתקבל בכפוף להפקדת ערובה בשיעור של 35,000 ₪.

2. לטענת המבקש אין פרופורציה בין הנזק שלכאורה ייגרם למשיב וגובה הערובה. המבקש מוסיף ומציין כי הפקיד את העירבון בשיעור של 10,000 ₪. לא זו אף זו, לשיטת המבקש, הוא עומד מאחורי אמרתו וחיובו לפרסם התנצלות שאין מאחוריו דבר ולו חצי דבר מעודד צביעות והצהרות סרק.

3. המשיב מתנגד ומפנה לכך כי המבקש מתמודד על רשות העיר נשר והלכה למעשה מבקש לעכב את בירור הערעור עד לאחר הבחירות לרשויות המקומיות. עוד טוען המשיב כי המבקש עושה לדחיית שמיעת הערעור מבלי לשאת בהוצאות שנגרמות ומבלי למלא אחר הוראות בית משפט.

בפן הדיוני טוען המשיב כי בקשה לעיון חוזר ניתן להגיש בהתקיים שינוי נסיבות או עקב חסרון כיס. מוסיף וטוען המשיב כי בענייננו לא נטען לשינוי נסיבות ולא נטען לחסרון כיס.

באשר לפן המהותי טוען המשיב כי קיימת פסיקה המאשרת ומחייבת פרסום התנצלות.

4. המבקש, בתשובתו לתגובת המשיב, שב וטוען כי לשיטתו אין יחס הולם בין הנזק שלכאורה יגרם למשיב עקב עיכוב ביצוע ההתנצלות, עד להכרעה בערעור וגובה הערובה.

5. ככלל, בית משפט ידרש לבקשה לעיון חוזר בהתקיים נסיבות המצדיקות את העיון ואלה מתקיימות כאשר נסיבות משתנות או מתגלות עובדות חדשות מאז מתן ההחלטה הקודמת או מקרים בהם מלכתחילה לא היה מקום או הצדקה למתן הצו ולתנאים הנלווים לו. ראו לעניין זה האמור בספרו של המלומד גורן , סוגיות בסדר דין אזרחי מהדורה אחת עשרה בעמ' 936.

עוד ראו לעניין זה רע"א 3881/17 טיבי נ' ווי קוון אינבס טמטס לימיטד (פורסם במאגרים) (להלן: "טיבי"), שם נקבע: "בשל החשש מפני שימוש לרעה במנגנון של בקשה לעיון חוזר – בעניי ננו כמסלול עוקף לצורך בהארכת מועד הרי שנדרשים טעמים כבדי משקל על מנת לשכנע שיש הצדקה לעשות כן מבלי שהשתנו הנסיבות.".

עוד נקבע בעניין טיבי כי לבית המשפט נתון מרחב של שיקול דעת לעיין מחדש בהחלטה במקום לא חל שינוי בנסיבות, אולם, יש לוודא שאין עסקינן בשימוש לרעה בהליכי בית משפט ותשומת הלב שבקשה לעיון חוזר אינה דרך המלך להשיג על ההחלטה.

6. בענייננו, מצא בית משפט קמא לקבל את תביעת לשון הרע. ודוק, המבקש לא הצביע על נסיבות חדשות שלא היו לפני בית המשפט עת ניתנה ההחלטה בה מבוקש לעיין מחדש. הטעם היחיד לעיון מחדש הוא כי להבנתו של המבקש גובה הערובה אינו הולם את הנזק שיכול להיגרם למשיב. על פניו, די בהעדר נסיבות חדשות על מנת לדחות את הבקשה. לא זו אף זו, לא נמצא טעם נוסף על מנת לעיין מחדש בהחלטה.

המדובר בסכסוך בין שני פעילים פוליטים אשר ככל הנראה מתמודדים לבחירות ברשויות המקומיות הקרבות ובאות ועל כן יש מקום לחשש שככל שלא יבוצע פרסום ההתנצלות, יגרם נזק למשיב. יתרה מזו, המבקש לא העלה כל טענה בדבר חסרון כיס.

6. יש אף לדחות את טענת המבקש לעניין הפקדת העירבון. מטרת העירבון היא כיסוי הוצאות משפט שייגרמו למשיב ככל שהערעור ידחה . מטרת הערובה היא לפצות בגין נזקים שייגרמו, ככל שייגרמו, למשיב בגין עיכוב הביצוע.

אשר על כן, הבקשה נדחית.

המבקש ישלם הוצאות המשיב בסך 2,000 ₪ כולל מע"מ.

ניתנה היום, כ"ה תמוז תשע"ח, 08 יולי 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שלומי זינו
נתבע: עידן יוחאי אדרי
שופט :
עורכי דין: